72 ANDĚLŮ KABALY

72 Andělů je starověký systém vědění, který je propojen se systémem barev AURA-SOMA.

Jména 72 Andělů nesou vysoké světelné vibrace prostřednictvím zvuku a barev, které mohou pomoci rozpustit vaše bloky a omezení, abyste mohli dosáhnout většího potenciálu. Stačí, když se těmto frekvencím otevřete a necháte je působit.

Vše, co potřebujete, máte v sobě. Andělské kódy vám pomohou odemknout vše, co vám brání v přístupu k vaší vlastní pravdě a vnitřní moudrosti.

Kdo jsou vaši osobní andělé?

Jaká jsou jejich posvátná jména?

Jak vás mohou podpořit?

Jaké jsou jejich spojené barvy?

V roce 1975 byly v jeskyni ve španělské Geroně nalezeny ukryté starobylé dokumenty o prastaré duchovní praxi. Poznatky, které od té doby vznikly, zaznamenaly vznik systému založeného na 72 božských energetických kódech, které jsou také považovány za andělské frekvence.

Tento systém je založen na 72 Andělských frekvencích barev a zvuků, které lze vyvolat, aby doslova rozjasnily váš život, zesvětlily vaše energetické pole, takže budete přitahovat více božských kvalit.

Když si začnete denně přivolávat Anděly, můžete do svého života přitáhnout více míru, radosti a lásky.

barva

Ke každému ze 72 Andělů je připojen úžasný dvoubarevný flakón Equilibrium. Tyto lahvičky obsahují energie barev, krystalů, rostlin a bylin a lze je aplikovat na tělo pro podporu pohody a vitality.

Každá barva má jinou frekvenci a jiný účinek. Barvy v lahvičkách spojené s Anděly mohou přinést vhled a pochopení o podpoře, kterou Andělé přinášejí.

zvuk

Každý z vás má jedinečnou frekvenci, která je ovlivněna vibracemi zvuku. Zvuky, které se používají při práci se 72 anděly, jsou jejich posvátná jména vycházející z prastarých učení moudrosti a hebrejského světelného jazyka. Zvuky mohou ovlivňovat vaši mysl, emoce a ducha.

Andělská jména vám umožňují přímé spojení s jejich vyššími frekvencemi, které mohou odemknout různé aspekty a přinést větší uvědomění. Zvuky můžete vydávat nahlas nebo potichu, jména vyslovovat, zpívat nebo prozpěvovat pro sebe nebo pro druhé. Právě rezonance zvuků, které procházejí energetickými poli a tělem, je katalyzátorem změn. Po vyvolání andělů je užitečné strávit chvíli v tichu a vnímat tuto rezonanci.

nAŠI OSOBNÍ ANDĚLÉ

Alespoň 3 ze 72 andělů jsou s námi přímo spojeni podle času a data vašeho narození. Tito andělé jsou s námi od našeho zrození a provází nás  po celou dobu nynější inkarnace. Jsou to naši Andělé strážní, kteří podporují náš každodenní život a jednání, Andělé srdce, kteří podporují všechny srdeční záležitosti, naše city a vztahy, a Andělé intelektu, kteří podporují naši mysl a myšlení, posilují pozitivitu a klidné myšlenky.

ANDĚLSKÉ CYKLY

72 Strážných andělů má svůj cyklus, který trvá jeden rok. Ten začíná 21. března a končí 20. března následujícího roku. V době svého působení jsou Andělé strážní nejblíže lidstvu. Většina Andělů strážných mívá pět dnů, kdy jsou člověku nejblíže, někteří šest a někteří čtyři.

Téměř všech 72 Andělů srdce má cyklus 1 den, kdy mají během roku 5 samostatných dnů, kdy jsou nám nejblíže.

72 Andělů intelektu se pohybuje ve svém cyklu v průběhu 1 dne a každý z nich má cyklus 20 minut během 24 hodin.

CO MŮŽEmE OČEKÁVAT, KDYŽ ZAČNEmE PRACOVAT SE 72 ANDĚLY

Nebuďme překvapeni, když začneme prožívat a vidět život jinak. Jak naše energie roste, automaticky přitahujeme do svého života více synchronicity. Začneme vidět různé možnosti, protože se napojíme na svůj vnitřní kompas, který nám pomůže činit rozhodnutí v souladu s našim nejvyšším dobrem.

Většina lidí uvádí, že cítí větší lásku k sobě samým, větší štěstí ze všeho, co život přináší, a větší důvěru v to, jak se jejich život vyvíjí.

ANDĚL STRÁŽNÝ

Anděl strážný nám stojí vždy na blízku a  je nám nápomocen při našem konání ve hmotě. Největší vliv má v pětidenním období kolem data našeho narození. Nabízí nám svou nezištnou podporu a pomoc. Anděla strážného prosíme o pomoc s našimi každodenními problémy, při řešení výzev ve hmotě.

ANDĚL SRDCE

Anděl srdce koresponduje s pěti různými dny v roce, z nichž je právě jeden  přiřazen našim narozeninám. Těchto pět zvláštních dnů tvoří dohromady tzv. zářivou hvězdu Božího požehnání a energie lásky. Nese v sobě možnost hlubokého procitnutí a opětovného napojení na energii lásky. Přináší Boží milosrdenství, které nás vede k sebepřijetí a uvědomění si své vlastní lásky, síly a důstojnosti. Přivolejte tohoto anděla, aby podpořil záležitosti srdce.

Anděla srdce prosíme o pomoc s se všemi srdečními záležitostmi.

ANDĚL INTELEKTU

Anděl intelektu se pojí s dvacetiminutovým obdobím kolem času narození. Protože všech 72 andělů má během 24 hodin každého dne určité dvacetiminutové období, můžete se každý den napojit na svého Anděla intelektu a tak vědomě ovlivnit svou mentální rovnováhu.

Chcete-li poznat svého Anděla intelektu, podívejte se na čas svého narození, ať už jste se narodili kdekoli. Svůj čas nemusíte Intelektuálnímu andělu přizpůsobovat, protože andělské bytosti jsou mimo čas a prostor. Jedná se o duchovní dimenzi vašeho času narození. Duchovní podstata Anděla intelektu spočívá v tom, že anděl ví, kde se nacházíte, a čas, který je specifický pro intelekt, není omezen místem.

Přivolejte tohoto anděla pro klid v duši.