Daily Archives: 9.5.2018

Poselství Andělů o přátelství od Doreen Virtue

Hledíme na vás a vidíme tolik osamocených a bez přátel, ale i bez spojení s námi. Sami sebe vidíte jako odsouzené k samotě, většinou naprosto nepochopené bytosti kráčející po zemi. A vy, které zklamal přítel, hledáte útěchu v pohrdání přátelstvím, a neuvědomujete si, že se tím povyšujete nad samotného Boha, jenž vám přátelství daroval. Je […]