Poselství Andělů o příležitosti od Doreen Virtue

Naši drazí, nezatloukejte do země kolíky s nápisem „To je moje”. Jste na planetě Zemi, která ačkoli je jemnou a něžnou bytostí, není připravena se jen tak lehce vzdát vaší vůli. Nebeská vůle, sídlící ve vašem nitru, se nechce nad Zemí povyšovat. Touží mezi svými bratry a sestrami našlapovat s lehkostí.

Jste svatými stvořiteli, stejně jako váš Stvořitel. A my čekáme na každou příležitost, kdy vás můžeme pozvat zpět Domů. Ztište se a dejte nám příležitost, abychom vstoupili do vašeho srdce. Neboť pouze vy jste dveřníky svého srdce. My jen odpovídáme na vaši prosbu o boží pomoc. Přicházíme k vám za nocí, ve chvílích, kdy si myslíte, že už nás není zapotřebí. Avšak když spočíváte v mírumilovném spánku, vaše srdce je rozevřené a v plné bdělosti.

Vstupujeme tak do vašich snů, abychom vás naplnili radostí a duchovní potravou. Neboť váš původ, vy znamenitá dítka Boží, je pro nás příležitostí ke službě Bohu, našemu Pánu. Jemně vás směrujeme k Jeho natažené ochranitelské ruce, aby vás dovedl do bezpečí, kde vládne věčná blaženost.

Nemyslete si, že vaše příležitosti leží pouze v nebesích, nebo pouze na Zemi. Neboť co odděluje tyto dvě říše? Copak se nebesa nespojují se Zemí a Země s nebesy? Tak proč se nutit pro volbu jen jednoho z obou světů? Rozdíl mezi nebem a Zemí je uměle vytvořen. A ti z vás, kteří jste povoláni sloužit Bohu, cítíte pravdivost tohoto prohlášení v každé buňce svého těla.

Kráčejte s důvěrou, pozemští andělé, a vězte, že jsme vám po boku. Jdeme před vámi, abychom upozornili na dveře, jež vám neviditelně otvíráme při vaší cestě po Zemi. Jemným způsobem vás upozorňujeme na naše znamení. Avšak neobávejte se, že byste je mohli přehlédnout. Kudy se vydáte, plánujeme společně ve vašich snech. Nejkrásnější však bude vědomé společenství vás s námi. Pak budeme prožívat obrovskou radost z našeho sdílení.

Toužíme, abyste se stali jedněmi z nás. Váš nebeský Otec od vás pouze žádá, abyste se oddali radosti, že jste Jeho Božími dítky. Vedeme vás s takovou Láskou, s takovou něžností, že vás nikdy nevyzveme, abyste překročili hranicí své svobodné vůle. Žijte podle slov: „ … jak na Zemi, tak i na nebesích.” O nic jiného vás neprosíme.

My vidíme vaše božské jádro, i když vy si ho zatím nejste vědomi. Na nás je, abychom hledali příležitosti, jak na Zemi sesílat dary Boží, jež od Něj plynou. Spolu s vámi jsme tak sehraným týmem, který harmonicky pracuje na slávě Boží. Jste zde proto, abyste zúročili svůj pravý původ.

Nehledejte cesty, jak získat slávu pro sebe. Hledejte cesty, jak svým prostřednictvím šířit Slávu Boží, neboť Bůh a vy jste jednotou. Vyzařujte své Světlo do dáli jako maják na útesu, zalévejte Láskou všechny, kteří usilují o vaše srdce, stejně jako jarní déšť svlažuje probouzející se přírodu. Neboť jste jedním z nás. Jste nástrojem Jeho věčného Míru.

– Doreen Virtue, Andělská terapie

*  *  *

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE DO NAŠEHO OBCHŮDKU :-)

LÉČIVÝ OBRÁZEK ANDĚL
KOUPIT

AURA-SOMA POMANDER ORIGINÁL BÍLÝ
KOUPIT

LÁHEV NA CESTY VITAJUWEL VIA

KOUPIT