Poselství Andělů k důvěře od Doreen Virtue

Jistě jste si už všimli, že základním rysem našich sdělení je „důvěra”. Důvěřujte jeden druhému, ale důvěřujte také sami sobě. Žádáme vás, abyste se ponořili do svého nitra a odstranili všechny zážitky a vzpomínky, které jsou ve vás původci vaší bezbřehé nedůvěry. Vidíme, jak si většina doslova libuje v bolesti a smutku, a živí ve své mysli všechny podněty, které k těmto emocím vedou. Pláčete nad tím, že vztahům chybí blízkost a hluboká propojenost. Ale není to pravda. Je však pravdou, že nynější svět je pod naprostou vládou nedůvěry, která blízkost ve vztazích znemožňuje.

Když budete povoláni zpět Domů, mohli byste se navracet bez důvěry ve svého Stvořitele? Jste plni nedůvěry a čekáte na nějaké znamení, které vám potvrdí, že jste se nemýlili? Pravda, na některých úrovních vám důvěra nechybí. Ale na duchovní úrovni jde o něco jiného. Chceme tím říci, že důvěřovat čemukoli, co pochází od člověka samotného, přináší zklamání. Ale nejniternější jádro člověka přetéká důvěrou. Avšak ta přebývá pouze tam, kde neexistuje despekt a pohrdání. Kdo by mohl lidskému tvoru odejmout důvěru, jestliže je jeho základní duchovní daností? Když vyvěrá ze srdce Láska, člověk nemůže jinak, než druhému důvěřovat. A protože vaším základním stavebním kamenem je Láska, jste nejen ztělesněnou Láskou, ale také důvěrou, jelikož láska rovná se důvěra.

Řekli jsme si tedy, že vaší přirozeností je důvěřovat. Tato přirozenost se mění jen tehdy, když se začnete cítit nespokojeni sami se sebou a následně s okolím. Jinak však vaše důvěra roste ruku v ruce s věčnou zvídavostí a touhou získat více poznání o sobě samých, třeba pozorováním ostatních lidských stvoření. Jistě byste nechtěli tuto svou pravou tvář zničit tím, že jí znemožníte projevovat se navenek.

Můžete namítnout, že přece byla vaše důvěra mnohokrát zklamána a zneužita. A my vám musíme znovu oponovat tímtéž; že se totiž nejedná o tento typ důvěry, který máme na mysli. Protože důvěra, o které hovoříme my, je závislá pouze na jediné bytosti, a tou je Bůh. Bůh vás k sobě zve, kdykoli potřebujete nabrat síly, a vy přesto hledáte pomoc u lidí. A tato vaše „nedůvěra” vám zavírá dveře do nebeského prostoru, který byl a znovu bude vaším Domovem. A tak vzniká věčné nenaplnění, které sami vytváříte odpíráním si toho, co hledáte, a co máte díky svému Stvořiteli nadosah.

Přestaňte hledat svůj domov na těchto dvou neslučitelných úrovních – a naleznete uklidňující řešení, které je naprosto jednoduché a jasné, jakmile ho člověk přijme. Pokud hledáte odpovědi týkající se vás samých, nehledejte je v lidských chybách a slabostech. Tak byste svou důvěru nezískali. Ale nepřestávejte na správném pojetí důvěry pracovat, protože vám zajistí místo v nebeském království. Jakmile se pro důvěru rozhodnete, hledejte tento zlatý poklad tam, kde ho zaručeně objevíte. To jest v nejniternějším království, které je skryto v srdci každé lidské bytosti, jež kráčí po Zemi. Vykročte statečně vstříc tomuto cíli beze strachu ze zklamání, dítka Boží. Vaše důvěra totiž nemůže být zklamána Bohem, protože jeho Láska je věčná. A právě Jeho objevíte v nejhlubším nitru království svého srdce. Vždy pohlížejte hluboko pod povrch věcí, a už nikdy neprožijete zklamání, naši drazí.

– Doreen Virtue, Andělská terapie

*  *  *

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE DO NAŠEHO OBCHŮDKU :-)

KARTIČKY POHLAZENÍ A POMOCI
KOUPIT

Feng shui Jing jang s křišťálem
KOUPIT

Stojánek pro vonné tyčinky, Květ života
KOUPIT