Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.2. 2016

karty

Milí přátelé,

máme tady první únorový týden a spolu s ním nám pokračuje čas laděný v lásce k sobě i k druhým a s ní spojených pozitivních změnách. Zimní období nám poskytuje přirozené zázemí pro kontemplaci, tiché přemýšlení, přehodnocování, odpočinek a také pro vytvoření vhodné “půdy” pro naše sny. Tak jako květiny potřebují pro svůj růst určité podmínky, jako zeminu, světlo, teplo a vodu, potřebují je i naše přání, aby mohla vykvést. Je třeba v ně věřit, zalévat je pozitivní energií a vizemi, a uchovávat je v pokladnici svého srdce. Kromě výživy našich snů je však také třeba je chránit před škůdci – v našem případě před negativitou vlastních myšlenek, jedovatostí našich slov či slov druhých, pochybnostmi, nedůvěrou a dalšími vlivy, které naše sny zbavují života, ne-li je dokonce doslova zadupávají do země.
Jsme vedeni k tomu, abychom se podívali do svého nitra a objevili v něm to, co nám kazí radost ze života, co nám brání v pohybu dál, co nás brzdí ve vytoužených změnách, co nás dokola a dokola přivádí do těch stejných situací a mnoho dalšího, co si potřebujeme uvědomit. Tento čas nás podpoří ve změnách sebe samých, které pak přirozeně napomohou změnám v našem vnějším světě. Byť nemusí všechno být tak, jak si to představujeme, náš vnitřní růst je důležitý a pomůže nám i smířit se s tím, že ne vždy je všechno tak, jak chceme (a kolikrát je to opravdu pro naše nejlepší dobro) a že i přes okolnosti, s nimiž momentálně nemůžeme hnout, existuje spousta věcí, na nichž pracovat můžeme. Soustřeďme se tedy na ně a věnujme svůj čas svému nitru a těm věcem v našem životě, které mezitím žádají o naši pozornostTo pak v konečném důsledku napomůže i k vyřešení toho, co jsme dříve vyřešit nemohli nebo neuměli. ♥

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Duchovní učitel. V tradičním tarotu je to karta Poustevníka, která vypovídá o období stráveném o samotě, nikoli ve smyslu osamělosti, ale zdravé, duši prospěšné samoty a duchovního růstu. Říká nám, že ať už ve svém životě řešíme cokoli, prospěje nám, když si dopřejeme na chvíli odstup a podíváme se sami do svého nitra. Někde v nás je něco, co potřebuje být objeveno, prozkoumáno a vyslyšeno. Aktivity jako meditace, pobyt v přírodě, poslech relaxační hudby, psaní deníku nebo zkoumání svého nitra prostřednictvím hovorů se svými anděly – to všechno nám v tomto týdnu pomůže zvládnout to, co je třeba, a zjistit důležité věci o sobě samých, které nám pomohou v našem rozvoji. Zvláště pokud máme sklon utíkat sami před sebou prostřednictvím vztahů, sociálních médií a vyhledávání společnosti jiných lidí, je pro nás zdravá samota velmi důležitá, neboť naše duše nám chce něco říci a přeje si být vyslyšena. Vytvořme jí tedy k tomu podmínky a vydejme se s ní na kratší či delší osvěžující vnitřní pouť.

Druhou kartou je Zhmotněte si své sny, která říká, že nám naše duševní pouť velmi prospěje! Uvědomíme si důležité věci, poznáme lépe sami sebe, a to nám poskytne možnost na sobě zapracovat a zlepšit své schopnosti, které ke zhmotňování svých snů potřebujeme, ať už jsou to konkrétní dovednosti v oblasti našeho zájmu či profese, a nebo dovednosti ve smyslu pozitivního naladění, schopnosti víry a další, které naše sny podporují na nefyzické úrovni. Říká, že si máme věřit, a to i tehdy, pokud se nám dříve něco nedařilo a začali jsme o sobě pochybovat. Je to karta sebedůvěry a víry ve své schopnosti uskutečnit své sny a učinit svůj život takovým, jaký si ho přejeme mít – takže je to i poselství o tom, že nemáme pochybovat, že JE možné dosáhnout toho, co si přejeme. Naši andělé nám budou dávat znamení, a tak buďme všímaví vůči různým zdánlivým “náhodám”, které nás povzbudí a popostrčí a nebo nám naopak ukážou, že by bylo lepší vydat se jiným směrem. Nebesa pro nás chtějí jen to nejlepší, a tak jejich vedení věřme.

Třetí kartou je Pomocník Citů, karta romance, lásky, harmonických vztahů a láskyplné atmosféry. Je zprávou pro ty, kdo touží po lásce sdílené s partnerem duše, že na jejich setkání se pracuje a že všechny změny, kterými nyní procházejí, vedou právě k němu. Může znamenat, že k tomuto setkání přímo dojde, ale nemusí. Obecně nám říká, že v našem životě začne převládat láska a láskyplná atmosféra – a že tuto atmosféru máme navodit i sami v sobě, nejen abychom si právě těmito vibracemi přitáhli partnery duše, ale také aby nám samotným bylo lépe a abychom napomohli k řešení problémů v našich životech. Kdo v sobě dosud přechovával hněv, smutek nebo jiné tíživé pocity, je veden ke změně svého naladění a smýšlení, tak aby se sám cítil lépe, a tak se stal také přitažlivějším pro své spřízněné duše, ale i pro peníze, uzdravení a další formy hojnosti, které potřebujeme. Tato karta poukazuje na změnu našeho vnitřního prostředí, které pak začne přirozeně odrážet prostředí vnější.

K této kartě vypadla ještě jedna, dodatečná, karta Oslava. Říká, že naše budoucnost vypadá opravdu dobře a že máme všechny důvody k naději, byť by nám dosavadní zkušenosti ukazovaly opak. Vypovídá o vyřešení sporů či problémů, nových začátcích, úlevě a nově nalezeném míru. Obecně znamená, že všechno dobře dopadne.

SHRNUTÍ
Toto je velký týden pro naše duše. Je vhodné ho využít k péči o ně, k sebezkoumání a výživě svých citových, mentálních a duchovních potřeb. Není to ale o ovládání a kontrole vnějších podmínek a rozebírání daných situací – je to o našem vnitřním světě, o tom, co se v něm odehrává – a jak se TO následně odráží v našem vnějším světě. 
Prospěje nám, když se na čas odpojíme od Facebooku či jiných sociálních médií, nebudeme utíkat za druhými z touhy uniknout vlastnímu vnitřnímu volání a dopřejeme si čas výhradně sami pro sebe, zvláště pokud máme tendenci obětovat veškerý čas druhým v domnění, že jsou přednější. Ať už to bude den dovolené strávený v ústraní, hodina meditace, půlhodina psaní do deníku nebo čtvrthodinová horká vana k relaxaci či k zamyšlení, každý čas strávený se sebou samými nám velmi prospěje
Otevřeme tak svou mysl a vnímání vůči tišším, ale důležitým hlasům, ať už je to hlas naší duše a nebo hlasy našich andělů. Můžeme také uslyšet či pocítit volání k nějaké změně či konání. Tato volání nikdy nemají potřebu křičet a dožadovat se hlasitě o pozornost, jako to dělá naše ego plné strachu. Trpělivě vyčkávají, až se utišíme a rozhodneme se jim naslouchat.
Péče o sebe a čas pro duchovní aktivity nám přinese mnohá uvědomění, která podpoří naše vyšší naladění na vlnách lásky, zdravé sebeúcty, vědomí vlastní hodnoty i vyléčení ran, které jsme možná do té doby přehlíželi. Toužíme-li po lásce a hojnosti v jakékoli formě, je třeba se na tyto vlny sami naladit. Období zdravé samoty a pobyt se sebou samými nám pomůže objevit to, co je třeba změnit či propustit, abychom si toto naladění umožnili a odstranili si z cesty dosavadní niterné překážky.
Jakmile si vytvoříme sami v sobě prostředí, v němž může vyrůstat a kvést láska a vnitřní hojnost, začne tyto kvality odrážet i prostředí kolem nás. A i když se možná nezmění úplně všechno tak, jak bychom chtěli, změní se naše pocity a vnímání, a tudíž i postoj k dané situaci, a tak se kvůli tomu nebudeme trápit.
Kromě karty Pomocníka Citů jsou všechny karty z Velké arkány a vypovídají tedy o velmi důležité a zásadní duchovní transformaci a uvědoměních, které nás posunou dál a pomohou nám vyřešit spoustu problémů díky úplně novým hlediskům a nové perspektivě. Využijme tedy tohoto období naplno a udělejme vše, co cítíme, že potřebujeme, abychom se stali úrodnou zemí pro lásku, štěstí a radost ve všech podobách 

Zdroj: andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme:

svět zázraků