Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 27.2. do 5.3. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 27.února do 5.března. Dnes jsem tady u našeho kachního jezírka. Michael před časem zachránil hejno káčátek, která vyrostla v dospělé kachny a vytvořily tady takovou roztomilou skupinu.

V tomto čase se cítím hluboce spojena s Matkou Zemí a posílám jí spoustu lásky. Chtěla bych proto dnes pracovat s kartami přírodních andělů, víl – Léčení s vílami. Na vílách se mi moc líbí jejich indigová, přímá povaha. Mají velmi důležitý úkol, a to chránit tuto planetu a životní prostředí. Jsou doslova strážnými anděly každého stébla trávy, zvířete, vzduchu, Slunce, oblohy a celé přírody. Když jdeme ven do přírody, spojujeme se s těmito anděly přírody.

Mám tady tedy 44 karet a zeptám se Boha, co si přeje, abychom pro tento týden věděli, jaká požehnání se pro nás skrývají v současných situacích. Víly lidé často považují za mýtus, ale pravdou je, že jsou stejně tak skutečné jako vy a já. Mají ovšem ego, a tak bývají chápány jako zlomyslné, i když nejsou. Jsou důležitými ochránci přírody.

Pondělí a úterý

budou o introspekci. Vyšla tu karta Pohlédněte do svého nitra. Ta vám říká, že všechno, co potřebujete, máte v sobě samých. To zahrnuje i sílu, schopnost vypořádat se s jakoukoli krizí, zklamáním nebo čímkoli jiným, s čím se potýkáte, např. s nějakou životní změnou, na kterou se necítíte připravení. Pohlédněte do svého nitra a najdete to.

Udělejme to hned teď.

Drahý Bože, Svatý Duchu, Ježíši, strážní andělé i andělé přírody, děkujeme vám, že nám pomáháte cítit se dobře v našich fyzických tělech a fyzickém životě. Děkujeme vám, že nám pomáháte být ve svých fyzických tělech zdravě ukotvení a čelit pocitům, které jsou nám nepříjemné a kterých se bojíme. Které jsou spojeny s pravdami, které si nechceme připustit.

Říkají, že tato karta souvisí hlavně s tím, že si máte připustit, že potřebujete změnu. Přiznejte si to tedy. Může vás to děsit, protože změna je něco jako jít do neznáma. Vlastně to tak je. A my potřebujeme kráčet s vírou. Vím, že to dokážete!

Pro středu a čtvrtek

tady máme kartu Pozitivní očekávání. Obrázek je velmi symbolický – je na něm víla v naprosté temnotě, nevidí žádné světlo, a přesto je osvícená, protože vzhlíží vzhůru a modlí se. Pokud procházíte tím, čemu se říká “temná noc duše”, kdy je vaše víra zkoušena a vy si nemůžete být jistí sami sebou ani ničím jiným ve svém životě, např. když se vaše vztahy vyvíjejí úplně jinak, než jste čekali, máte přesto věřit, že v každé okolnosti se nachází požehnání, i když to tak vůbec nevypadá. Někdy je tím požehnáním to, že se něco naučíte.
V tomto čase jsme hodně spojeni se svou intuicí. Dostáváte mnoho podnětů, vnuknutí a také pochopení. Najednou vám dochází, proč se některé věci dějí. Najednou vidíte vzorce, které opakujete a proč se rozhodujete tak, jak se rozhodujete. A začínáte sami sebe chápat, rozumíte si, máte se sebou soucit a odpouštíte si. Je to tedy nádherný čas, kdy je vnášeno světlo do vaší temnoty. A to skrze vaše pozitivní očekávání. 

Jak zůstat pozitivní a pravdiví, když se ve vašem životě nebo ve světě dějí ošklivé, negativní věci? Modlete se za ŘEŠENÍ dané situace. Zaměřte se na to, jak můžete pomoci. Řekněte: “Drahý Bože, tato situace mě opravdu rozčiluje (-protože je to pravda). Dej mi prosím vedení ohledně toho, jak mohu já sám/sama napomoci ke zlepšení této situace.” A pak dostanete odpovědi – ve formě pocitu, myšlenek, znamení, vizí, snů nebo zprávy od někoho jiného. Věřte tomu, protože je to odpověď na vaše modlitby! Nemusíte se bát, že byste dostali za úkol něco, na co byste nestačili! Můžete být vedeni i k tomu, abyste se prostě modlili. Prosím, neshazujte sílu modlitby tím, že budete říkat, že se “jen” modlíte. Modlitba má velkou sílu a je to velká pomoc!

Na konec týdne

tady máme kartu OdpoutáníTo znamená pustit se problémů a nechat Boha, aby do nich mohl také zasáhnout. Vše, z čeho jste zmatení, co vám dělá starosti, nebo co vás rozčiluje nebo tíží, nyní odevzdejte Bohu:

Drahý Bože, prosím, pomoz nám se těchto věcí pustit. 

Vidím s námi archanděla Michaela, který může být s každým z nás současně. Není ničím omezený, nemá ego a není možné ho “obtěžovat”, stejně jako nikdy nemůžete “obtěžovat” Boha.

Archanděli Michaeli, přesekni prosím svým světelným mečem jakákoli pouta strachu, kterými sami sebe sabotujeme, i závislosti na dramatech, kterou možná máme. Prosím, pomozte nám toto všechno propustit a dovolit vaši pomoc, neboť víme, že Bůh je Nekonečná Moudrost, která v sobě obsahuje řešení na všechno. 

Pustit se problému neznamená, že vám na něm nezáleží nebo že se nebudete podílet na jeho řešení. Právě naopak – znamená to, že se BUDETE podílet na řešení, a to prostřednictvím spolutvoření s Bohem. Takže, pusťte se!

Je to tedy týden o důvěře v Boha v sobě, v Boha kolem nás a v odpovědi, které budeme dostávat. V tomto týdnu si všechno zapisujte, pište si deník, vypisujte si odpovědi, které budete dostávat. Je to čas, kdy k nám proudí hodně informací, protože hranice mezi světy je velmi tenká. Je to tedy vhodná doba pro psaní vašich článků, blogů, knih, pro vaše rádiové vysílání, nebo další tvořivé projekty. Nechte to přicházet a proudit skrze vás. 

Pojďme se na závěr pomodlit:

Drahý Bože, Vyšší Já, posíláme nyní od srdce požehnání tomuto krásnému světu, našim milovaným, jak na Zemi, tak i v Nebi, i všem ostatním lidem a zvířatům na této planetě, kteří potřebují pomoc a modlitby, i našemu životnímu prostředí. Nechť všechny tyto modlitby obklopí tento svět a navrátí se zpět k nám. Protože když se modlíme za svět, modlíme se zároveň i sami za sebe. I sebe je třeba do modliteb zahrnout.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/lf2Bg1Dktpo

https://andelskydenik.blogspot.cz
překlad: Magda Techetová

Děkujeme

svět zázraků

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: