Karetní výklad pro dnešní den

karetní výklad na dnešní den

Díky Božské síle, kterou jste byli obdařeni a  díky vašim životním zkušenostem jste silnější, než si uvědomujete. Jakoukoliv situaci, které se obáváte, nebo vás trápí,  můžete díky této vaší božské síle pozvednout. Tato síla je založena na lásce, a sebepřijetí.

Pokud vám vaše pracovní či společenské povinnosti neumožňují věnovat se vaší největší prioritě, jakou můžete mít a to  péči o sebe, pak nastal čas soustředit svou sílu a převzít zodpovědnost za to nejcennější co máte, za svůj život.

Nižší energie se vám snaží zabránit v naplňování Božího záměru tím, že vás udržují ve stavu, kdy na sebe nemáte čas, nebo jste rozrušení. Poproste Boha, aby vám dal sílu říct “ne” těmto nižším energiím a “ano” Boží vůli – což nemusí být nutně vůle jiných lidí. Pokud se naštvou, když řeknete “ne”, Bůh jim pomůže lépe pochopit a najít svou vlastní cestu.

Zde může být nápomocna modlitba:

“Drahý Bože, prosím pomoz mi mít moudrost rozlišit, na které věci mám říkat ano, a dej mi sílu říkat ne na cokoliv, co mě odvádí od mé božské cesty.”

A zde je pasáž z Bible:

“Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.” Žalm, 46:1

– Doreen Virtue

Z karetní sady Smysl života

zdroj: www.facebook.com/DoreenVirtue444

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: