Práce s anděly

Smyslem přivoláni andělů v každodenním životě je podpora vašeho vlastního snažení. Zvuky mystických hebrejských jmen rezonují na úrovni naší buněčné paměti. Otevírají bránu do nevědomých částí naší duše. Každé jméno je vhodné zazpívat třikrát buď nahlas, nebo v duchu a pak přijmout energii, která se tím uvolní. 

Energie andělského jména souvisí s tím, že andělé mají svůj jazyk, který je podobný hebrejštině. Každé z 22 svatých písmen je považováno za součást božského plamene. Je spojeno s 22 cestami ve Stromu života. Každé písmeno nese vibrační kvalitu zvuku a numerický význam.

Používáním Andělských ekvilibrií přijímáme kvalitu konkrétní barvy do hloubi naší duše. Pokud můžeme mít andělský flakón při sobě, může nám přinést mír, klid, sílu a kvality spojené s našimi jednotlivými anděly. Aplikace obsahu lahvičky na fyzické tělo může podpořit “problémy, na kterých je třeba pracovat” pro všechny dále uvedené anděly, které naleznete po kliknutí na jméno anděla na této stránce.

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ

Anděl strážný nám stojí vždy na blízku a  je nám nápomocen při našem konání ve hmotě. Největší vliv má v pětidenním období kolem data našeho narození. Nabízí nám svou nezištnou podporu a pomoc. Anděla strážného prosíme o pomoc s našimi každodenními problémy, při řešení výzev ve hmotě.

ANDĚLÉ SRDCE

Anděl srdce koresponduje s pěti různými dny v roce, z nichž je právě jeden  přiřazen našim narozeninám. Těchto pět zvláštních dnů tvoří dohromady tzv. zářivou hvězdu Božího požehnání a energie lásky. Nese v sobě možnost hlubokého procitnutí a opětovného napojení na energii lásky. Přináší Boží milosrdenství, které nás vede k sebepřijetí a uvědomění si své vlastní lásky, síly a důstojnosti. Přivolejte tohoto anděla, aby podpořil záležitosti srdce.

Anděla srdce prosíme o pomoc s se všemi srdečními záležitostmi.

ANDĚLÉ INTELEKTU

Anděl intelektu se pojí s dvacetiminutovým obdobím kolem času narození. Protože všech 72 andělů má během 24 hodin každého dne určité dvacetiminutové období, můžete se každý den napojit na svého Anděla intelektu a tak vědomě ovlivnit svou mentální rovnováhu.

Chcete-li poznat svého Anděla intelektu, podívejte se na čas svého narození, ať už jste se narodili kdekoli. Svůj čas nemusíte Intelektuálnímu andělu přizpůsobovat, protože andělské bytosti jsou mimo čas a prostor. Jedná se o duchovní dimenzi vašeho času narození. Duchovní podstata Anděla intelektu spočívá v tom, že anděl ví, kde se nacházíte, a čas, který je specifický pro intelekt, není omezen místem.

Přivolejte tohoto anděla pro klid v duši.

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ OD 1.1. DO 1.7.
OD - DOJMÉNO ANDĚLAFLAKÓNBARVAZÁKLADNÍ TÉMA
1. ledna - 5. ledna NemamiahB57světle růžová / světle modrávnímání
6. ledna - 10. ledna YeialelB87světle korálová / světle korálovávhled
11. ledna - 15. ledna HarahelB71růžová / čiráintelektuální bohatství
16. ledna - 20. ledna MitzraelB69purpurová / čirázměna myšlení
21. ledna - 25. ledna UmabelB29červená / modrásounáležitost a přátelství
26. ledna - 30. ledna Iah-HelB43tyrkysová / tyrkysovátouha po poznání
31. ledna - 4. února AnauelB54čirá / čirávědomí jednoty
5. února - 9. února MehielB88zelená / modráoživení a regenerace
10. února - 14. února DamabiahB93světle korálová / tyrkysovámoudrost
15. února - 19. února ManakelB42žlutá / žlutározlišování
20. února - 24. února EyaelB28zelená / červenánádherná proměna
25. února - 29. února HabuhiahB81růžová / růžováléčení
1. března - 5. března ReohaelB89červená / tmavě purpurovákonání dobra, obnova
6. března - 10. března YabamiahB70žlutá / čirázměna k lepšímu
11. března - 15. března HayayelB68modrá / fialovábožský bojovník
16. března - 20. března MumiahB56světle fialová / světle fialovázakončení a obnova
21. března - 25. března VehuiahB83tyrkysová / zlatáodhodlání a nový začátek
26. března - 30. března YelielB80červená / růžováláska a vnímání
31. března - 4. dubna SitaelB84růžová / červenásvíčka ve větru
5. dubna - 9. dubna ElemiahB26oranžová / oranžovábožská síla
10. dubna - 14. dubna MahasiahB78fialová / tmavě purpurovázušlechtit nebo napravit
15. dubna - 20. dubna LelahelB64smaragdově zelená / čirásvětlo (porozumění)
21. dubna - 25. dubna AhaiahB50bledě modrá / bledě modrátrpělivost
26. dubna -30. dubna CahetelB36fialová / růžováBoží požehnání
1. května - 5. května HazayaelB77čirá / purpurovábožský soucit a odpuštění
6. května - 10. května AladiahB63smaragdově zelená / bledě zelenáBožské, laskavé
11. května - 15. května LauviahB39fialová / zlatávítězství
16. května - 20. května HehaiahB49tyrkysová / fialováútočiště, ochrana
21. května - 25. května YezalelB53světle zelená / světle zelenávěrnost, věrnost
26. května - 31. května MebahelB67purpurová / purpurovápravda, svoboda, poctivost
1. června - 5. června HarielB35růžová / fialováočista
6. června - 10. června HakamiahB25fialová / purpurovávěrnost
11. června - 15. června LaviahB62světle tyrkysová / světle tyrkysováněco odhaleného
16. června - 21. června CalielB66světle fialová / světle růžováspravedlnost
22. června - 26. června Leuviah B48fialová / čirározšířené vědomí, plodnost
27. června - 1. července Pahaliah B38fialová / zelenáspása
ANDĚLÉ STRÁŽNÍ OD 2.7. DO 31.12.
OD - DOJMÉNO ANDĚLAFLAKÓNBARVAZÁKLADNÍ TÉMA
2. července - 6. červenceNelahelB34růžová / tyrkysovázapálení pro studium
7. července - 11. červenceYeyayelB76růžová / zlatásláva / popularita
12. července - 16. červenceMelahelB52světle růžová / světle růžováterapeutické schopnosti
17. července - 22. červenceHaheuiahB24fialová / tyrkysováochrana
23. července - 27. červenceNithaiahB33královská modrá / tyrkysováduchovní vhled a nadpřirozeno
28. července - 1. srpnaHaaiahB55čirá / červenápolitické vědy a ambice
2. srpna - 6. srpnaYeratelB75magenta / tyrkysovástvoření Světla
7. srpna - 11. srpnaSeehaiahB82zelená / oranžovávytrvalost
12. srpna - 16. srpnaReiyelB47královská modrá / citronově žlutáemancipace
17. srpna - 22. srpnaOmaelB91olive / oliveplodnost
23. srpna - 28. srpnaLecabelB85tyrkysová / čiráintelektuální
29. srpna - 2. záříVasariahB61světle růžová / světle žlutáodpuštění a rovnováha
3. září - 7. záříYehuiahB60modrá / čirázávislost na vyšší moci
8. září - 12. záříLehehaiahB79oranžová / fialovádodržování a respekt
13. září - 17. záříKhavakiahB46zelená / purpurováučinit správným
18. září - 23. záříMenadelB27červená / zelenávnitřní / vnější práce
24. září - 28. záříAnielB32královská modrá / zlatározpoznání a překonání navyklých vzorců
29. září - 3. říjnaHaamiahB41zlato / zlatoslavnost
4. října - 8. říjnaReheaelB40červená / zlatárodinná úcta
9. října - 13. říjnaYeiazelB74světle žlutá / světle zelenábožská podpora a ujištění
14. října - 18. říjnaHahehelB65fialová / červenáúkol, který má člověk splnit
19. října - 23. říjnaMikaelB51světle žlutá / světle žlutávliv a řád
24. října - 28. říjnaVeuliahB37fialová / modrástav zdraví, štěstí a prosperity
29. října - 2. listopaduYelahiahB59světle žlutá / světle růžovákarmický bojovník
3. listopadu - 7. listopaduSealiahB45tyrkysová / purpurovásilný smysl pro směr a cíl
8. listopadu - 12. listopaduArielB23růžová / růžováotevřenost, která přináší jasný názor
13. listopadu - 17. listopaduAsaliahB31zelená / zlatámeditace
18. listopadu - 22. listopaduMihaelB73zlatá / čiráproduktivita, úspěšnost
23. listopadu - 27. listopaduVehuelB94bledě modrá / bledě žlutávyšší záměr a vyšší vůle
28. listopadu - 2. prosinceDanielB30modrá / červenávýřečnost
3. prosince - 7. prosinceHahasiahB90zlatá / tmavě purpurovátransmutace
8. prosince - 12. prosinceImamiahB72modrá / oranžovánáprava
13. prosince - 16. prosinceNanaelB58světle modrá / světle růžováduchovní komunikace
17. prosince - 21. prosinceNitaelB44světle fialová / světle modráomlazení a věčné mládí
22. prosince - 26. prosinceMebahiahB92světle korálová / olivováčistota
27. prosince - 31. prosincePoyelB86čirá / tyrkysováosud a podpora

ANDĚLÉ SRDCE

ANDĚLÉ SRDCE LEDEN - BŘEZEN
LEDEN  ÚNOR  BŘEZEN  
1B93Damabiah1B33Nithaiah1B58Nanael
2B42 Manakel2B55Haaiah 2B44Nitael 
3B28Eyael 3B75Yeratel 3B92Mebahiah 
4B81Habuhiah 4B82Seehaiah 4B86Poyel 
5B89Reohael 5B47Reiyel 5B57Nemamiah 
6B70Yabamiah 6B91Omael 6B87Yeialel 
7B68Hayayel 7B85Lecabel 7B71Harahel 
8B56Mumiah 8B61Vasariah 8B69Mitzrael 
9B83Vehuiah 9B60Yehuiah 9B29Umabel 
10B80Yeliel 10B79Lehahaiah 10B43Iah-hel 
11B84Sitael 11B46Khavakiah 11B54Anauel 
12B26Elemiah 12B27Menadel 12B88Mehiel 
13B78Mahasiah 13B32Aniel 13B93Damabiah 
14B64Lelahel 14B41Haamiah 14B42Manakel 
15B50Ahaiah 15B40Reheael 15B28Eyael 
16B36Cahetel 16B74Yeiazel 16B81Habuhiah 
17B77Hazayael 17B65Hahahel 17B89Reohael 
18B63Aladiah 18B51Mikael 18B70Yabamiah 
19B39Lauviah 19B37Veuliah 19B68Hayayel 
20B49Hahaiah 20B59Yelahiah 20B56Mumiah 
21B53Yezalel 21B45Sealiah 21B83Vehuiah 
22B67Mebahel 22B23Ariel 22B80Yeliel 
23B35Hariel 23B31Asaliah 23B84Sitael 
24B25/B62Hakamiah/Laviah 24B73Mihael 24B26Elemiah 
25B66Caliel 25B94Vehuel 25B78Mahasiah 
26B48Leuviah 26B30Daniel 26B64Lelahel 
27B38Pahaliah 27B90Hahasiah 27B50Ahaiah 
28B34Nelahel 28B72Imamiah 28B36Cahetel 
29B76Yeyayel 29B72Imamiah 29B77Hazayael 
30B52Melahel 30B63Aladiah 
31B24Haheuiah 31B39Lauviah 
ANDĚLÉ SRDCE DUBEN - ČERVEN
DUBEN  KVĚTEN  ČERVEN  
1B49 Hahaiah 1B65 Hahahel 1B68 Hayayel 
2B53 Yezalel 2B51 Mikael 2B56 Mumiah 
3B67 Mebahel 3B37 Veuliah 3B83 Vehuiah 
4B35 Hariel 4B59 Yelahiah 4B80 Yeliel 
5B25 Hakamiah 5B45 Sealiah 5B84 Sitael 
6B62 Laviah 6B23 Ariel 6B26 Elemiah 
7B66 Caliel 7B31 Asaliah 7B78 Mahasiah 
8B48 Leuviah 8B73 Mihael 8B64 Lelahel 
9B38 Pahaliah 9B94 Vehuel 9B50 Ahaiah 
10B34 Nelahel 10B30 Daniel 10B36 Cahetel 
11B76 Yeyayel 11B90 Hahasiah 11B77 Hazayael 
12B52 Melahel 12B72 Imamiah 12B63 Aladiah 
13B24 Haheuiah 13B58 Nanael 13B63/B39 Aladiah/Lauviah 
14B33 Nithaiah 14B44 Nitael 14B39 Lauviah 
15B55 Haaiah 15B92 Mebahiah 15B49 Hehaiah 
16B75 Yeratel 16B86 Poyel 16B53 Yezalel 
17B75/B82 Yeratel/Seehaiah 17B57 Nemamiah 17B67 Mebahel 
18B82 Seehaiah 18B87 Yeialel 18B35 Hariel 
19B47 Reiyel 19B71 Harahel 19B25 Hakamiah 
20B91 Omael 20B71/B69 Harahel/Mitzrael 20B62 Laviah 
21B85 Lecabel 21B69 Mitzrael 21B66 Caliel 
22B61 Vasariah 22B29 Umabel 22B48 Leuviah 
23B60 Yehuiah 23B43 Iah-hel 23B38 Pahaliah 
24B79 Lehahaiah 24B54 Anauel 24B34 Nelahel 
25B46 Khavakiah 25B88 Mehiel 25B76 Yeyayel 
26B27 Menadel 26B93 Damabiah 26B52 Melahel 
27B32 Aniel 27B42 Manakel 27B24 Haheuiah 
28B41 Haamiah 28B28 Eyael 28B33 Nithaiah 
29B40 Reheael 29B81 Habuiah 29B55 Haaiah 
30B74 Yeiazel 30B89 Reohael 30B75 Yeratel 
31B70 Yabamiah 
ANDĚLÉ SRDCE ČERVENEC - ZÁŘÍ
 ČERVENEC  SRPEN  ZÁŘÍ 
1B82 Seehaiah 1B57 Nemamiah 1B35 Hariel 
2B47Reiyel 2B87 Yeialel 2B25 Hakamiah 
3B91Omael 3B71 Harahel 3B62 Laviah 
4B85 Lecabel 4B69 Mitzrael 4B66 Caliel 
5B85/B61 Lecabel/Vasariah 5B29 Umabel 5B48 Leuviah 
6B61 Vasariah 6B43 Iah-hel 6B38 Pahaliah 
7B60 Yehuiah 7B54 Anauel 7B34 Nelahel 
8B79 Lehahaiah 8B88 Mehiel 8B76 Yeyayel 
9B46 Khavakiah 9B93 Damabiah 9B52 Melahel 
10B27 Menadel 10B42 Manakel 10B24 Haheuiah 
11B32 Aniel 11B28 Eyael 11B33 Nithaiah 
12B41 Haamiah 12B81 Habuiah 12B55 Haaiah 
13B40 Reheael 13B89 Reohael 13B75 Yeratel 
14B74 Yeiazel 14B70 Yabamiah 14B82 Seehaiah 
15B65 Hahehel 15B68 Hayayel 15B47 Reiyel 
16B51 Mikael 16B56 Mumiah 16B91 Omael 
17B37 Veuliah 17B83 Vehuiah 17B85 Lecabel 
18B59 Yelahiah 18B80 Yeliel 18B61 Vasariah 
19B45 Sealiah 19B80/B84 Yeliel/Sitael 19B60 Yehuiah 
20B23 Ariel 20B84 Sitael 20B79 Lehahaiah 
21B31 Asaliah 21B26 Elemiah 21B79/B46 Lehahaiah/Khavakiah 
22B73 Mihael 22B78Mahasiah 22B46 Khavakiah 
23B94 Vehuel 23B64 Lelahel 23B27 Menadel 
24B30 Daniel 24B50 Ahaiah 24B32 Aniel 
25B90 Hahasiah 25B36 Cahetel 25B41 Haamiah 
26B90/B72 Hahasiah/Imamiah 26B77 Hazayael 26B40 Reheael 
27B72 Imamiah 27B63 Aladiah 27B74 Yeiazel 
28B58 Nanael 28B39 Lauviah 28B65 Hahehel 
29B44 Nitael 29B49 Hehaiah 29B51 Mikael 
30B92 Mebahiah 30B53 Yezalel 30B37 Veuliah 
31B86 Poyel 31B67 Mebahel 
ANDĚLÉ SRDCE ŘÍJEN - PROSINEC
 ŘÍJEN  LISTOPAD  PROSINEC 
1B59Yelahiah 1B84 Sitael 1B60 Yehuiah 
2B45 Sealiah 2B26 Elemiah 2B79 Lehahaiah 
3B23 Ariel 3B78 Mahasiah 3B46 Khavakiah 
4B31 Asaliah 4B64 Lelahel 4B27 Menadel 
5B73 Mikael 5B50 Ahaiah 5B32 Aniel 
6B94 Vehuel 6B36 Cahetel 6B41 Haamiah 
7B30 Daniel 7B77 Hazayael 7B40 Reheael 
8B90 Hahasiah 8B63 Aladiah 8B74 Yeiazel 
9B72 Imamiah 9B39 Lauviah 9B65 Hahehel 
10B58 Nanael 10B49 Hehaiah 10B51 Mikael 
11B44 Nitael 11B53 Yezalel 11B37 Veuliah 
12B92 Mebahiah 12B67 Mebahel 12B59 Yelahiah 
13B86 Poyel 13B35 Hariel 13B45 Sealiah 
14B57 Nemamiah 14B25 Hakamiah 14B23 Ariel 
15B87 Yeialel 15B62 Laviah 15B31 Asaliah 
16B71 Harahel 16B66 Caliel 16B73 Mihael 
17B69 Mitzrael 17B48 Leuviah 17B94 Vehuel 
18B29 Umabel 18B38 Pahaliah 18B30 Daniel 
19B43 Iah-hel 19B34 Nelhael 19B90 Hahasiah 
20B54 Anauel 20B76 Yeyayel 20B72 Imamiah 
21B88 Mehiel 21B52 Melahel 21B58 Nanael 
22B93 Damabiah 22B24 Haheuiah 22B44 Nitael 
23B42 Manakel 23B33 Nithaiah 23B92 Mebahiah 
24B28 Eyael 24B55 Haaiah 24B86 Poyel 
25B81 Habuiah 25B75 Yeratel 25B57 Nemamiah 
26B89 Reohael 26B82 Seehaiah 26B87 Yeialel 
27B70Yabamiah27B47Reiyel27B71/B69Harahel/Mitzrael
28B68 Hayayel 28B91 Omael 28B29 Umabel 
29B56 Mumiah 29B85 Lecabel 29B43 Iah-hel 
30B83 Vehuiah 30B61Vasariah30B54 Anauel 
31B80 Yeliel 31B88 Mehiel 

ANDĚLÉ INTELEKTU

TABULKA ANDĚLŮ INTELEKTU
OD - DOANDĚLFLAKÓN
0:00 - 0:20VehuiahB83
0:20 - 0:40YelielB80
0:40 - 1:00SitaelB84
1:00 - 1:20ElemiahB26
1:20 - 1:40MahasiahB78
1:40 - 2:00LelahelB64
2:00 - 2:20AhaiahB50
2:20 - 2:40CahetelB36
2:40 - 3:00HazayaelB77
3:00 - 3:20AladiahB63
3:20 - 3:40LauviahB39
3:40 - 4:00HehaiahB49
4:00 - 4:20YezalelB53
4:20 - 4:40MebahelB67
4:40 - 5:00HarielB35
5:00 - 5:20HakamiahB25
5:20 - 5:40LaviahB62
5:40 - 6:00CalielB66
6:00 - 6:20LeuviahB48
6:20 - 6:40PahaliahB38
6:40 - 7:00NelahelB34
7:00 - 7:20YeyayelB76
7:20 - 7:40MelahelB52
7:40 - 8:00HaheuiahB24
8:00 - 8:20NithaiahB33
8:20 - 8:40HaaiahB55
8:40 - 9:00YeratelB75
9:00 - 9:20SeehaiahB82
9:20 - 9:40ReiyelB47
9:40 - 10:00OmaelB91
10:00 - 10:20LecabelB85
10:20 - 10:40VasariahB61
10:40 - 11:00YehuiahB60
11:00 - 11:20LehahaiahB79
11:20 - 11:40KhavakiahB46
11:40 - 12:00MenadelB27
12:00 - 12:20AnielB32
12:20 - 12:40HaamiahB41
12:40 - 13:00ReheaelB40
13:00 - 13:20YeiazelB74
13:20 - 13:40HahehelB65
13:40 - 14:00MikaelB51
14:00 - 14:20VeuliahB37
14:20 - 14:40YelahiahB59
14:40 - 15:00SealiahB45
15:00 - 15:20ArielB23
15:20 - 15:40AsaliahB31
15:40 - 16:00MihaelB73
16:00 - 16:20VehuelB94
16:20 - 16:40DanielB30
16:40 - 17:00HahasiahB90
17:00 - 17:20ImamiahB72
17:20 - 17:40NanaelB58
17:40 - 18:00NitaelB44
18:00 - 18:20MebahiahB92
18:20 - 18:40PoyelB86
18:40 - 19:00NemamiahB57
19:00 - 19:20YeialelB87
19:20 - 19:40HarahelB71
19:40 - 20:00MitzraelB69
20:00 - 20:20UmabelB29
20:20 - 20:40Iah-HelB43
20:40 - 21:00AnauelB54
21:00 - 21:20MehielB88
21:20 - 21:40DamabiahB93
21:40 - 22:00ManakelB42
22:00 - 22:20EyaelB28
22:20 - 22:40HabuiahB81
22:40 - 23:00ReohaelB89
23:00 - 23:20YabamiahB70
23:20 - 23:40HayayelB68
23:40 - 0:00MumiahB56