Poselství Andělů o lásce od Doreen Virtue

Co jest možno říci o Lásce? Láska je veškeré Stvoření, neboť vše je vtělením Lásky, která pulzuje celým vesmírem. Láska je každičký nádech a výdech. Láska je zvuk vydaný houslemi při dotyku smyčcem. Láska pohybuje horami a kolébá stromy. Láska je On. A přesto o Něm ještě tolik nevíte. A přesto se tolik bojíte Jeho velkolepé moci bez hranic.

Abychom vám mohli zprostředkovat pochopení lásky, musíte se ztišit. Stále ještě cítíme, jak ve vás narůstá vzrušení… Posaďte se tiše a dovolte nám, abychom na chvíli zklidnili vaše touhy. Tak je to dobře … Tak. Ještě chvíli – a přijde čas poznání.

Vidíte nás v prostoru plném blaženosti, jejž naplňuje Světlo, proudící z našeho nitra. My víme, že Láska je síla Jednoty, která nesena Světlem směřuje vždy přímo. Přibývá jí, je-li rozdávána, a možná proto tolika z vás nahání strach. Nikdy jí neubývá a je nejmocnější silou kdy stvořenou. Ani na planetě Zemi, ale ani nikde jinde ve vesmíru nemůže nic uhasit její plamen, jenž vyvěrá ze samého Boha.

Pokud si myslíte, že k vám přicházejí lidé proto, aby vám ji vzali, pak se pletete. Neboť jsou k vám přitahováni hledáním milosrdenství a milosti pro sebe i své blízké. Touží se zbavit své viny a uhasit žízeň po Boží Lásce. U vás cítí, že z vás vyvěrá. Avšak při pohledu na ně, jak se k vám blíží, propadáte svým vzpomínkám na doby, kdy jste ještě neznali Milost Boží a kdy jste byli stejně, jako oni nyní, žízniví po spočinutí v Boží náruči a pozorovali jste šťastlivce, již z plna hrdla pili z Jeho číše Lásky.

Buďte milosrdní, když jste svědky podivného chování, jež se rodí z neznalosti a touhy po Lásce. Touha se uhasí, poskytnete-li druhému, po čem touží. Avšak plamen lásky v nitru tím nezhasne~ Ba právě naopak. Čím více dáváte druhým ve jménu Lásky, tím více Lásky ve vás přibývá. Její oheň je mocnější každou jiskrou, kterou vyšlete ze svého srdce.

Není síly, která by mohla uhasit onen věčný plamen hořící v nitru každého z vás. Znamení přátelství pak ještě více rozhořívá její plameny, které šlehají výš a výš.

Možná se bojíte, že nad plameny šlehajícími ve své hrudi ztratíte kontrolu. Sdílíme s vámi intenzitu vaší Lásky a víme, že se to tak někdy může jevit. Avšak tato vášeň, kterou cítíte k Bohu a všem bytostem, je základem všeho na Zemi. Neboť její síla je nezměrná, a přitahuje k vám ostatní, kteří z ní touží pít plnými doušky.

Někdy vás může v jejich přítomnosti napadnout, zda nechtějí váš plamen uhasit. Naopak, jejich přítomnost je důvodem k velké slavnosti, neboť odhaluje schopnost plamene odstranit z atmosféry všechno, co přináší temnotu. Mocí, kterou vládnete, někdy převyšujete vaši moudrost. Občas od sebe dokonce druhé zaženete tím, že intenzitu svého plamene snížíte. Je však nemožné, abyste jej vy či kdokoli jiný zcela uhasili.

Skutečnost, že bližní touží pít z vaší studny, vám má být důkazem, že existuje zákon; ať hledáte cokoli, vždy to naleznete, a ať rozdáváte z čehokoli, vždy to bude doplněno.

Proto neoslabujte své plameny, jen abyste mohli žít poklidněji, neboť jste byli na tuto Zemi sesláni jako zářný příklad pro všechny, kteří na vás hledí s láskou. Máte na dosah moc nad vašimi bratry a sestrami. Měli byste však chuť uplatňovat vládu nad něčím, co šíří radost a odstraňuje chudobu? Chtěli byste umlčet nádhernou hudbu nebeskou, která blaží vaši duši?

Neobávejte se, že se onen planoucí oheň ve vašem nitru uhasí anebo že ztratíte z jeho síly rozum, a jeho plameny vás pozřou. Neboť nemůžete ztratit nic z toho, co má skutečnou hodnotu. Váš plamen je věčný a vy jste zde, abyste jej ukázali všem, kteří o to stojí. Radujte se, protože váš plamen bude pochodní, která bude zažehávat oheň v nitru ostatních bytostí, jež na něj pohlédnou. Hleďte, jak se šíří oheň, jenž byl kdysi ve vašem srdci, od pochodně k pochodni, jak sílí a trvá. A buďte plni vděčnosti, že jste se neobávali svůj plamen přijmout. Neboť to je Láska.

– Doreen Virtue, Andělská terapie

*  *  *

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE DO NAŠEHO OBCHŮDKU :-)

PŘÍVĚSEK ANDĚL SRDCE
KOUPIT

SVÍČKA – ANDĚL STRÁŽNÝ
KOUPIT

Stojánek pro vonné tyčinky, Květ života
KOUPIT