Karetní výklad pro dnešní den

karetní výklad

Tato karta odpovídá na jednu z vašich otázek ohledně vašeho životního poslání a toho, proč jste právě v tomto čase zde na Zemi.
Často se cítíte osamělí a ztracení, zmatení ve světě, který se zdá být závislý na hrubé energii. Avšak kdyby tento svět byl již míruplný, nebyli byste zde třeba.
Byli jste povoláni a zrozeni do této pozemské služby, protože jste učiteli, léčiteli a příklady míruplné energie. Bůh potřebuje, aby lidé jako vy byli nebojácní vůdci Božského světla a lásky aby inspirovali a povznášeli ty, kteří zapomněli, kým jsou, a nebo se na své cestě ztratili.
Dnes, namísto toho, abyste druhé lidi soudili za jejich nevědomost, jim prosím pomozte k uvědomění. Namísto toho, abyste byli frustrováni lidmi ovládanými svým egem, inspirujte je prosím k tomu, aby žili z pozice svého vyššího já. A tou nejlepší cestou, jak učit a inspirovat, je být míruplní a následovat svá slova svými činy.
To je vaše poslání. Proto jste tady.
Doreen Virtue

* * *

(z karetní sady Poslové světla)

překlad Magda Techetová