Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 17. do 23.4. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 17. do 23.dubna. Dnes budu pracovat s kartami Magická poselství víl. Naprosto víly miluji! Vídala jsem je již od dětství. Jak víte, úzce nyní spolupraucuji s Ježíšem a spousta křesťanů se mě ptala, zda je v pořádku stýkat se s vílami, když jsou křesťané. Ale víly milují nás i Boha, samy jsou Božími stvořeními tak jako my, a tak je zcela v pořádku být s nimi ve spojení bez ohledu na vaši víru! Víly mají ego stejně jako my, ale jsou stvořeními světla. Samozřejmě existují také bytosti, s nimiž byste se stýkat neměli, ale požádáte-li Boha o ochranu a budete poslouchat svou intuici, budete vždy pod ochranou.

Zeptám se tedy nyní Boha, co si přeje, abychom pro tento týden věděli. Zatímco sledujete můj výklad, věnujte prosím pozornost také vedení, které budete dostávat vy osobně – skrze vize, vnuknutí, nápady, pocity nebo znamení.

První kartou pro začátek týdne

je Vyjadřujte svou individualitu. Neztrácejte se v davu! A není to jen o tom, jak vypadáte, ale i o tom, jací jste uvnitř. Poselstvím této karty je BUĎTE SAMI SEBOU! Věřte si! Věřte sami sobě i poselstvím, která dostáváte. Pokud si nejste jisti, zda vaše vedení pochází od Boha a nebo nějaké nízké energie, pomodlete se za vyjasnění a požádejte o znamení, zda jste na té správné cestě. Dostanete velmi jasné znamení, a to velmi rychle. Často se to děje i skrze sny, a tak jim věnujte pozornost. Tato karta říká, že máte projevovat své jedinečné já, protože jste úžasní právě takoví! Bůh věděl, co dělá, když vás takové stvořil! Vše je na vás právě takové, jaké to být má, má to svůj účel a nic z toho není chyba! A i když ze své cesty sejdeme, vždy se na ni můžeme vrátit a být zase takoví, jací opravdu jsme. 

Zajímavé je, že pro střed týdne

nám vyšla karta Síla květin. Na severní polokouli je nyní jaro – nový život, rozkvétající květiny, nové děti i zvířecí mláďata, která přicházejí na svět, odehrává se spousta změn a nacházíte nový směr – to vychází velmi silně. Pro některé lidi tato karta znamená doslova pracovat s květinami a jejich esencemi a léčit jimi. Květiny jsou pro nás dary, které můžeme používat k léčení sebe samých, druhých lidí, zvířat i světa.

Obecně má pro nás tato karta význam toho, že si máme uvědomit, že i my rozkvétáme a kveteme, je to symbol obnovy, a protože máme ještě dozvuk Velikonoc, stále je tu duch vzkříšení. A pokud v sobě máte část, která dosud byla úzkostně uzavřená jako zimní pupen, dovolte jí nyní se otevřít a kvést. 

Na konec týdne

je zde karta Duchovní učitel, která říká, že součástí vašeho poslání je učit druhé o léčení a duchovnu. Co vás napadne jako první, když se objevila tato karta? Pro některé to může být vybídnutí k tomu, aby začali, pro jiné to může znamenat postup na další úroveň, protože se vyučování už věnují. Tak či tak,nemůžeme nebýt učiteli, protože ať už žijeme v míru, v hrubosti, v lásce či ve stresu, to všechno samo o sobě učí druhé – ať už jsme dobrým a nebo špatným příkladem, který druhé učí, co jak NEdělat. Víte, stres cítí každý člověk – rozdíl je v tom, jakým způsobem se s ním vypořádáváte. V tomto světě je nemožné necítit stres, když se v něm děje tolik ošklivých věcí. Ale Bůh by nás sem neposílal, kdyby byl svět dokonale v míru. Přitom je ale on i naši andělé neustále s námi a se vším nám pomáhají.
Pojďme se společně pomodlit:

“Drahý Bože, prosím, pomoz mi projít mou obnovou, mým vlastním jarem a rozkvětem, a novými začátky. Pomoz mi si věřit během těchto novot a pomoz mi cítit Tvou přítomnost a podporu. Také mi prosím pomoz si věřit, až budu vstupovat do neznáma, do něčeho, co jsem předtím neznal/a. Pomoz mi vědět, že je pro mě bezpečné udělat tyto božsky vedené změny a že budeš se mnou na každém kroku mé cesty.”

Říkají mi, že někteří z vás mění svůj životní styl, např. že přestávají kouřit. Chtějí, abych vám poslala energii navíc, protože je to opravdu skvělé, děláte správnou věc a prosím, nebojte se toho, že budete strádat nebo trpět – budete dokonale vedeni na každém kroky cesty k vašemu zdraví! 

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, a Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/VBHH5nsa5aE

https://andelskydenik.blogspot.cz
překlad: Magda Techetová

Děkujeme

svět zázraků

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: