Karetní výklad pro den 27. 5.2017

Karetní výklad Doreen Virtue

Změňte pocity viny na vnitřní mír.

Vina je vnitřní proces, který vás přesvědčuje, že jste něco udělali něco špatného.

Nižší energie využívají vinu jako příležitost k zastavení nebo odvedení pozornosti od životního poslání tím, že vás přesvědčí, že nejste dost dobří, abyste byli léčiteli, učiteli atd. A to vše kvůli vaší minulosti. Nejspíše se i trestáte kvůli pocitům viny.

U Boha jsou však chyby příležitostí k odpuštění, učení, růstu a rozvíjení bližšího vztahu s našim Stvořitelem. Každý dělá chyby. Všichni je děláme. Nejde tedy o to, zda uděláte chybu. Jde o to, jak se po ní zachováte.

Je správné, když přiznáte své chyby Bohu a sami sobě. Po jejich přijetí přichází velká úleva. Potom se modlete za pomoc, abyste odpustili sami sobě. Modlete se, abyste se z této zkušenosti poučili, aby se již neopakovala. A pak to naučte své děti i všechny ostatní, protože vina je velký celosvětový problém. Tak ji můžete přeměnit se na mír.

Je to o převzetí odpovědnosti za své činy, namísto toho, abyste cítili vinu za vaše skutky.

Zde může pomoci modlitba:

„Drahý Bože, toto jsou mé činy, ze kterých nemám dobrý pocit (popište). Prosím Tě o pozdvižení a zahrnutí léčivou energií odpuštění tak, abych se ze svých chyb poučil a od této chvíle činil správná rozhodnutí.“

A tady je odpovídající pasáž z Bible:

„Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde milosti.“ Přísloví 28:13

– Doreen Virtue,  z karetní sady Andělé hojnosti

Náramek s Andělským křídlem

KOUPIT

Přívěsek Anděl srdce

KOUPIT

Andělská esence – Láska

KOUPIT

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: