Poselství Andělů k břemenům od Doreen Virtue

Ano, víme, že nesete na ramenou velká břemena. A věřili byste, že ještě těžší jsou ta břemena, která za sebou vláčíte jako mezek táhnoucí pluh těžkou půdou? Je to tak, Vaše minulost, její deformované zbytky, které s takovou houževnatostí nosíte v sobě, jsou tím největším zdrojem tísně a úzkosti a brání vám, abyste se s radostí oddali plynutí života se všemi jeho krásami.

Vzdejte se svých břemen, vy, nebeští andělé, zrození na Zemi. Jste příliš mládi na to, aby vám klesala kolena pod tak únavným nákladem. Vaše břímě vás okrádá o radost ze života a vyčerpává až k hranici fyzického onemocnění. Přestaňte se zabývat svou minulostí. Nebuďte jako člověk, který stojí nad svým majetečkem a opatrně se rozhoduje, co by mohl ze svých věcí darovat, aby vypomohl. Darujte vše! Vaší minulosti vám není zapotřebí už ani kousek! Dokud však budete věřit, že tomu tak není, sbírka všech bývalých bolestí a trápení vás bude okrádat o poslední zbytky energie i nadále.

Když letí ptáci na svá zimoviště, netráví čas smutněním nad stromy a přírodou, kterou zanechávají za sebou. Bylo by to proti jejich instinktivní božské moudrosti, díky které mají zakódováno, že budou mít vždy co jíst a kde spát. Přebývají v „tady a teď”. A u vás tomu není jinak, naši drazí. Těmito slovy z vás chceme s láskou sejmout ten tíživý plášť minulosti, protože už není třeba, abyste jej nesli dál.

Stačí říci Světlu, které vás obklopuje, o svém odhodlání k pravdě a ke svobodě:

Nechci s sebou již dále vláčet svou tíživou minulost. Rozhodl/-a jsem se tohoto břemene zbavit. Bože, odevzdávám celou svou minulost do Tvých rukou a vzdávám se všech svých představ o sobě, které jsem si učinil/-a na základě této minulosti. Dnešní den je dnem, kdy si uděluji svobodu a svlékám všechny staré nepotřebné kůže z dávno uplynulých dnů. Jsem svobodnou bytostí, naprosto volnou, a nemusím se ničeho bát, protože Jsi stále po mém boku.”

Stačí jeden hluboký výdech naplněný odhodláním získat svobodu – a odejdou s ním tisíce let života pod tlakem a v úzkosti. Dejte do toho výdechu všechny své síly. Představte si, že v něm ze svého těla vytlačujete veškerou svou bolestivou minulost. Plně se na výdech soustřeďte. A dýchejte, dýchejte zhluboka. A pak vydechněte, co vám síly stačí, s vědomím, že tímto výdechem získáváte svobodu. Až dosud jste byli svými vlastními žalářníky, andělé naši rozmilí. Cítíme velké rozechvění z vaší nově nabyté svobody a lehkosti bytí, které vás čeká.

Tímto krokem se s námi vědomě spojíte. Blahopřejeme vám, že jste překonali pokušení držet se i nadále svého břemene a vláčet je s sebou. Nikdy nezapomeňte, že jsme vám vždy nablízku a vážíme si vašeho odhodlání nabýt opětovně ztracenou svobodu. Slibujeme vám však, že nebudeme zasahovat do běhu věcí, pokud nás o to výslovně nepožádáte. Prosíme vás ovšem, abyste neotáleli ani chvíli, a až budete potřebovat jakoukoli pomoc, ihned nás zavolejte. Stačí jen jedna myšlenka či slovo – „Andělé!” Už před vaším zavoláním budeme cítit napětí, a proto jsme připraveni modlit se k Bohu, abyste se nepokoušeli náročnou situaci zvládnout sami, ale abyste měli na paměti, že pomoc najdete u nás.

Brzy sami zjistíte, že v nebi břemena žádného druhu neexistují. Ale také to, že nebe, které tak intenzívně hledáte, se nachází tady, na Zemi. Podělte se tedy s námi o své břímě, naši milí. Vás samotné překvapí, až z vašich ramen ono břímě odejmeme, jakou tíhu jste s sebou vláčeli. Žádáme vás, abyste do svého života pustili více Světla, a to jménem všech pozemských andělů, kteří potřebují vaši pomoc.

– Doreen Virtue, Andělská terapie

*  *  *

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE DO NAŠEHO OBCHŮDKU :-)

KARTIČKY POHLAZENÍ A POMOCI
KOUPIT

Léčivý obrázek Anděl
KOUPIT

Přívěsek – čakrový
KOUPIT