Poselství Andělů ke změnám

Když s podzimem opadává listí, pláčete nad změnou roční doby? Možná ano, ale jen nepatrně, protože se vám zdá, že každé roční období skončí dřív, než se na ně stačíte připravit. Ale roční období se mění, aniž by vás žádala o svolení.

Míváte pocit, že se vám třese země pod nohama a cítíte strach, který vám bere dech a vyvolává stavy ohrožení života? Jste otřeseni, protože víte, že musíte vykročit, ale netušíte, kterým směrem? Do vašeho života se blíží změny, a vy cítíte, že nad nimi nemáte pražádnou moc. Nejste schopni učinit rozhodnutí, kterou z možných cest se vydat, abyste dosáhli vytouženého výsledku. Neobávejte se, naši nejmilejší. Neboť jste se ocitli na správném místě, kde budete moci složit břemeno ze svých ramen.

Považujete blížící se změny za násilné přerušení přirozeného toku vašeho života. My vidíme změny jako proud energie pod vašima nohama, který vás nutí nabrat jiný směr a pohyb. I proudící řeka mění neustále svůj tok, když po ní pluje lodka. A váš život se dá připodobnit k řece. Vy jste loďka, kterou voda unáší bezpečně životem a přivádí vás tam, kam byste se sami možná nedostali, protože byste otáleli na jednom místě. Avšak jste to opět vy, kteří vidíte pod hladinou řeky ostrá skaliska, a obáváte se, že vás proud strhne jejich směrem a vy utonete. Proto máte strach a chcete setrvat nehybně na svém místě, abyste promysleli, jak se vyhnout ohrožení. Nicméně řeka – váš život – se žene dál.

Vzdejte díky za rychlost, s níž váš život nyní běží a mění směr, a jen se mu probůh nesnažte bránit. Protože nikdy nevíte, zda vás právě strhující říční proud nedonese na vaše kdysi vysněné místo.

O vaši bezpečnost je postaráno z božského nitra, a proto můžete s naprostou důvěrou nechat svou loďku plynout po proudu řeky a těšit se, do jakých vzdálených neznámých končin vás donese. Nezapomeňte, že váš vnitřní ochránce strávil na této řece mnoho životů v mnoha historických epochách. Ačkoli vám se zdá řeka neznámá, on se cítí spokojeně a jako doma. Takže je třeba, abyste si v loďce našli své místečko, a konečně si začali cestu užívat.

Na občasném zdolávání těžkých úseků je i něco příjemného a vždy někde končí. Ale není nad jemné pohupování se na vlnách za zpěvu vaší matky Země, když vás kolébá svým pravidelným pohybem. Váš životní rytmus není v tuto chvíli nikde přiškrcován a omezován, a brzy se stane přirozeným. Proto si změny, které se odehrávají ve vašem nitru i ve vašem životě, nezaslouží žádnou paniku. Navíc kdykoli chcete, můžete se v loďce maličko naklonit na stranu, a tak neznatelně změnit její směr.

Tak vidíte, že přece jen máte v rukou kontrolu, a to prostřednictvím svých myšlenek a svých záměrů. Kontrola je založena na pružnosti vašich rozhodnutí. Vaše bezpečí i moc nad situací se rodí z vnitřního klidu a z vědomí, že řešení situace je ve vaší mysli. Používejte svou moc s milostí, naši milí.

Nezapomínejte, kdo je vaším stvořitelem a že vás obdařil obrovskou tvůrčí mocí. Nemusíte se jí obávat, neboť je součástí vás samotných od pradávna. Chceme tím jen říci, že snažit se zabránit změnám je „bez – mocná” cesta k získání kontroly nad vlastním životem. Ale plynout se změnou a klonit ji výhodnějším směrem – je cestou síly neboli „moci”. Tento přístup vás nikdy nezklame. Naléháme na vás, abyste využili svých schopností, neboť jste spolutvořiteli velkého díla. Vy jste ti zodpovědní! Skutečně.

Rozhodnutí je na vás, a proto se ptáme: „Co doopravdy chcete?” Možná jste ze změn v sobě a kolem sebe nešťastní proto, že poukazují na něco, co sami v sobě nechcete vidět. Vylévá se z vás vaše nitro do vnějšího světa a otiskuje se v něm? Místo abyste nad tím prolévali slzy – využijte toho? V tomto smyslu je změna vždycky tou nejlepší zprávou a vždy směřuje k lepšímu. Není třeba se proti změnám dále stavět. Jen je třeba, abyste změnili svůj postoj. A uvidíte, že z burácejícího nespoutaného proudu vaší řeky se stane zkrocený, poklidně plynoucí životadárný tok.

– Doreen Vrtue

*  *  *

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE DO NAŠEHO OBCHŮDKU :-)

KARTIČKY POHLAZENÍ A POMOCI

KOUPIT

Drahokamová sada – ZÁKLADNÍ SET

KOUPIT

Andělská esence – Bezpečí

KOUPIT