Co je to drahokamová voda?

Drahokamová voda se liší od minerální vody tím, obsahuje pouze informace minerálů nebo drahých kamenů.

Rovněž čerstvá voda, která vyvěrá ze země, obsahuje četné informace; má za sebou předlouhou historii, která se počítá na stovky, ba tisíce let. Místa, kde vyvěrá tato vyzrálá starodávná voda, se odjakživa těšila mimořádné úctě. Mnohé prameny vykazují zcela jednoznačné a ověřené příznivé účinky, takže v jejich blízkosti vznikly svatyně, lázně a poutní centra.

Ledové krystaly, které vznikly z přírodní či drahokamové vody mají pravidelnou strukturu šestihranu. Běžná kohoutková voda však většinou krásné celistvé ledové krystaly nevytvoří. Co stojí za tímto úkazem? Je to základní vlastnost vody. Ta přebírá informace z prostředí, které ji obklopuje a její energetickou hodnotu ovlivňuje vše v její blízkosti. Ať už mobilní telefon, puštěný počítač, nebo jiné zdroje záření velmi snižují energetickou hodnotu vody. Proto ledové krystaly z přírodní či drahokamové vody mají pravidelnou hexagonální strukturu.

Struktura krystalu běžné vody z vodovodu s úhlem 90°.

V přírodě je úhel 60° vyjádřením vitality a růstu.

Po aplikaci drahých kamenů získávají krystaly zmrzlé vody přírodní podobu 60°.

A co si můžeme představit pod pojmem informace?

Slovo „informace“ pochází z latinského informare, což znamená dávat tvar, formovat, tvořit.  „Informaci“ tudíž můžeme vzít doslova jako něco, co „dává do formy‘, utváří, uspořádává a řídí vývoj. Na základě informací obsažených v DNA ví každá buňka v lidském těle přesně co má dělat. Na základě informace se ze zárodečných buněk zrodí člověk. Proto můžeme na informaci nahlížet jako na něco vyššího, přesahujícího naše chápání. Informace je tím, co tvoří hmotu a drží ji pohromadě.

flowersNejznámějším zakladatelem léčby informací byl před zhruba dvěma sty lety Samuel Hahnemann, zakladatel homeopatie. Připravil „zředění“ léčivých prostředků ve vodě, která prakticky neobsahovala žádnou účinnou substanci ve formě tradičních materiálních drog – a právě potom byla nejúčinnější. Pro klasickou medicínu, vlastně pro všechny materialisticky uvažující lidi, to byla nehorázná provokace.

Tohoto principu rovněž využívá drahokamová voda. Pro její přípravu je však potřebné použít vhodné drahé kameny. Mezi nejdostupnější bezesporu patří křišťál, ametyst a růženín, které spolu tvoří tzv. základní směs.

Drahokamová voda tak představuje mimořádnou šanci pro vědomé, zodpovědné a citlivé zacházení s pitnou vodou. Stejně tak může pozitivně působit na naše zdraví.