VDĚČNOST

Pokud budeme každý den projevovat vděčnost, zjistíme že nám do života přinaší více pokoje a naplnění.  Ale co přesně označujeme vděčností? Jak nás může ovlivnit? A to nejdůležitější, jak se může stát naší nedílnou součástí?

Zjednodušeně řečeno, vděčnost znamená vážit si všech dobrých věci, kterých se nám dostává, kterých dosáhneme a které se nám dostávají od druhých. A samozřejmě “věcmi” nemyslíme hmotné věci, ale okamžiky, zkušenosti a emoce.

Pěstujte si návyk být vděčný za každou dobrou věc, která k vám přijde, a děkujte za ní nepřetržitě. A protože všechny věci přispívají k vašemu růstu, měli byste zahrnout všechny věci do vaší vděčnosti.” Ralph Waldo Emerson

JAKÉ JSOU VÝHODY PRAKTIKOVÁNÍ VDĚČNOSTI?

Když se soustředíme na vděčnost, zklamání postupně vyprchá a hojnost lásky naplní naše nitro. ” Kristin Armstrong

Je toho mnoho. Praktikování vděčnosti vám pomůže vážit si toho, co máme než se zabývat tím, čeho se nám nedostává. Pomáhá nám uvědomit si souvislosti a zaměřuje naši pozornost na to pozitivní, než to negativní.  A to nás činí šťastnějšími, naše vztahy s druhými jsou víc v pohodě, méně se stresujeme a jsme více vyrovnaní.  To vede k posílení fyzického zdraví, pozitivnějšímu myšlení a zdravějším mezilidským vztahům.

Zeptejme se sami sebe. Vzpomínáte si na to, kdy jste toužili po věcech, které již nyní máte? Všichni se neustále vyvíjíme. Přesto, máme sklon více přemýšlet nad tím co bude dál než projevit vděčnost za to, čeho se nám dostává.

TŘI MOMENTY VDĚČNOSTI

Buďme vděční za všechny dobré věci, které přicházejí do našeho života a obtíže berme jako dar.  Společně nám pomáhají růst.“ Mike Booth, Aura-Soma

Dr. Robert Emmons, autor studie „Jak praktikování vděčnosti může vylepšit kvalitu našeho života“ se domnívá,  že existují tři fáze vděčnosti.

 1. Uvědomění si toho, za co jsme vděční
 2. Přijmout to
 3. Vážit si toho

Zní to jednoduše, ale není to tak vždy

Život může být občas těžký, stresující a obtížný a být vděčnými nám někdy může pomoci vytrvat v našem úsilí k hluboké změně našeho smýšlení.

JAK SE MŮŽE STÁT VDĚČNOST KAŽDODENNÍ SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA?

Nemusím se vždy hnát za jedinečnými okamžiky ve snaze najít štěstí – je přímo přede mnou, když mu věnujeme dostatečnou pozornost a jsme vždy vděční.“ Brene Brown.

Existuje mnoho způsobů, jak se může vděčnost stát každodenní součástí našeho života. I kdybychom však nalezli během dne jen krátkou chvíli, popřemýšlejme, za co jsme vděční a zapišme si to. To je jednoduchý způsob, který může velmi ovlivnit náš názor.

 • Každý den si přemýšlejte o věcech, za které jste vděčni, a zapište je. Proč nezačít psát deník vděčnosti? Milujeme tyto tipy od Tiniho Buddhy, mezi něž patří: “Nespěchejte, vychutnejte si každé slovo” nebo “Zaměřte se spíše na lidi než na věci”
 • Říkejte děkuji od srdce. Přemýšlejte o tom, jak se cítíte, když vám někdo vyjádří opravdové “děkuji” než neupřímné  “díky”. Lidé, kteří vyjadřují opravdovou vděčnost přátelům, rodině, kolegům a všem, se kterými se setkávají, mohou vybudovat vztahy na mnohem pevnějších základech.
 • Věnujte skutečnou pozornost světu kolem vás, zachycujte zvuky, barvy, vůně a pocity, které vás v průběhu dne provází.  Budete překvapeni, kolik máte důvodů být vděční za to, že jste si našli čas rozhlédnout se kolem sebe
 • Udělejte pro někoho něco hezkého. Nemusí to být nic velkého. Postačí zpráva, telefonát blízkým, kterou si uvědomí, že o ně máte zájem. Otevřete druhým dveře, pusťte někoho sednout v autobuse, nebo kontaktujte přítele, kterého jste dlouho neviděli.
 • Někoho obdarujte komplimentem. Budete překvapeni, jak to může proměnit den.
 • Pokud se ocitnete v situaci, která je negativní nebo stresující, zkuste to otočit. Zeptejte se, co se od toho mohu naučit?
 • Učiňte vděčnost součástí vaší rodinné tradice. Můžete říci „děkujeme“ na začátku vašeho společného oběda či večeře. To se nemusí pojit s žádným náboženským rituálem. Je to prostě způsob, jak spojit rodinu a uvědomit si, kolik dobra nás obklopuje.
 • Buďte  k sobě laskaví. Buďte vděční za vaše dary, vaše silné stránky, vaše zdraví. Nikdy se nezaměřujte na to, co považujete za své slabiny.

VDĚČNOST A AURA-SOMA

Vděčnost může proměnit běžné dny na dny hodné oslav, obrátit rutinní úlohy v radost, a změnit běžné příležitosti do požehnání.“ William Arthur Ward

Spojením s životní silou a vitalitou přírody, umožňuje Aura-Soma každému z nás lépe pochopit sebe sama. Věříme, že zvýšení osobního povědomí v době, kdy svět ještě není plně vědomý, bude stavebním impulsem pro další vědomé komunity a organizace.

AURA-SOMA umožňuje podpořit větší spolupráci mezi všemi bytostmi v péči o sebe navzájem a  Zemi, která nás nosí. Více než cokoli jiného, ​​je jejím záměrem  manifestovat vědomé změny na planetě a umožnit lidem, aby byli nejlepší verzí sebe sama. A to často začíná vděčností.