Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 12. do 18.5. 2014

12. květen 2014 v 7:33

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 12. do 18.května. Dnes bych chtěla použít karetní sadu, kterou jsme tu již dlouho neměli, a je to sada Andělská terapie založená na stejnojmenné knize. Každá karta obsahuje poselství či nasměrování z této léčivé metody. Nad kartami jsem se nyní modlila, ještě než jsme začali natáčet toto video, a prosila jsem o poselství pro nás všechny, pro každého, kdo nás sleduje, i pro všechny ostatní na této nádherné planetě. Také karty zamíchám. Nemám žádný zvláštní způsob, jakým karty míchám, pouze se jich dotýkám, přeskupuji je, a mezitím si všímám toho, zda mě některá karta neupoutá nebo nevyskočí ven. Je třeba celému procesu věřit, nepřemýšlet nad tím. Pokud některá karta vyskočí, říkáme jí, že vyzdvihuje a zdůrazňuje dané poselství.

Pro pondělí a úterý zde máme kartu Čakra třetího oka. Tato karta je celá o vašich vizích a vaší jasnozřivosti. Mohou to být věci, které vidíte ve své mysli, ale také věci, které vnímáte ve vnějším světě, včetně fyzických objektů. Mohou to být například ptáčci, kteří jsou pro vás něčím významní. Ptáčci bývají v těchto případech většinou poselstvím někoho blízkého z nebes. Také můžete vidět všelijaké světelné záblesky, které nemají žádný zdroj. Dále můžete vidět ta samá čísla stále dokola – tedy andělská čísla. Tato karta vás opravdu žádá, abyste si všímali znamení v tomto období. Také vám touto kartou chtějí sdělit, že vyslyšeli vaše otázky a modlitby a snaží se vám dát vedení, abyste věděli, jak se vy sami můžete podílet na spoluvytváření odpovědí. Dávají nám jakousi mapu, a to skrze vizuální vjemy.

Když se dostáváme ke středu týdne, máme tady kartu Zvíře síly. To je velmi zajímavé. Navazuje na předchozí kartu a vypovídá o tom, že pokud vídáte zvířátka jako třeba ptáčky nebo motýly či vážky, jsou to znamení pro vás. Opravdu si máte všímat znamení v přírodě. Všímejte si poselství, která k vám přicházejí od někoho z nebes, kdo se vám snaží pomoci, a dejte mu najevo, že o něm víte a že víte, že na vás dohlíží a ochraňuje vás i vaši rodinu. Je v nebi šťastný s Bohem, Ježíšem, anděly, a chce se s vámi energeticky spojit.

A když se podíváme na konec týdne, máme tady kartu Ušní čakry. Je velmi zajímavé, že nám zde vyšly obě dvě karty – pro oči a uši. Je to další karta, která nám říká, že dostáváme znamení skrze sluch. Máme si všímat toho, co slyšíme, co nám někdo říká. Ale pro tento týden konkrétně mi říkají, že to znamená, že si nemáme připouštět (a máme propustit) všechno negativní, co nám někdo říká nebo co někdo říká o nás, včetně toho, co o sobě říkáme my sami. Protože někdy se tyto dvě čakry po stranách naší hlavy kousek od obočí skutečně zablokovávají, když nasloucháme jakémukoli slovnímu zneužívání. Mnozí lidé jsou dost protivní a hrubě se vyjadřují, a pak je třeba, aby vysoce citliví lidé nespadli na jejich energetickou úroveň a nevzali si jejich slova osobně. Tato karta říká, že existují jisté negativní hlasy, které ovlivňují vaše ušní čakry, a tak si na to pojďme udělat andělskou terapii.

Zhluboka se nadechněme…. (nádech… výdech…) Nejlepší archandělé, s nimiž pracuji při očišťování ušních čaker, jsou Metatron, jenž byl v Bibli znám jako prorok Enoch a který vám pomůže propustit jakýkoli vnitřní strach, který máte ohedně své životní cesty. A pak také archanděl Jeremiel, který je úžasným pomocníkem při odpouštění a propouštění.

Voláme tedy Boha, Ježíše, archanděla Metatrona a archanděla Jeremiela, aby nám všem pomohli uvolnit vše bolestivé a negativní, co vám nebo o vás někdo řekl, i to, co jste sobě nebo o sobě řekli vy sami.

Dýchejte… a společně s výdechem… (výdech) změníme tuto negativitu v růst. Můžeme si ponechat důležitou lekci a poselství, i lásku, která se v dané situaci nacházela, a všechno ostatní necháme jít. Oprostěte se od minulosti. Buďte svobodní.

Mé modlitby jsou s vámi všemi. A vy, kteří jste velmi citliví a kteří jste vystaveni ponižování, výsměchu nebo něčemu horšímu, pamatujte, že jsme sice tady, abychom rostli a stávali se silnějšími s každým zážitkem na Zemi, ale nikdy nám to nesmí bránit v našem poslání. My všichni společně jsme velmi silní pozemští andělé.

Tento týden budu živě na Hay House Radiu. Posílám vám mnoho lásky a andělských požehnání a prosím, řekněte to se mnou – Aloooooooha!

* * *

zdroj: httpss://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ol5PayKDDQw, httpss://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/karetn%C3%AD-v%C3%BDklad-doreen-virtue-pro-t%C3%BDden-od-12-do-185-2014/624517807635795