Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 8. do 14.6. 2015

karty
Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 8. do 14.června. Michael a já jsme nyní na pláži u moře a chtěli bychom vám přinést léčivou sílu Boží přírody tím, že budeme dnes pracovat s vykládacími kartami Léčení s vílami. Víly jsou Božími přírodními anděly, kteří jsou nejblíže Zemi a které nám pomáhají s věcmi jako jsou energie, environmentální záležitosti a také zhmotňování našich pozemských potřeb. Požádám tedy Boha, aby nám dal své poselství pro tento týden skrze tři karty. Tady máme první… ale, nějak se jí nechce, to znamená, že nemá vyjít a je třeba tomu věřit. Dobrá, takže první máme tady… druhou.. a třetí. V tomto týdnu, 11.června, nám končí retrográdní fáze Merkuru. Otázkou tedy je, zda pocítíme odlehčení intenzity, kterou jsme pociťovali.
Pro pondělí a úterý tady máme kartu Kouzlo přírody. To je velké znamení pro nás všechny, že ze začátku týdne máme hodně času trávit v přírodě. Většina z nás v tyto dny pracuje, takže se může zdát být těžší najít si čas na pobyt v přírodě, existují však způsoby, jakými si můžete přírodu vnést dovnitř. Rostliny, květiny, i vaši milovaní mazlíčci jsou součástí přírody, dále krystaly a kamínky, stolní vodopády, atd. Vždy existuje způsob, jak si vzít přírodu i dovnitř. Ale ideální je vyjít si ven a spojit se s přírodou byť jen na pár minut, protože příroda nás čistí. Andělé mě to učili – a psala jsem o tom i ve své knize Šalamounovi andělé – že v budovách se energie usazuje a zůstává v nich. Pracujete-li tedy v prostředí vysokého stresu nebo máte stres doma, je velká šance, že dokud energii neočistíte s pomocí archanděla Michaela, pak se tato energie stresu usadí tam, kde pobýváte. A vyjít ven je skvělý způsob, jak se od toho osvobodit. Dovolte si to udělat teď hned. Vnímejte tuto energii místa, kde nyní jsme… nadechněte se… (nádech)… a vydechněte… a všechno uvolněte. Očistěte svůj domov, své pracoviště, své vozidlo, místa, kam chodíte nebo kam chodí vaši blízcí… kouzelná moc přírody je neomezená.
Když se dostáváme ke středu týdne… ach, to je zajímavé… opravdu to nedělám záměrně :) Pro střed týdne tady máme kartu Dovolená. Andělé říkají, že to stále souvisí s tímtéž tématem jako v předchozích třech týdnech, a vyzývají nás k tomu, abychom se vyhýbali velkým davům a spíše se drželi v ústraní, zkrátka byli co nejvíce v klidu. A tento obrázek je opět přírodní. Bylo by ideální, kdybyste si mohli vyjít ven. Nebo aspoň pobývat o samotě, nebo s lidmi, kteří jsou jemní, popřípadě se svými mazlíčky, a pobývat na místech, která jsou léčivá, která vás vyživují a opečovávají. Andělé nám slibují, že zatímco toto budeme dělat, dostane se nám velkých životních lekcí a uzdravení. Říkají, že současná energie nám všem nastavuje zrcadlo, a když se do něho podíváme, uvidíme v něm svou cestu, svůj pokrok, i problémy ega, na nichž je ještě třeba zapracovat, zkrátka má tato energie velký význam, a tak kvůli ní nebuďme frustrováni, ale pracujme s ní.
A když se podíváme na konec týdne – to se mi líbí! – je tady karta Odpoutání. Podívejte se na tento nádherný obrázek – je na něm víla na kolenou, což je znamení odevzdání se. Já vždy říkám: “Bože, s touto záležitostí už jsem skončila, na, vezmi si ji.” Udělala jsem to již mnohokrát a funguje to! Zkrátka se zhluboka nadechnout… a spolu s výdechem.. ji odevzdat svému Stvořiteli. On si ji od nás rád vezme, neboť respektuje naši svobodnou vůli a řekne nám: “Samozřejmě, já se o to postarám, já to proměním, já to uzdravím, já tě povedu a podpořím tě.”
Jaký silný týden tu máme! Cítím, že poslední karta odpoutání vypovídá o tom, že ten následující týden bude mít lehčí energii. Pamatujte prosím, že jste bez ustání podporováni a nikdy nejste sami. Máte Boha, Ježíše, archanděly, strážné anděly nebo i nanebevzaté mistry a další bytosti světla stvořené Boží láskou. Je vám k dispozici mnoho pomoci! A také můžete jít pro pomoc do přírody, jak jsme si už řekli. 
Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: httpss://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5s2QQtx4SYE, andelskydenik.blogspot.cz
překlad: Magda Techetová

Děkujeme:

svět zázraků