Karetní výklad strážných andělů pro týden od 27.6. do 3.7. 2016

karetní výklad

Milí přátelé,

v tomto období by nám naši andělé rádi připomněli onen “spirálovitý efekt”, kterým se vyznačuje přitažlivost naší energie. Jedná se o to, když na základě jednoho nějakého zážitku změníme celou svou energii, která k nám následně přitahuje tutéž energii znovu a znovu nazpět, čímž se dostáváme do pomyslné spirály a setkáváme se se stejnými či obdobnými zážitky čím dál častěji. Je-li naše energie vysoká a pozitivní, je to jistě prospěšné – radost, štěstí, láska i hojnost pak v našem životě jen překypují a můžeme čím dál více pomáhat i světu. V negativních případech to však může být zničující. V proudu negativních událostí snadno zapomeneme na nějakou přitažlivost – začneme s danými věcmi bojovat, abychom je porazili a zažehnali přímé ohrožení. I když je důležité dané věci vyřešit, stejně tak je důležité vyřešit svou vlastní přitažlivost a to, co nosíme ve své energii. Když si neuvědomíme, že ony opakující se události vychází z nás a naší vlastní energie, a soustřeďujeme se ven namísto abychom pohlédli dovnitř, stáváme se ze strany svého vnímání oběťmi, které jsou pohlceny vírem událostí a jimž je ze strany druhých lidí, vnějších podmínek či samotného Vesmíru ubližováno a křivděno. Tímto postojem si však sami svážeme ruce, protože když obviňujeme někoho nebo něco jiného z toho, jak se cítíme, předáváme mu nad sebou moc a své vlastní se vzdáváme. 

Přestože mohou být druzí lidé opravdu zlí a ubližovat nám, a přestože vnější podmínky mohou být opravdu špatné, jsme to my a jen my, kdo má moc nad svými pocity, myšlením a jednáním a v jehož moci je tudíž i najít a uskutečnit řešení. I tehdy, když nevíme, co bychom měli udělat, máme moc nad tím přitáhnout si ho, ať už v jakékoli formě – ve formě zázraku, ve formě rady či informace, ve formě lidí nebo vlastního nápadu. Toto všechno si můžeme přitáhnout, když se na to zaměříme, místo abychom donekonečna naříkali nad tím, jak je to či ono strašné (i když opravdu je). Nemusíme hned znát přesné řešení nebo cestu, stačí být ochotni připustit vše, co je třeba, aby se toto řešení mohlo uskutečnit. Tato ochota, otevřenost a flexibilita nám pomůže mnohem víc než zatvrzelý postoj hněvu, ublíženosti a obviňování. Připouštíme tak, že i když sami nevíme, co by se s danou záležitostí dalo dělat, Vesmír to ví a dovede nás k tomu. Opět však záleží na nás, zda se jím vést necháme a zda první změně, kterou nám pošle do cesty, aby nám pomohl, nezačneme klást okamžitý odpor. Proti tomu Vesmír nemůže nic udělat – rozhodneme-li se, že nic měnit nebudeme, bude to zcela respektovat – ale pak se nemůžeme divit, že se nic nemění a že “modlitby nezabírají”.

Nestěžovat si a nerozebírat neustále svoji špatnou situaci neznamená, že ji popíráme nebo že přehlížíme fakta, ale že ji zkrátka v tomto negativním stavu odmítneme udržovat nebo ještě posilovat, a otevřeme se jejímu řešení. Čím déle budeme nějakou situaci “pitvat”, tím déle bude trvat, než se na ní bude moci něco změnit protože soustřeďováním se na její současný stav posilujeme a udržujeme její současný stav. Pokud opravdu momentálně nevíme, co bychom mohli udělat k jejímu vyřešení, pak nám prosté puštění se této situace pomůže k jeho nalezení. Uvolněná mysl je mnohem snáze přístupná novým myšlenkám a nápadům než ta, která je vystrašená a přeplněná.

Uvolněme se tedy a nechme Vesmíru vše, s čím si sami rady nevíme. Až přijde čas něco udělat, dostaneme k tomu jasné vedení. 

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Dvojka Hojnosti, která nám říká, že máme brát věci více s nadhledem, nevztahovat si je tolik na sebe a zůstat přizpůsobiví vůči změnám, které nám přicházejí na pomoc. Čím více se k něčemu připoutáváme, tím více bolesti a sil nás pak stojí, když se toho máme pustit. Andělé nám připomínají, že nemáme brát život příliš vážně, protože tak si ke svým obtížným situacím ještě přidáváme další zbytečný stres vyvolaný naším vlastním vnímáním. Tato karta je o hravosti a uvolněnosti. Vypovídá o zvádání spousty věcí naráz, ale to je možné právě díky onomu uvolněnému postoji a nedělání si zbytečných starostí. Potřebujeme se od svých záležitostí zdravě odpoutat a zbytečně si je nedramatizovat. Rovněž je to poselství o přizpůsobivosti – tak jako tekoucí řeku nezastaví balvany; řeka je prostě obteče nebo přeteče, byť se její proudění více či méně rozvlní. O kousek dál se opět ustálí a plyne svým harmonickým proudem bez ohledu na to, co bylo předtím a co bude potom. Náš život je obdobný – žijme ho tedy a plyňme s ním namísto abychom se ho snažili řídit a předem se strachovali z každého kamene, který se na naší cestě objeví. Poradíme si s ním stejně snadno jako voda v řece.

Druhou kartou je Puštění se. Krásně doplňuje poselství předchozí karty a říká nám, že když se oprostíme od své snahy všechno řídit, kontrolovat a předvídat, zbavíme se tak velkého břemene a zbytečného stresu. Naše snaha všechno předvídat a ovládat vychází z naší nedostatečné víry v Boha/Vesmír a sebe samé. Nevěříme, že to zvládneme bez naprosté kontroly, ani že to zvládne Bůh/Vesmír. To je pak zdrojem velkého napětí a zoufalství, zvláště když jsou to věci, které ovládat ani předvídat nemůžeme. V tomto smyslu je to tedy karta o potřebě mít víru, že i když nebudeme na věcech lpět a dohlížet na ně, všechno bude dobré a bude to tak, jak to má být.<

Tato karta souvisí rovněž s loučením se a ukončováním některých záležitostí. Může se jednat o ukončení vztahů, zájmů, činností nebo něčeho jiného, co už v našem životě splnilo svůj účel a co je třeba nyní nechat jít. Je to karta proměny a osvobození, protože s každým koncem nastává zároveň nový začátek a my jsme vedeni k uvědomění, že to nové je vždy mnohem lepší a více odpovídá našemu novému já, a není tedy důvod dělat si starosti a strachovat se, že by to mohlo být naopak horší než to předchozí. Změny, které jsou spojeny s puštěním se něčeho a přivítáním něčeho nového, jsou pro nás požehnáním a nastávají zcela přirozeně, v souladu s naším vlastním růstem a vývojem. Čím ochotněji je přijmeme (viz. první karta), tím snáze projdeme tímto obdobím a tím dříve se budeme moci těšit z toho nového a hezkého, co nám přišly dát.

Poslední kartou je Trojka Citů, karta radostných oslav, milé společnosti a šťastných událostí. Potvrzuje nám, že všechny změny, kterými projdeme, nás povedou ke štěstí a svobodě. Kromě výpovědi o společnosti pozitivních lidí je to také karta dobrých konců, takže ať už jsme řešili cokoli, všechno bude dobré. Pro některé z nás to může znamenat také události jako zasnoubení, svatby, početí nebo narození dětí, úspěchy v práci apod. Hlavním poselstvím této karty je radost a šťastná společnost, a tak si v tomto období vytvořme prostor pro své přátele či rodinu a užijme si společně krásný, povzbudivý čas. To nám mimo jiné může také pomoci s oním lehkým nadhledem, o němž pojednává první karta, a se zvládnutím toho, co z našeho života odchází, o čem vypovídá karta druhá. Každopádně všechno zvládneme – o tom je tento výklad.

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom si vytvořili zdravý odstup od všeho, co prožíváme. I když jsou naše pocity silné a realita je taková, jaká je, snáze všechno zvládneme, nebudeme-li si k tomu všemu přidávat ještě vlastní dramatické vnímání a rozebírání situace. K tomu nás pokouší pouze naše ego, které miluje být středem pozornosti, a tak nás vede právě k tomu – abychom si všechno dění vztahovali na sebe, obviňovali druhé a udržovali sami sebe v omezení a trápení. Tak pak zůstáváme uzavření sami v sobě, místo abychom se těšili z lásky a toho hezkého, co v životě máme, byť toho v těžkých chvílích nevidíme právě mnoho. Naši andělé nám chtějí pomoci s vytvořením si zdravého odstupu od našich záležitostí, tak abychom se mohli léčit, jak potřebujeme, abychom danou situaci co nejdříve a co nejlépe vyřešili a abychom se v událostech našeho života nezasekli a neuvízli v nich. Připomínají nám, že nic není tak strašné, jak to z našeho pohledu vypadá a že i v těch nejbezútěšnějších chvílích existuje východisko. I když ho nevidíme my, vidí ho Vesmír, a ten nás k němu v pravý čas dovede. Mezitím se tedy uvolněme, přijměme změny, které jsou pro náš život důležité (i když třeba nevíme proč) a nechme se podpořit milujícími blízkými, kteří nám pomohou se v tom všem neztratit. Obdobně my sami můžeme být takovouto podporou ostatním. Jak se říká: ve dvou se to lépe táhne (i ve třech a více :))

Výklad pro tento týden nám jasně říká, že procházíme důležitými změnami, které v nás mohou vyvolat nešťastné pocity, ale zároveň vypovídá i o tom, že toto období brzy zase pomine a že povede ke šťastným výsledkům. Radí nám, abychom si to všechno nedramatizovali, neubližovali si svým vnímáním situace a poodstoupili od daných záležitostí tak, abychom si udrželi zdravý nadhled a rovnováhu, které nám umožní je vyřešit tím nejlepším možným způsobem a zároveň skrze ně vyrůst, zesílit a popojít dál. Z našeho života nikdy neodejde nic, co bychom mohli potřebovat, tak jako stromy neztrácejí zdravé, zelené listí, ale jen to suché, nepotřebné, které by jim v koruně jen zavazely a bránily jim v přijímání světla.

Je v pořádku nechávat věci jít. Proud života je moudrý a ví, proč mě kam vede. Věřím této moudrosti a plynu spolu s ní v naprosté harmonii. Jsem v bezpečí a vždy budu.

* * *

Zdroj: https://andelskydenik.blogspot.cz