Karetní výklad pro dnešní den

karetní výklad

Tato karta se objeví vždy, když si děláte starosti o peníze a sděluje vám, že vaše modlitby jsou vyslyšeny a zodpovídány.
Bůh a Andělé však nejsou Santa Claus, aby vám poslali balík peněz komínem přímo domů.
Namísto toho dnes můžete očekávat, že se objeví nové nápady. Budete-li podle nich postupovat, uvidíte, že se vaše bohatství zvýší.
Ego, které si libuje ve starostech a dramatu, se bude snažit vašemu zhmotňování bránit dalšími starostmi. Bude vám namítat, že nejste na takové kroky připraveni, že si svými nápady nejste ani jistí, atd., řeči, řeči řeči.
Vaším dnešním poselstvím je, abyste si byli vědomi svých božsky inspirovaných nápadů. Poznáte, že pocházejí z Nebes, protože budou prospěšné i pro druhé a přinesou vám radost.
Peníze nebudou jejich prvotním cílem – tím bude nějaká vaše služba nebo produkt, který bude pomáhat. Soustředěním se na službu se vaše hojnost přirozeně rozproudí coby vedlejší efekt.
Představte si svůj život zaměřený na pomáhání světu, i to, jak jste finančně zajištěni během své radostné služby. Takový život si pro vás Bůh přeje. A to vše začíná dnes, kdy si budete všímat nových nápadů, jichž se vám dostává, a věřit jim.
Bůh ve vás věří. Proto vám tyto nápady svěřil. A Bůh vám rovněž dodá sílu a podporu k jejich postupnému naplnění.

Doreen Virtue

* * *

(z karetní sady Poslové světla)