Poselství Andělů o přátelství od Doreen Virtue

Hledíme na vás a vidíme tolik osamocených a bez přátel, ale i bez spojení s námi. Sami sebe vidíte jako odsouzené k samotě, většinou naprosto nepochopené bytosti kráčející po zemi. A vy, které zklamal přítel, hledáte útěchu v pohrdání přátelstvím, a neuvědomujete si, že se tím povyšujete nad samotného Boha, jenž vám přátelství daroval.

Je třeba, abychom vám řekli následující: my, Andělé, vás mnohonásobně převyšujeme svým počtem. Náš počet je ohromující. Procházíme všemi říšemi. Kdykoli nás požádáte o důkaz naší lásky, s radostí vám ho podáváme, a přesto trváte na své samotě. Odtud pochází vaše samota, naši drazí. Možná si pojem “nebýt sám” představujete romantičtěji, avšak vězte, že tato představa většinou nenajde svou odpovídající podobu na celém pozemském světě, aby vás uspokojila. Neboť jste všichni téhož druhu a sami sebe vnímáte jako opuštěné a osamocené bytosti.

Vaše přesvědčení vás zraňuje až do hloubi duše. Tím, že vidíte svět jako prostor, kde je třeba si vydobýt své místo na slunci, jako prostor, který je třeba si podrobit, izolujete sami sebe a uzavíráte se do samoty, kde není nikdo, s kým byste mohli sdílet.

Samota je dobrá. Ovšem má svůj čas a své místo. Avšak je třeba, abyste nejdříve, v životě na planetě Zemi, pochopili, že všichni, na které pohlédne váš zrak, jsou jen dalším vzorkem vás samých. Není mezi nimi a vámi žádný rozdíl. Není žádný rozdíl mezi vámi a námi. Co vidí vaše oči, je jen optická iluze, která vás nutí vytvářet představu samoty, jež pak ovlivňuje celé lidstvo.

Ať se podíváte na kteréhokoli člověka, každý to vnímá stejně. Všichni zažíváte stejné pocity. A přitom je vám dána tak úžasná možnost, ta nejdokonalejší možnost na světě. Avšak vy i přesto pokračujete v hledání jednoty a naplnění, ale cíl vám věčně uniká. Jako by se vám stále více a více vzdaloval. Až konečně ze zoufalství a bezmoci řeknete, že už toho bylo dost.

My, Andělé, jsme však tady, abychom se s vámi podělili o nádhernou zprávu o vašem Vědomí, které vás naplní jistotou, že jednota a propojenost existují mimo čas a prostor. Nepodléhají pojmům „vpředu“, „nahoře“, „dole“ nebo „vzadu“ Jednota a propojenost je zde, s vámi, od této chvíle.

Buďte šťastni, že jste po dobu své mise doma právě na této planetě, protože vás čeká krásná doba. Pokud jste však stále přesvědčeni, že vám něco chybí, můžete se po krátkou dobu svého pozemského života odevzdávat této myšlence a utrpení. Vězte však, že takový pohled vám přinese pouze strach. Nehledejte jednotu tak, aby vám hledání přinášelo strach. Snažte se zaměřit na paprsky Světla, které vycházejí z každé lidské bytosti. Staňte se vědomě svědky nádhery a velkoleposti všude tam, kam jen vaše oko pohlédne.

Vaším přítelem jste vy, naši drazí, vy a znovu vy. Po celé Zemi vás vaši přátelé očekávají. Neodhánějte je kvůli svému zamlženému pozemskému vědomí, které je důsledkem planetárních změn. Tyto změny vás vybízejí, abyste se hluboce zamysleli nad všemi svými skutky. Proto všechen svůj čas věnujte svým bližním, již také touží po lásce. Dejte jim poznat jejich Domov prostřednictvím své lásky. Uzdravte je svou pravdou. Odložte všechny své zbraně, které vás okrádají o duchovní bohatství, jímž je vaše nevinnost. Nazvěte sami sebe svým přítelem – a nebudete již nikdy více bez přátel.

– Doreen Virtue, Andělská terapie

*  *  *

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE DO NAŠEHO OBCHŮDKU :-)

Duha náramek Květ života
KOUPIT

Archandělská esence Chamuel
KOUPIT

láhev na cesty

vitajuwel via
KOUPIT