4 doporučení k vyléčení se z tragédií a posttraumatického stresu

podzim

Pocity smutku, šoku, otupění, nízké energie a hněvu jsou symptomy posttraumatického stresu. Stejně tak jsou to i návyková chování jako nutkavé pití a jedení, snahy potlačit bolest z posttraumatického stresu.
Studie prokázaly, že naše těla nedokážou rozlišit stres, který se děje nám osobně, a stres, který se děje někomu jinému. Naše empatické tělesné systémy vypouštějí do našeho těla stresové hormony, kdykoli čteme, vidíme nebo slyšíme o traumatických situacích. Tomu se říká sekundární posttraumatická stresová porucha.
V průběhu mých 57 let jsem zažila mnoho traumat včetně zemětřesení, výtržností, přepadení i osobních traumat. Rovněž jsem pomáhala lidem, kteří trpěli posttraumatickou stresovou poruchou a napsala o svém výzkumu v knize Nenechte nic zastínit vaše světlo, knize o zotavování se z posttraumatické stresové poruchy.

Zde jsou 4 metody k léčení posttraumatického stresu:

1. Vykonávejte tělesný pohyb, abyste rozptýlili stresové látky.
Když se stane něco traumatického, naší prvotní reakcí je zmrznout jako divoká zvěř před reflektory auta. Zadržujeme dech a naše svaly jsou v napětí. Mezitím jsou naše mozky zaplaveny stresovými hormony jako adrenalin, kortizol a histamin. Je životné důležité hýbat svým tělem, abychom tyto látky rozptýlili a trauma se „nevmrazilo“ do paměti našich svalů. K zotavení se z úzkosti a strachu spojených s traumatickou událostí se jemně protahujte. To vám pomůže se uvolnit a znovu si vybudovat pocit vnitřního míru a pocitů bezpečí.

2. Zdržte se sledování zpráv.
Je snadné upadnout do pasti nutkavého čtení nebo sledování zpráv a snažit se najít smysl tragédie. Existuje také přesvědčení, že vám noviny dávají více kontroly, bezpečí a vědomí o tom, co očekávat dál. Výzkumy však prokazují, že zprávy o traumatických událostech zaplavují mozek i tělo stejným množstvím stresových hormonů jako kdyby se dané trauma stalo přímo vám osobně. To může vést k sekundární posttraumatické stresové poruše a symptomům posttraumatické stresové poruchy (vracení se k traumatu, úzkost, obavy o své bezpečí, pocity nejistoty a ohrožení, závislosti, atd.) Omezte své vystavování se zprávám a novinám. Pokud se cítíte úzkostně, posloucháte-li zprávy, zajistěte si strečinkové cvičení, abyste rozptýlili stresové látky.

3. Poslouchejte něžnou hudbu.
Uklidňující meditační hudba snižuje krevní tlak a srdeční tep a uklidňuje nás jako ukolébavka. Můžete si vyhledat skladby hudebních žánrů jako „meditační hudba“, „lázeňská hudba“ nebo „hudba k cvičení jógy“ (v angličtině „meditation music, spa music, yoga music“ najdete více odkazů – pozn. překl.) a pustit si ji do pozadí. Velmi doporučuji přehrávat si tuto hudbu doma, v práci a v autě.

4. Spiritualita.
Když se stane nějaká tragédie, vaše víra může kolísat. Přesto však studie dokazují, že ti, kdo mají duchovní či náboženskou víru, mají zdravější reakce na traumatické události. Víra v Boží ochranu a/nebo „že vše se děje z nějakého důvodu“ vám pomáhá cítit se klidněji. Udržíte si pocit bezpečí, namísto abyste věřili, že svět je nebezpečný a nahodilý. Modlitby a meditace jsou okamžitě účinné způsoby, jak se vyléčit ze stresu a úzkosti.

Po prožití spousty tragédií a také studiu historie se zdá, že traumatické události jsou součástí pozemského života. Historické spisy, včetně Bible, ukazují, že náš svět prochází nepopsatelným násilím a zemskými změnami. Vím však jednu věc: naše duše mají svůj vnitřní kompas, který ukazuje cestu k míru a zdraví.Jsme naladěni k tomu, abychom byli míruplnými a šťastnými bytostmi. A kdykoli nám láme srdce nějaká tragédie, máme také příležitost svá srdce otevřít novým úrovním soucitu.

Můžeme si vybrat, zda nás tragédie porazí a nebo nás učiní silnějšími. Můžeme dovolit traumatickým událostem, aby nás učinily chladnými, nahněvanými, pomstychtivými lidmi. Nebo můžeme najít smysl a poslání v pomáhání druhým k uzdravení a růstu.

(Pokud posttraumatické symptomy pokračují nebo narušují vaše vztahy, práci či jiné funkce, vyhledejte prosím odbornou pomoc u specialisty na léčení traumat.)

– Doreen Virtue

* * *

zdroj: https://www.angeltherapy.com/blog/4-ways-heal-tragedy-and-post-traumatic-stress, andelskydenik.blogspot.cz
překlad: Magda Techetová

svět zázraků

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close