Karetní výklad pro dnešní den

karetní výklad

Ano, poselství navazuje na včerejšek. A rovněž v karetním výkladu na nadcházející týden který nyní připravuji, se odráží stejné vedení.
Rok 2016 se zdá být závěrečnou zkouškou alchymistického zhmotňování, kdy shromáždíme veškeré své duchovní vědění… a začneme ho uskutečňovat.
Dnešní karta vás vede k udržení si pozitivního náhledu na romantickou lásku. Jste vedení k uzdravení svých myšlenek a k úctě k partnerství.
Poselstvím je, že si úspěšně zhmotníte nádherný vztah, budete-li mít svůj pozitivní náhled.
Jste-li se momentálně ve vztahu, tato karta může znamenat zlepšení, které vás oba čeká. Samozřejmě, pokud ve vztahu dochází ke zneužívání, je důležité vyhledat odbornou pomoc, která vám pomůže učinit důležitá rozhodnutí o vaší budoucnosti.
Zhmotnění velké lásky znamená očistit se od jakýchkoli pavučin starých vztahů, práci na odpouštění, a vědomí, že JSTE hodni lásky a zasloužíte si ji.
Spolu se včerejší kartou, promítejte myšlenky na lásku do všeho co říkáte, na co myslíte a co děláte.
Věnujte dnes svůj čas na zkoumání, nalezení a propuštění jakýchkoli negativních přesvědčení, která stále máte o milostných vztazích. Stejně jako když zaséváte semínka na zahradě, nalezení a propuštění těchto starých přesvědčení vyústí ve váš pozitivní náhled přitažlivý pro lásku.
Afirmujte si dnes často tuto duchovní pravdu: “Jsem hoden/hodna lásky. Jsem milující a milován/a

Z karetní sady Fairy Tarot Cards

Výklad platí následujících 24 hodin.

zdroj: facebook.com/DoreenVirtue444