Karetní výklad pro dnešní den

Protože jste laskavé, pokojné a vnímavé bytosti, můžete pociťovat, že energie druhých lidí vás může ovlivňovat v jejich prospěch. Možná, že někdo využívá vaší laskavosti, nebo vás může ovlivňovat reklama k tomu, za co utrácíte své peníze.

Nebo máte to štěstí, že jste obklopeni lidmi, kterým skutečně záleží na vašem psychickém či duchovním zdraví, a proto se vás snaží ovlivnit správným a prospěšným způsobem.

Můžete být ovlivněni hudbou, kterou posloucháte, filmy, které sledujete, knihami, které čtete a lidmi, se kterými trávíte svůj čas. Proto je tak důležité být jistý sám sebou a a mít dostatek víry v sebe sama a v Boha a to hlavně v oblasti vašich základních hodnot a priorit.

Věřte si, stejně tak důvěřujte Bohu, aby jste se nenechali ovlivňovat těmi energiemi, které nejsou v souladu s vaší skutečnou podstatou. Snažit se potěšit ostatní tím, že zradíte své skutečné pocity,  nepřinese nikdy nic dobrého. Tedy pokud vás ovšem ostatní neovlivňují prospěšným způsobem, který je v souladu s vašim vyšším Já a s Boží vůlí.

Přesto se někdy můžeme cítit zmatení a nejistí, komu a čemu věřit a komu a čemu ne. Naštěstí vám může modlitba dodat  sílu k tomu říci NE všemu co vás odvádí z vaší cesty a může dopomoci k tomu, že budete mít ohledně vašeho dalšího směřování jasno. Modlitba vám rovněž může pomoci přesně rozlišovat lidi a okolnosti, které vás obklopují.

Zde může pomoci modlitba:
“Drahý Bože, necht´ je prosím mým jediným rádcem čistá láskyplná moudrost, jakož i Tvá vůle, která je tou nejvyšší. Chraň mě prosím od rušivých vlivů a různých oklik a pomoz mi k tomu, abych se soustředil(a) na cestu lásky.”

A zde je odpovídající pasáž z Bible:
Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! ” Žalm 25:4-5

– Doreen Virtue

Z karetní sady Zázraky Archanděla Gabriela

zdroj: www.facebook.com/DoreenVirtue444

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: