Harmonie celku

Jednota

Nedávno jsem viděl, jak v sousední zahradě prořezávají stromy. Protože mám před domem velký přerostlý strom, zeptal jsem se jednoho z dělníků, jak bych mohl použít služeb jejich firmy. Jeho odpověď mi řekla hodně o tom, jak vidí sám sebe jednak v rámci firmy, jednak ve svém světě: „Poslyšte, pane, nemohu tu stát a mluvit, musím prořezat tyhle stromy. Nemám nejmenší tušení o tom, co dělají v naší kanceláři.” Pak zvýšil obrátky své pily a zapomněl na mě. Byl tak zabrán do svých malých povinností, že neviděl, jak jeho chování ovlivňuje celý podnik, pro který pracuje, a neuvědomoval si, že nezmění-li svůj postoj, odcizí se celku a přispěje k jeho pádu a tím nakonec ke svému vlastnímu pádu. Je to podobné jako chování číšníka, který vám na otázku, kolik je hodin, odpoví: „Lituji, ale to není můj stůl.”

Nedávno jsem viděl, jak v sousední zahradě prořezávají stromy. Protože mám před domem velký přerostlý strom, zeptal jsem se jednoho z dělníků, jak bych mohl použít služeb jejich firmy. Jeho odpověď mi řekla hodně o tom, jak vidí sám sebe jednak v rámci firmy, jednak ve svém světě: „Poslyšte, pane, nemohu tu stát a mluvit, musím prořezat tyhle stromy. Nemám nejmenší tušení o tom, co dělají v naší kanceláři.” Pak zvýšil obrátky své pily a zapomněl na mě. Byl tak zabrán do svých malých povinností, že neviděl, jak jeho chování ovlivňuje celý podnik, pro který pracuje, a neuvědomoval si, že nezmění-li svůj postoj, odcizí se celku a přispěje k jeho pádu a tím nakonec ke svému vlastnímu pádu. Je to podobné jako chování číšníka, který vám na otázku, kolik je hodin, odpoví: „Lituji, ale to není můj stůl.”

Ve světě byznysu odlišují dvě vlastnosti vůdce od následovníků:

  1. Všichni účinní vůdci mají vztah k celku. Každý den potkávám stovky lidí, kteří nemají nejmenší pojem celku, kteří se chovají jako rakovinná buňka v rámci celku, jímž je jejich zaměstnání. „To není mé oddělení – zavolejte si do účtárny.” „Dělám jen to, za co mi platí.” „Velmi mě mrzí, ale to má na starosti někdo jiný.” „Nemohu za to, jak druzí vykonávají svou práci, nemohu dělat dvě věci najednou.” Podobné odpovědi uslyšíte ve všech úřadech. Žádný vztah k celku. Žádný pocit sounáležitosti, ani nejmenší tušení o tom, že člověk musí spolupracovat s druhými, aby celek přežil. Vůdce vždy vidí celek a uvědomuje si, že každý jedinec má vliv na druhé.
  2. Všichni účinní vůdci mají vztah k většímu celku. Ano, řekl jsem „k většímu celku”. Nezapomínáme-li, že pro opravdu transformované lidi není čas konstruktem, musíme se dívat na své podnikání jako na celek, který měříme instrumenty, které jsme vynalezli k tomu, abychom s celkem neztratili kontakt. Skuteční vůdci si uvědomují, že nespokojenost zákazníka s některým zaměstnancem ovlivňuje budoucnost firmy. Navíc nespokojený zákazník řekne o své nepřfjemné zkušenosti deseti dalším lidem, kteří budoucnost firmy také ovlivní. Proto každý dobrý vůdce ví, že každý kontakt mezi zaměstnancem a zákazníkem je okamžikem pravdy. Celek je přítomen v každém okamžiku a vždy. Typického zaměstnance bohužel nezajímá, zda se zákazník někdy vrátí. Jeho postoj říká, „jediné, co mě zajímá, je skončit svou práci, jít domů a dostat včas výplatu”. Nezajímá ho, že nespokojený zákazník půjde příště ke konkurenci a dlouho to bude opakovat. Zaměstnanci, kteří nemají žádný vztah k většímu celku, sabotují celý podnik stejným způsobem, jako nemocná buňka pohlcuje všechno, co jí přijde do cesty.

Je-li vaším úkolem přijímat nové zaměstnance, doporučuji vám, abyste si všímali těchto vlastností. Jestliže se zaměstnanec považuje za součást celku a uvědomuje si, jak jeho individuální chování celek ovlivňuje, pak máte potenciálního vůdce. Účinný vůdce ví, že budoucnost podniku závisí na tom, jak se jedná se zákazníky. Když potkám někoho, kdo nemá žádný vztah k celku, cítím, že je ohrožen celý podnik, kde takový člověk pracuje. Prodavač, který mi dá na vědomí, žejsem pro něho důležitý, a který je ochotný udělat něco navíc, je zaměstnanec, kvůli kterému se do obchodu vrátím. Takový prodavač je jednou z harmonických buněk, které zaručují účinný chod celku dnes i v budoucnosti.

I v rámci rodiny potřebujeme, aby byl každý člen samostatným jedincem fungujícím nezávisle, ale zároveň harmonicky se všemi ostatními členy. Totéž se týká i měst, států, národů a celého lidstva.

Až pochopíme tento pojem jednoty a budeme se podle toho chovat, začneme cítit, že jsme součástí lidstva. Uvědomíme si, že každé naše chování má vliv na celek nazývaný Lidská bytost.

Z globálního hlediska je jednota všeho naprosto zjevná. Opravdu velcí světoví vůdci vědí, že nemůžeme přežít, pokud se nesjednotíme. Uvědomují si, že všechny rozpory přispívají k zničení celého lidstva. Je smutné, že lidé, kteří myslí tímto způsobem, jsou jen zřídkakdy voleni do politických funkcí. Voliči dávají přednost těm, kdo zdůrazňují rozpory, před těmi, kdo pracují pro harmonické cíle celého lidstva. Ježíš Kristus by byl ve své době stěží zvolen, právě tak jako by nebyla zvolena matka Tereza dnes. A přesto se objevilo pár vůdců, kteří si uvědomují jednotu lidstva. OSN je jedním malým krokem na cestě ke spolupráci mezi národy. Abraham Lincoln se objevil, právě když bylo jednoty nejvíce třeba. Je možné, že přijde další takový Lincoln, který lidstvu pomůže obnovit harmonii v tomto století.

Od nejmenší buňky až po celý vesmír je všechno ve vzájemném spojení. Uvědomujeme-li si jednotu toho všeho a chováme-li se jako jedinci s nejvyšší úctou k této jednotě, umožňujeme celku, aby přežil a vzkvétal. Nemáme-li však úctu k celku, přispíváme k jeho pádu a tím i k svému vlastnímu zničení.

Uvědomovat si jednotu není jen metafyzickým cvičením, je to způsob existence, který transformuje náš život. Jsme-li vyrovnaní uvnitř, uvědomujeme si širší souvislosti i ve vnějším světě. Můžeme dávat jen to, co máme. Máme-li vnitřní harmonii, jsme další buňkou, která usiluje o jednotu a přitom sama vzkvétá.

z knihy Uvidíte to, až tomu uvěříte, Dr. Wayne W. Dyer


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: