Karetní výklad pro den 27. 7. 2017

Jak můžete mít rádi někoho, kdo neví co je láska? Pokud procházíte náročnými vztahy, pak pro vás může být těžké přijmout Ježíšovo druhé přikázání „Miluj bližního svého“.

Tady je pár rad, jak se vypořádat s lidmi, kteří ještě nemají téma lásky srovnané:

Můžete je mít rádi tzv. „na dálku“. Nemusíte trávit čas s někým, kdo vám ubližuje. Můžete mu posílat požehnání či modlitbu, ale nemusíte se s ním při tom dostat do rozporu. I když s takovou osobou pracujete nebo žijete, vždy máte možnost volby, jak na jeho (její) chování zareagujete.

Ti, kteří jsou vám nejmíň sympatičtí, potřebují nejvíce lásky. Lidé, jejichž city byly zraněny nebo kteří byli týráni, používají svou hrubost jako obranu. Často jsou ke svému okolí zlí, protože je to vše, co znají. Mějte s nimi soucit. Ale opět jen tak, abyste neměli pocit, že musíte trávit čas s lidmi, kteří vám ubližují.

Namísto toho, abyste posuzovali druhé, modlete se za ně. Tím že druhé posuzujete, nebo je pomlouváte, jim nepomáháte (a navíc tím ubližujete sami sobě). Ale modlitba je to, co jim může pomoci a co rovněž pomůže vám! Modlitba vám může přinést inspiraci, jak těmto lidem pomoci.

Nejste tu proto, abyste měnili druhé. Tím, že se budete pokoušet někoho jiného změnit, můžete zažít velké zklamání. Nikdo nechce být dotlačen ke změně. Každý touží po tom, aby změna jeho myšlenkou. Místo toho můžete inspirovat druhé tím, že jim budete vzorem. To znamená, že budete mluvit o sobě a že se budete starat jen o sebe. Tím můžete ostatní inspirovat, aby následovali váš pozitivní příklad.

Soustřeďte se na nejdůležitější vztah. Někdy, když jsme součástí vztahů naplněných dramatem, můžeme být vedeni nízkými energiemi, které nás odvádí od naší cesty a poslání. Pokud k tomu dojde, zaměřte na nejdůležitější vztah: vztah s Bohem.

Tady může pomoci modlitba:

„Drahý Bože, prosím Tě pomoz mi v mém vztahu s (jméno člověka). Tady je má situace (popište ji). Bože potřebuji Tvou pomoc. Prosím Tě v tomto vztahu veď všechny mé myšlenky a skutky.“

A zde je odpovídající pasáž z Bible:

Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je první a největší přikázání. 39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

– Doreen Virtue, z karetní sady Ježíšova láskyplná slova

A POKUD SE BY SE VÁM CHTĚLO, NAHLÉDNĚTE DO OBCHŮDKU :-) 

Archandělská esence Chamuel

KOUPIT

RŮŽOVÝ POMANDER – „láska, vroucnost péče“

KOUPIT

Kartičky pohlazení a pomoci

KOUPIT

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: