Rovnováha je důležitá

poselství stromů

“K následování svého vnitřního vedení patří také dokonalá důvěra v něj. To platí především v případech, kdy tě tvé vnitřní vedení a tvá přirozenost vedou k něčemu, co odporuje logice tvého rozumu. Často se stává, že si odpíráš odpočinek nebo zábavu s tím, že povinnosti a práce jsou na prvním místě. Ale není tomu tak.

Kdo ti tohle řekl? Od koho jsi přijala takovou myšlenku? Víš sama, že z tvé mysli určitě nepochází. Jsi přesvědčená, že “čas jsou peníze”? Nebo že když na chvíli přestaneš něco dělat, něco ti utíká? Tak toto všechno jsou falešné iluze druhých lidí.

Opravdu si myslíš, že svět se zboří, když si odpočineš? Opravdu jsi přesvědčená, že něco nestihneš udělat včas, když se na chvíli zastavíš? Nesmysl. Dovol nám, abychom ti to vysvětlili.

Znovu se podívej na život nás, stromů. Každý strom nějakou dobu roste, rozvíjí své větve, nechává vyrůstat do výšky i šířky svůj kmen, nechává růst své listy nebo rozkvétat své květy. Ale i když stromy potřebují růst, stejně tak se potřebují na chvíli zastavit a věnovat se výživě svých dřevěných těl. V takovém období se může zdát, že jejich růst se zastavil. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti probíhá uvnitř stromu ohromně důležitý proces vyživování, zpevňování kmene, přetváření vnitřní stavby dřeva, což je naprosto nevyhnutelné, pokud má strom nadále růst. Po každé etapě “viditelného” růstu následuje etapa růstu, který je očím neviditelný. Tvá mysl je stejná – vidí jen to, co je viditelné očím. Tvé oči nevidí, jak je strom uvnitř vyživován a jak krásně sílí. Vidí jen to, že NAJEDNOU NEROSTE.

Odpoutej se od tohoto způsobu náhledu na růst a pokrok. To, že něco není vidět, neznamená, že se to neděje. Máš-li pocit, že když se zastavíš a odpočineš si, že zameškáš práci nebo přijdeš o peníze, pak uvěř tomu, že je to přesně naopak. Kdyby si strom odepřel čas na vnitřní výživu a doplnění sil, možná by chvíli dál rostl, ale jeho kmen by slábl, větve by se lámaly a listy by se rodily nemocné. Nakonec by přestal růst nebo by uhynul. Stálo by to za to? Ne!

Stojíš-li o skutečně kvalitní a naplňující život, pak musíš přijmout obě tyto důležité etapy – etapu růstu a práce, která ti přináší onen viditelný výsledek, a etapu odpočinku, kdy nevidíš žádné výsledky práce, ale tvá duše a tělo se chvějí radostí a štěstím, protože jim dopřáváš tolik potřebnou sílu. Je jedno, že rozum to nechápe! Je jedno, že to nechápe rozum ostatních! Mysl každého člověka funguje stejně a soudí stejně. Proto vůbec nezáleží na tom, jak proces vnitřní výživy posuzuje tvá mysl nebo mysl někoho jiného. Skutečný pokrok a efektivní výsledky závisejí na jediném – na rovnováze mezi obdobím růstu a obdobím čerpání sil. Pokud si nedovolíš čerpat sílu, neporosteš a nic ti nepůjde, ani kdyby ses snažila sebevíc.

Je nesmysl jít proti přirozenosti a proti svým potřebám, jen abys vyhověla nějaké fiktivní představě, která je založena na domněnce, že růst člověka dokazují viditelné výsledky jeho práce. I když je ve vašem lidském světě spousta systémů založena právě na této iluzi, neboj se věřit svému vnitřnímu vedení a poslechni ho. Budeš-li týrat sama sebe, jen abys vyhověla požadavkům někoho jiného, všechno bude jen horší. Potřebuješ konečně pochopit, že jedině v souladu s přirozeností života bude tvůj život bohatý a dá ti všechno, po čem toužíš. Dopřávej si odpočinek a zábavu, pořádně vyživuj svůj kmen, a uvidíš, jak následně přijde období úžasného růstu a pokroku. Čím více vyživíš svůj kmen, tím pevnější, trvalejší a kvalitnější budou výsledky tvého růstu a tvé práce. O to ti přece jde. A je to tak přirozené a funguje to tak od počátku existence tohoto světa. Proč by to mělo být jinak?”

* * *

(Poselství stromů, M.T.)

Magda Techetová

Děkujeme

svět zázraků

 

 

 

zdroj: https://andelskydenik.blogspot.cz