Poselství Andělů o samotě od Doreen Virtue

Brána, jíž do vašeho srdce proudí Láska, se vám může zdát opuštěná, jen když si přestanete uvědomovat, že Láska je všude kolem. Ztratíte-li toto vědomí, můžete zatoužit, aby jí bylo srdce znovu naplněno. Domníváte se totiž, že zahojí vaši bolest. Ona touha je žízní po nebeském Otci, který je však stále s vámi, neboť prostupuje vše kolem vás. Domníváte-li se, že někde chybí Láska a zeje tam prázdnota, není tomu tak. Neboť veškerý prostor přetéká v každém okamžiku Láskou.

Věříte, že Bůh by vás nechal bez útěchy, zatímco kráčíte po této Zemi? Myslíte si, že vás v každém okamžiku nevede k jiné bytosti, která potřebuje láskyplnou útěchu? Útěchu, již vám Bůh sesílá, neboť miluje vás i tuto bytost.

Jste tolik milováni, ač si této Lásky nejste vědomi. Avšak vězte, že prostupuje celou vaší bytostí. Dosud nechápete svou vlastní velikost. Proto se sami od sebe odvracíte, abyste ji nemohli spatřit. Ze strachu, že by vás to Světlo, jímž záříte, naplnilo bázní. My vás však vyzýváme; pohlédněte na sebe, naši drazí, neodvracejte se od toho Světla, které prozařuje vaši prázdnotu a naplňuje ji Láskou tak skutečnou a věčnou, že je nesrovnatelná s čímkoli jiným v tomto či jiném čase. Podržte ji v objetí, neboť jen tato věčná čistá Láska, která k vám nikdy nepřestává ·proudit, může zahnat vaši nicotu.

Naše krásné Boží bytosti, rozhlédněte se kolem sebe – a všude vůkol spatříte odraz Jeho Lásky vůči vám. Nevšímejte si skvrny, která poznamenává váš pozemský život, ale hleďte vstříc otevřené bráně k věčnému bratrství s každým, s kým se potkáte. Všude jsou vaši přátelé, jen je třeba, abyste se rozhlédli, a nebudete sami.

Kolik přátel chcete? Požádejte o ně – budete je mít ještě dnes! Avšak partnerství, která hledáte, začínají nejdříve ve vašem nitru, a to v partnerství s vaším nejvyšším já. Spojte se s ním a přijměte za tento vztah zodpovědnost. A pak ten svatý slib, který jste učinili ve svém nitru vyzařujte v celé jeho svátosti na všechny kolemjdoucí.

Jeho záře je tak velká a nezaměnitelná, že ti, kteří hledí vaším směrem, k vám vyšlou záři Lásky, jež pochází ze stejného Zdroje. Naslouchejte zvoucímu hlasu, abyste se připojili ke svým bližním a připomněli si toto svaté partnerství vládnoucí mezi vámi.

Na chvíli se ztište a pozorujte, jak vaše prázdnota mizí. Neboť do tohoto světa nevnášíte nic, čeho byste nebyli pány. Platí však zákon; co vlastníte, vlastní vás. Proto vás vyzýváme, abyste byli svědky pouze činů vaší Lásky. Snažte se v ostatních nalézt to, co dlí i ve vašem nitru, a při hovoru volte svá slova s opatrností a rozmyslem.

Ve svém srdci si udělejte zvláštní místo pro přátelství – a ono přijde. Odstraňte všechny zábrany, které vám znesnadňují přijímat lásku. Jste přece ochotni zaplatit daň, již si láska při vstupu na vaše teritorium vyžaduje. Zanechte obav] Jeho Láska se postará o vaše obavy i o vaši ochranu.

Láska nikdy nezpůsobuje rány, a vaše volání po přátelství vždy bude vyslyšeno. Dovolte nyní, aby Milost Boží řídila tok vašich věcí a přivedla vám do cesty přítele, který bude ve svém nitru vaším zrcadlovým obrazem. Jste našimi přáteli, a my všichni, zde na nebesích, si vás hluboce vážíme. Vaše srdce se právě otevírá Jeho Lásce a Požehnání. Stvrzujeme vám své dokonalé přátelství.

– Doreen Virtue, Andělská terapie

*  *  *

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE DO NAŠEHO OBCHŮDKU :-)

Duha náramek Květ života
KOUPIT

Meditační polštář s výšivkou Květu života
KOUPIT

Svíčka – Květ života
KOUPIT