Karetní výklad strážných andělů pro listopad 2017

Milí přátelé,

přišel listopad a spolu s ním se dávají do pohybu energie, které nás mají přimět k tomu, abychom zvolnili tempo, popřípadě se i úplně zastavili, je-li to třeba, a než abychom se snažili řídit dění věcí kolem nás, máme se místo toho naučit, jak přijmout, že některé věci se dějí samy svým vlastním způsobem, aniž bychom na jejich proces museli neustále dohlížet. Naši andělé poukazují na to, kolik energie zbytečně ztrácíme snahou vše řídit, dále také spěchem, zanedbáváním péče o sebe, udržováním nezdravých vztahů aj. a jak ztrácíme v tom všem shonu sami sebe. Zpomalení, které na nás může působit jako zdržování nebo náhlá stagnace, nastává proto, abychom přestali “běžet závod”, a místo toho se zamysleli nad tím, proč vlastně běžíme, zda to za to stojí a zda už se tento neustálý stres nepodepisuje na našem zdraví, ať už fyzickém nebo duševním. To se přitom netýká vyloženě pouze aktivit, plnění úkolů a povinností, ale i permanentního stresu, který si působíme starostmi a úzkostí. Pokud se tedy věci nehýbají, nemáme to brát jako něco špatného – ve skutečnosti se díky této pauze dáme do pořádku my i všechny okolnosti, které mohly být problematické právě kvůli našemu nátlaku, který jsme na ně vyvíjeli. Jsme tedy vedeni k tomu, abychom (pokud se v konkrétní situaci nebudeme cítit být vedeni jinak) se pustili otěží, přestali se snažit vše kontrolovat, šetřili si svou sílu pro sebe a uvolnili se. 

– Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první čtvrtinu měsíce

zde máme kartu Pozitivní zjištění, která vypovídá o úspěchu, někdy i veřejném uznání a všech důvodech k optimismu. Pokud nám tedy něco dělalo starosti, je toto dobré znamení, že se vše vyřeší tím nejlepším možným způsobem (přestože ne vždy podle našich očekávání – jak víme, někdy pro nás nemusí být nejlepší to, jak si to představujeme my).

Tato karta nám také připomíná, že optimismus má vysokou energii, která podporuje naši přitažlivost, a pokud tedy upadáme do negativity a pesimismu, může se nám spousta věcí kazit, protože naše energie přitahuje ještě více negativity a podporuje ji v nás samých ještě více. Abychom se z toho dostali ven, potřebujeme se nabudit k dobré náladě. Může nám pomoci hezká hudba, obklopení se barevnými dekoracemi, předměty nebo si obléknout nějaké veselejší barvy, setkání s pozitivně naladěnými lidmi (zvlášť pokud máme ve zvyku pobývat většinu času s lidmi, kteří si stěžují, a nebo s těmi, kteří neustále řeší jen problémy a ani na chvíli se neuvolní) apod. Je to svým způsobem výzva k detoxikaci od dramat – včetně našeho vlastního dramatického myšlení a představ, jimiž si navozujeme negativní emoce. Někteří lidé si myslí, že být “preventivně negativní” jim pomůže, aby je nepřekvapilo nic zlého a vyhnuli se tak zklamání. Mají dojem, že jim to pomáhá mít nad vším větší kontrolu. Ve skutečnosti si tím ale způsobujeme ještě více bolesti. Emoce otupené permanentním dramatem sice nevnímají nečekaná zklamání tak silně, přicházíme tím však i o prožitek každého možného dobra, které si přitom v životě tolik přejeme mít. Chceme-li tedy do svého života vpustit lásku a hezké věci, musíme se vzdát svého lpění na negativitě a přestat se snažit pořád chránit. Ve skutečnosti nám nehrozí ani zdaleka tolik špatného, kolik si naše dramatem nemocná mysl myslí, a i když nás v budoucnu potká něco nepříjemného, vždy to zvládneme mnohem lépe se srdcem plným lásky než se srdcem zatíženým strachem a spoutaným úzkostlivou snahou mít všechno pod kontrolou. Je to o prioritách a naší volbě:  “Je pro mě důležitější láska nebo strach?” Když si to vyjasníme, snáze se rozhodneme a začneme podle svého rozhodnutí také měnit svůj život.

Pro druhou čtvrtinu listopadu

je tady Léčitel Citů, což je poselství, které nás vybízí k péči o sebe samé, zejména citové, zvláště pokud jsme zvyklí se neustále starat o všechny ostatní nebo naše vztahy a na sebe přitom zapomínáme. Když neustále energii vydáváme, musíme ji také přijmout, abychom si udrželi zdravou přirozenou rovnováhu. Totéž platí při vydávání energie na naše starosti, snaze ovládat běh věcí, snaze se někomu zavděčovat, vnitřním boji s tím, jak některé věci jsou, a také snášení citové tíhy v srdci, kterou v sobě nosíme, místo abychom ji propustili. Jsme tedy vedeni k tomu, abychom v tomto období udělali sami sebe prioritou a podle této priority se také zařídili. Slibme si, že se o sebe budeme minimálně v toto období dobře starat a že to pro nás bude na prvním místě. To znamená odmítnout řešit zbytečnosti, odmítnout řešit cizí problémy, pomáhat ostatním jen tehdy, kdy se na to opravdu cítíme, odmítnout poslouchat ty, kdo si pořád jen stěžují, a také přestat si působit utrpení sami svým myšlením, sebekritizováním apod. Vše dělejme v souladu s laskavostí vůči sobě samým a dejme péči o své duševní a fyzické zdraví na první místo. Všechno ostatní bude pak pozitivně ovlivněno touto láskyplnou pečující energií, která se v nás probudí a bude prosakovat do každé oblasti našeho života.

Pro třetí čtvrtinu měsíce

zde máme Eso Hojnosti, kartu, která vypovídá o nových příležitostech, nových začátcích (s příslibem úspěchu do budoucna!) a také o zdrojích toho, co potřebujeme. Máme být otevřeni novým a nečekaným cestám, kudy k nám něco může přijít, protože tyto cesty často zavíráme jen proto, že o nich nevíme nebo že by nás nenapadly. Tato karta vypovídá především o materiálních záležitostech spíše než o citových. Je to tedy období, kdy se máme zaměřit na to, abychom do těchto aspektů svého života nevnášeli energii strachu, ale naopak si uvědomovali hojnost, které se nám dostává, přestože ne v takové míře, v jaké bychom si přáli, a na této hojné a vděčné energii pak mohli začít stavět. Nic z toho, co si přejeme, nezískáme tím, že si budeme stěžovat, jak to nemáme nebo jak toho není dost.

Poslední čtvrtinu listopadu

budeme podle poselství Pětky Citů trávit zpracováváním a léčením svých pocitů, zejména pokud jsme utrpěli nějakou ztrátu. Tato ztráta přitom vůbec nemusí být nedávná – mohla se udát i dávno, třeba i v rané fázi našeho života. Odněkud nás však dosud ovlivňovala a nyní nastal čas pustit tyto city ven a konečně se od nich osvobodit. Kdo má neustálou potřebu kontroly nad ostatními lidmi a jejich chováním a nad všemi okolnostmi ve svém životě, pravděpodobně utrpěl nějakou bolestivou zkušenost, se kterou se doopravdy nevyrovnal a snaží se prostřednictvím této kontroly předejít další takové nežádoucí zkušenosti. Život se ale nedá “zmrazit” ani znehybnit a nedá se ovládat. Nikdo z nás nemůže řídit, co a jak se má stát, i když je možné do velké míry spoustu věcí ovlivnit. Potřebujeme se smířit s tím, že některé věci, byť si je nepřejeme, se v životě zkrátka dějí a budou se dít. Přestat s touto skutečností bojovat, uvěřit, že vždy všechno zvládneme, a konečně uzavřít mír se životem ve všech jeho podobách nám pomůže k obrovskému vnitřnímu osvobození a zbaví nás naší neustálé snahy ovládat běh života, kterou pouze ztrácíme energii.

Když v tomto období dopřejeme prostor všem zraněným citům a pomůžeme jim dostat se ven z našeho srdce i mysli, budeme se moci otevřít vlně lásky, která přijde s nástupem prosince, mimo jiné i vlivem Vánoc. Začneme si uvědomovat, že láska je mnohem důležitější než strach nebo bolest. Láska nikdy nikomu neublíží, ani nás nečiní slepými či naivními – jak se domnívá mnoho z nás, kdo utrpěli velká zranění. Právě naše schopnost milovat je v tomto světě velmi cenná a je důležité, aby z ní nezmizela – abychom se nestali jen dalšími uzavřenými srdci, kterých je už tak ve světě plno. Přišli jsme světu pomoci k větší lásce, a tak se jí otevřeme. Vyplavení vlastní bolesti a uzdravení svého vlastního srdce je prvním krokem.

* * *

SHRNUTÍ

Měsíc listopad nám slouží jako měsíc očisty – od negativního myšlení, omezených přesvědčení, nedůvěry, nezdravých návyků v péči o sebe a také od staré bolesti, která zabírá v našem srdci místo, jež ve skutečnosti patří lásce. Začnou se nám objevovat nové cesty a příležitosti, kterých můžeme využít, avšak nejprve musíme uvěřit, že tyto jiné cesty existují. Často se řídíme výhradně rozumem, který nepovažuje za reálné nic, co sám nevidí a co není sám schopen logicky vyvodit a dát do souvislosti. Pokud se otevřeme i možnostem, o kterých nevíme, a uznáme, že existují, začnou se nám ukazovat. Týká se to především zdrojů toho, co potřebujeme, zejména ve hmotné rovině. Máme se zbavit negativních a pesimistických postojů, které nám brání v nové cesty uvěřit. To souvisí také s našimi starými zraněními, kvůli kterým jsme možná uvěřili v něco negativního a vytvořili si nešťastnou víru v něco, co nemusí být pravda, ale co jsme kvůli opakovaným bolestivým zkušenostem začali za pravdu považovat. Naši andělé nám rádi pomohou tato přesvědčení proměnit, požádáme-li je o pomoc a budeme-li ochotni se těchto starých přesvědčení vzdát. Andělé nemohou rozhodovat za nás, a tak, pokud se nebudeme chtít vzdát své negativity, nebudou s tím moci nic udělat a na našem stavu se nic nezmění. Listopad nás vybízí k tomu, abychom se přestali bát, přestali nechat řídit celý svůj život strachem a začali být konečně svobodní. 

*  *  *

Chcete-li podpořit činnost Magdy Techetové finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítá ♥, srdečně děkuje za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE NA NAŠE PRODUKTY URČENÉ NA PODPORU NEZISKOVKY ZDRAVOTNÍ KLAUN :-) 

Kartičky pohlazení a pomoci

KOUPIT

Shamballa náramek, růžovo – žlutý

KOUPIT

Náušnice modré, ledové

KOUPIT

zdroj: fb: svět zázraků
Magda Techetová

Děkujeme

svět zázraků

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: