Vážení zákazníci,vaše objednávky přijaté od 22. 9. 2018 do 27. 9. 2018 vč. budeme, s ohledem na naši dovolenou, průběžně zpracovávat a odesílat od 1.10. 2018. Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné dny. Tým Nandi. Skrýt

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.2. 2016

karty

Milí přátelé,

máme tady první únorový týden a spolu s ním nám pokračuje čas laděný v lásce k sobě i k druhým a s ní spojených pozitivních změnách. Zimní období nám poskytuje přirozené zázemí pro kontemplaci, tiché přemýšlení, přehodnocování, odpočinek a také pro vytvoření vhodné „půdy“ pro naše sny. Tak jako květiny potřebují pro svůj růst určité podmínky, jako zeminu, světlo, teplo a vodu, potřebují je i naše přání, aby mohla vykvést. Je třeba v ně věřit, zalévat je pozitivní energií a vizemi, a uchovávat je v pokladnici svého srdce. Kromě výživy našich snů je však také třeba je chránit před škůdci – v našem případě před negativitou vlastních myšlenek, jedovatostí našich slov či slov druhých, pochybnostmi, nedůvěrou a dalšími vlivy, které naše sny zbavují života, ne-li je dokonce doslova zadupávají do země.
Jsme vedeni k tomu, abychom se podívali do svého nitra a objevili v něm to, co nám kazí radost ze života, co nám brání v pohybu dál, co nás brzdí ve vytoužených změnách, co nás dokola a dokola přivádí do těch stejných situací a mnoho dalšího, co si potřebujeme uvědomit. Tento čas nás podpoří ve změnách sebe samých, které pak přirozeně napomohou změnám v našem vnějším světě. Byť nemusí všechno být tak, jak si to představujeme, náš vnitřní růst je důležitý a pomůže nám i smířit se s tím, že ne vždy je všechno tak, jak chceme (a kolikrát je to opravdu pro naše nejlepší dobro) a že i přes okolnosti, s nimiž momentálně nemůžeme hnout, existuje spousta věcí, na nichž pracovat můžeme. Soustřeďme se tedy na ně a věnujme svůj čas svému nitru a těm věcem v našem životě, které mezitím žádají o naši pozornostTo pak v konečném důsledku napomůže i k vyřešení toho, co jsme dříve vyřešit nemohli nebo neuměli. ♥

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Duchovní učitel. V tradičním tarotu je to karta Poustevníka, která vypovídá o období stráveném o samotě, nikoli ve smyslu osamělosti, ale zdravé, duši prospěšné samoty a duchovního růstu. Říká nám, že ať už ve svém životě řešíme cokoli, prospěje nám, když si dopřejeme na chvíli odstup a podíváme se sami do svého nitra. Někde v nás je něco, co potřebuje být objeveno, prozkoumáno a vyslyšeno. Aktivity jako meditace, pobyt v přírodě, poslech relaxační hudby, psaní deníku nebo zkoumání svého nitra prostřednictvím hovorů se svými anděly – to všechno nám v tomto týdnu pomůže zvládnout to, co je třeba, a zjistit důležité věci o sobě samých, které nám pomohou v našem rozvoji. Zvláště pokud máme sklon utíkat sami před sebou prostřednictvím vztahů, sociálních médií a vyhledávání společnosti jiných lidí, je pro nás zdravá samota velmi důležitá, neboť naše duše nám chce něco říci a přeje si být vyslyšena. Vytvořme jí tedy k tomu podmínky a vydejme se s ní na kratší či delší osvěžující vnitřní pouť.

Druhou kartou je Zhmotněte si své sny, která říká, že nám naše duševní pouť velmi prospěje! Uvědomíme si důležité věci, poznáme lépe sami sebe, a to nám poskytne možnost na sobě zapracovat a zlepšit své schopnosti, které ke zhmotňování svých snů potřebujeme, ať už jsou to konkrétní dovednosti v oblasti našeho zájmu či profese, a nebo dovednosti ve smyslu pozitivního naladění, schopnosti víry a další, které naše sny podporují na nefyzické úrovni. Říká, že si máme věřit, a to i tehdy, pokud se nám dříve něco nedařilo a začali jsme o sobě pochybovat. Je to karta sebedůvěry a víry ve své schopnosti uskutečnit své sny a učinit svůj život takovým, jaký si ho přejeme mít – takže je to i poselství o tom, že nemáme pochybovat, že JE možné dosáhnout toho, co si přejeme. Naši andělé nám budou dávat znamení, a tak buďme všímaví vůči různým zdánlivým „náhodám“, které nás povzbudí a popostrčí a nebo nám naopak ukážou, že by bylo lepší vydat se jiným směrem. Nebesa pro nás chtějí jen to nejlepší, a tak jejich vedení věřme.

Třetí kartou je Pomocník Citů, karta romance, lásky, harmonických vztahů a láskyplné atmosféry. Je zprávou pro ty, kdo touží po lásce sdílené s partnerem duše, že na jejich setkání se pracuje a že všechny změny, kterými nyní procházejí, vedou právě k němu. Může znamenat, že k tomuto setkání přímo dojde, ale nemusí. Obecně nám říká, že v našem životě začne převládat láska a láskyplná atmosféra – a že tuto atmosféru máme navodit i sami v sobě, nejen abychom si právě těmito vibracemi přitáhli partnery duše, ale také aby nám samotným bylo lépe a abychom napomohli k řešení problémů v našich životech. Kdo v sobě dosud přechovával hněv, smutek nebo jiné tíživé pocity, je veden ke změně svého naladění a smýšlení, tak aby se sám cítil lépe, a tak se stal také přitažlivějším pro své spřízněné duše, ale i pro peníze, uzdravení a další formy hojnosti, které potřebujeme. Tato karta poukazuje na změnu našeho vnitřního prostředí, které pak začne přirozeně odrážet prostředí vnější.

K této kartě vypadla ještě jedna, dodatečná, karta Oslava. Říká, že naše budoucnost vypadá opravdu dobře a že máme všechny důvody k naději, byť by nám dosavadní zkušenosti ukazovaly opak. Vypovídá o vyřešení sporů či problémů, nových začátcích, úlevě a nově nalezeném míru. Obecně znamená, že všechno dobře dopadne.

SHRNUTÍ
Toto je velký týden pro naše duše. Je vhodné ho využít k péči o ně, k sebezkoumání a výživě svých citových, mentálních a duchovních potřeb. Není to ale o ovládání a kontrole vnějších podmínek a rozebírání daných situací – je to o našem vnitřním světě, o tom, co se v něm odehrává – a jak se TO následně odráží v našem vnějším světě. 
Prospěje nám, když se na čas odpojíme od Facebooku či jiných sociálních médií, nebudeme utíkat za druhými z touhy uniknout vlastnímu vnitřnímu volání a dopřejeme si čas výhradně sami pro sebe, zvláště pokud máme tendenci obětovat veškerý čas druhým v domnění, že jsou přednější. Ať už to bude den dovolené strávený v ústraní, hodina meditace, půlhodina psaní do deníku nebo čtvrthodinová horká vana k relaxaci či k zamyšlení, každý čas strávený se sebou samými nám velmi prospěje
Otevřeme tak svou mysl a vnímání vůči tišším, ale důležitým hlasům, ať už je to hlas naší duše a nebo hlasy našich andělů. Můžeme také uslyšet či pocítit volání k nějaké změně či konání. Tato volání nikdy nemají potřebu křičet a dožadovat se hlasitě o pozornost, jako to dělá naše ego plné strachu. Trpělivě vyčkávají, až se utišíme a rozhodneme se jim naslouchat.
Péče o sebe a čas pro duchovní aktivity nám přinese mnohá uvědomění, která podpoří naše vyšší naladění na vlnách lásky, zdravé sebeúcty, vědomí vlastní hodnoty i vyléčení ran, které jsme možná do té doby přehlíželi. Toužíme-li po lásce a hojnosti v jakékoli formě, je třeba se na tyto vlny sami naladit. Období zdravé samoty a pobyt se sebou samými nám pomůže objevit to, co je třeba změnit či propustit, abychom si toto naladění umožnili a odstranili si z cesty dosavadní niterné překážky.
Jakmile si vytvoříme sami v sobě prostředí, v němž může vyrůstat a kvést láska a vnitřní hojnost, začne tyto kvality odrážet i prostředí kolem nás. A i když se možná nezmění úplně všechno tak, jak bychom chtěli, změní se naše pocity a vnímání, a tudíž i postoj k dané situaci, a tak se kvůli tomu nebudeme trápit.
Kromě karty Pomocníka Citů jsou všechny karty z Velké arkány a vypovídají tedy o velmi důležité a zásadní duchovní transformaci a uvědoměních, které nás posunou dál a pomohou nám vyřešit spoustu problémů díky úplně novým hlediskům a nové perspektivě. Využijme tedy tohoto období naplno a udělejme vše, co cítíme, že potřebujeme, abychom se stali úrodnou zemí pro lásku, štěstí a radost ve všech podobách 

Zdroj: andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme:

svět zázraků

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close