Karetní výklad pro dnešní den

Význam této karty je křišťálově jasný. Je potřebné si najít klidné místo a naslouchat.

Při modlitbě hovoříte s Bohem, při meditaci nasloucháte Božím odpovědím. Obě jsou nutné.

Zdá se vám v poslední době život “hlučný” a plný zmatků? Cítíte se zablokovaní nebo zaseklí? Zdá se vám, že vaše modlitby nejsou vyslyšeny? Bůh odpovídá na každou vaši otázku a modlitbu. Nicméně je potřeba naslouchat Jeho odpovědi či vedení. Proto je na nás, jakým způsobem si vytvoříme prostor ke zklidnění a přemýšlení.

Vždy jsem se inspirovala příběhy o tom, jak Ježíš odcházel na pustá místa, aby se mohl o samotě modlit. Před tím, než se vrátil k učení a uzdravování, naslouchal Božímu vedení.

To on věnoval tento čas Bohu a všichni můžeme jeho příklad následovat. A to například tak, že před usínáním nebo po probuzení věnujete čas modlitbě a meditaci. Pokud vstáváte příliš brzy můžete Bohu naslouchat třeba při procházce či v době oběda. Při naslouchání vypněte všechnu elektroniku a zavřete oči.

Jak jste si vy vytvořili čas na naslouchání Božímu vedení? Sdělujme si navzájem, jak jsme si tento prostor vytvořili a tím se vzájemně podporujme.

Tady může pomoci modlitba:
Milovaný Bože, vím, že potřebuji slyšet Tvou radu, a prosím Tě o pomoc se zklidněním mé mysli. Prosím, pomoz mi věřit, slyšet a následovat Tvé vedení.

A tady je odpovídající pasáž z Bible: „Ukaž mi Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den.“ Žalm 25:4-5

– Doreen Virtue

z sady Andělské karty

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: