Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.7. 2016

karetní výklad

Milí přátelé,

po poměrně intenzivním období posledních týdnů nyní nastává čas pro zklidnění a odpočinek. Neznamená to sice, že se nám zničehonic zázračně vyřeší všechny problémy (i když možné to samozřejmě je :)) nebo že nebudeme muset nic dělat – nastane však větší klid v našem nitru, a to bez ohledu na vnější okolnosti. Mnozí z nás sami sebe natolik vyčerpali stresem a neustálou snahou o vydobytí si vnitřního klidu skrze kontrolu svého okolí, že na ně nyní přirozeně dopadá únava a jejich duše i tělo se hlásí o své právo na nejen zasloužený, ale pro své zdraví i naprosto nezbytný odpočinek. Nic se nestane, když na chvíli přestaneme o všem přemýšlet. Maximálně tím napomůžeme k tomu, aby se naše záležitosti hnuly kupředu, což nemohly, dokud jsme je sami úzkostlivě svírali a bránili jim v jakékoli změně, kterou naše ego bere jako zkázu a nebezpečí.

Louise Hay ve své knize Miluj svůj život popisuje, jak probíhá odstraňování starých myšlenkových návyků:
„Vybavte si závěr večeře na Den díkůvzdání. Jídlo je snědeno a nastal čas na vyčištění pekáče, v němž se pekl krocan. Pekáč je mastný a na jeho dně jsou zbytky připečené kůrky, tak do něj nalijete horkou vodu a saponát a necháte ho chvíli odmočit. Pak začnete seškrabávat věci ze dna. Je to příšerná špína a vypadá to ještě hůř než předtím. Když se tomu ale chvíli věnujete, je pekáč brzy zase jako nový.“

Vypovídá o tom, co se stane, když do své mysli začneme přijímat nová pozitivní přesvědčení – vyplavou na povrch všechna ta stará a negativní, a dohromady máme pak v hlavě ještě větší zmatek než předtím. Ale když vytrváme, postupně se těch starých zbavíme a nové si osvojíme. Jen je třeba „přetrpět“ to přechodné období naprostého chaosu, které po připuštění změn následuje a kdy se nám vše zdá být ještě horší než předtím. 

Kromě našeho myšlení obdobný příklad popisuje i jakoukoli jinou oblast, ve které chceme přijmout něco nového. Mohou to být vztahy, nový systém zacházení s penězi, nový styl komunikace, nebo něco jiného. Naše ego, které miluje zajeté koleje, se začne okamžitě bránit a snažit se nás stáhnout zpátky do starých návyků, protože ty podle něj znamenají bezpečí a jistotu. Naše mysl je egem poměrně dosti ovlivnitelná a ego proti nám používá zcela logické argumenty, které může dokázat – a tím pádem nás utvrdit v tom, že je lepší nic neměnit, aniž bychom na to mohli cokoli říct. Často proti nám používá jako argument právě onu „příšernou špínu po nalití saponátu do pekáče“; onen časový úsek, který nastává po připuštění změny a ve kterém nám věci mohou připadat ještě stokrát horší než předtím. Používá proti nám důkazy z minulosti: „Vidíš? Tehdy jsi změnu dovolil/a, a co se pak stalo!“ Samozřejmě opomene zmínit to, jak pozitivní pro nás daná změna byla z dlouhodobého hlediska a jak hluboké proměny v našem životě pomohla uskutečnit, abychom mohli být šťastnější. Vezme z toho jen to nejhorší a nejstrašlivější, a snaží se nás skrze logiku přimět, abychom za žádnou cenu nic neměnili.

Odolní vůči tomuto odrazování můžeme zůstat, když se soustředíme na cítění srdce a vedení intuice, namísto logiky ovládané egem. Zkrátka nesmíme přistoupit na hru logiky. Srdce nás povede jasně, i když vůbec nic nevíme konkrétně – na rozdíl od ega, které musí mít konkétně úplně všechno, ale nepohne se vůbec nikam. Snažit se přesvědčit ego o správnosti změn, které chceme učinit, je asi stejně tak účinné, jako některé televizní politické debaty. Dlouhé hodiny se jeden člověk hádá o pravdu s druhým, namítají pro a proti, argumentují a debatují, ale doopravdy nikdy nic nevyřeší. Ego je neústupné a na všechno má protiargument. Čekáme-li na to, až nám naše ego (nebo ego druhých) milostivě odsouhlasí změnu bez jakýchkoli námitek, výhrůžek, děsivých představ a seznamu možných ohrožení, nikdy se nedočkáme. Setrvávat ve své mysli a hádat se s ní, dokud nám logicky nepotvrdí, že je změna opravdu bezpečná, je marnění času i energie, protože mysl (ve spojení s egem) nám vždy předloží nekonečný seznam toho, co všechno se nám může stát.

Naše srdce (ve spojení s Vyšším vedením) neřeší, co je jak logické – prostě cítí. Buď cítí, že ano, to je to pravé, a nebo cítí, že ne, tohle není to pravé. Neřeší, co jak bude, neřeší, kam co povede – jen ví, že to bude dobré.
A tak co je pro nás důležitější? Znát detailní plán následné cesty a vědět přesně, kde kterou zatáčkou pojedeme a co všechno se nám na kterém místě může stát (a nikdy se s takovou nehnout s místa)? A nebo nám stačí vědomí, že pojedeme správným směrem a vždy se nám v pravý čas ukážou směrové tabule, které nám zajistí, že správně odbočíme – byť nevíme přesně, kde který ukazatel bude? 

V období změn se nám dostává nádherné ukázky toho, jak málo věříme Bohu i sami sobě. Nevěříme, že o nás bude postaráno, ani nevěříme, že je v naší moci všechno zvládnout na základě své intuice a vlastního vědění. Vyžadujeme ujištění od jiných lidí nebo dalších vnějších zdrojů, že všechno bude tak a tak, místo abychom seprostě vydali na cestu s vědomím, že je to ta pravá. Ve spolupráci s Bohem/Vesmírem nemůžeme udělat nic špatně. Byť se v průběhu života můžeme dostat do situací, které nebudou právě příjemné, nikdy to nebude zbytečné a vždy to nám i dalším lidem přinese nějaké důležité požehnání a poznání, které nám všem pomohou pohnout se jako celek dál. A to je součást našeho poslání na této zemi.

Změny nemusí být nepříjemné – a mnohdy, když právě nepříjemné jsou, si je sami často děláme ještě horší již zmíněným hádáním se s myslí, snahou získat potvrzení a ujištění, že jednáme správně (které nikdy nemusíme dostat), odporováním přirozenému toku života a negativním smýšlením a vnímáním dané situace. Vždy máme na výběr, jak se ke změnám postavit – a nyní, v tomto klidnějším období, si můžeme snáze uvědomit, že věci se o sebe dobře postarají i tehdy, když se je nebudeme neustále snažit řídit. 

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci. Pro tento týden nám vyšla i karta čtvrtá, která představuje dodatečné poselství a doplnění výkladu :) 

První karta pro tento týden má název Zvolte si svobodu. Vypovídá o tom, jak si svým negativním myšlením a postojem zbytečně ubližujeme a uvádíme se do iluzí, které sice nejsou skutečné, ale které nám jako naprosto skutečné připadají, protože je tak vnímáme. Jsou to případy, kdy se stavíme do pozice oběti a ukazujeme prstem na jiné lidi nebo okolnosti s tím, že oni můžou za to, jak nám je. I když může být pravda, že nám něco nebo někdo ublížil, nakonec je opět jen na nás, zda se postavíme na nohy a budeme žít dál svůj život, a nebo se budeme rochnit v bahně vzteku, křivdy, ublíženosti a lpění na potrestání či nápravě a dělat se tak skutečnými oběťmi daných okolností nebo lidí. Tato karta nám říká, že už jsme se ve svém „bahýnku“ vyrochnili dost a že nastal čas, abychom se už hnuli dál :) Připomíná nám, že setrvávání v negativitě nikomu nic nepřinese, nijak nám nepomůže, ani to nic nevyřeší. Jediné, co to způsobí, bude ztráta našeho času a energie, které jsme mohli využít lépe a efektivněji, a rovněž přitahování dalších negativních zážitků prostřednictvím negativity, kterou udržujeme ve své energii. Je jen na nás, zda se rozhodneme živit nadále své ego těmito odpadky, a nebo zda se rozhodneme uzdravit se z utržených ran a otevřít se lidem a zážitkům, které budou pozitivní, protože budou odrážet naši novou, očištěnou energii. Být ublížený je oblíbenou činností našeho ega – udržuje nás tak soustředěné na sebe a vlastní temnotu, místo abychom byli otevření vůči světu a konali své poslání, kterým je šíření lásky a světla. Čím méně se budeme zaměřovat na sebe a vztahovat si věci na sebe, a naopak čím více se budeme zaměřovat na dobro, které můžeme přinést druhým bytostem i sobě samým, tím lépe nám bude a tím lepší prožitky nám budou do života přicházet.

Druhou kartou je Eso Činu, které je známkou nového nadšení a nové dávky energie. Vypadá to, že se konečně rozhodneme něco udělat se svým dosavadním stavem a otevřeme se novým cestám – které se nám začnou otevírat. Je to karta činorodosti, kreativity, podnikavosti a zaujetí. Kdo řeší kariéru nebo nějakou tvořivou činnost, má v této kartě pozitivní poselství o nových nápadech, impulzech a nabídkách. Zbývá nám pak jen je využít :) Toto je znamení, že přestaneme odkládat a zdržovat, a pustíme se do práce, ať už je to cokoli – nejen kariéra nebo činnost ve smyslu fyzického konání, ale i vnitřní změny, léčení srdce, rozhodnutí nechat za sebou minulost a osvobodit se nebo něco jiného, k čemu cítíme ponoukání.

Třetí karta je Úspěšné dokončení a je vynikajícím doplněním předchozích karet – říká nám, že pro nás bude nanejvýš výborné a pozitivní podniknout své změny, rozhodnout se už nebýt oběti vnějších okolností či jiných lidí a postavit se na vlastní nohy! Tato karta je vždy dobré znamení a vypovídá o pocitech naplnění, radosti, spokojenosti a rovněž hrdosti na sebe samé a na to, co jsme dokázali. Může také vypovídat o nalezení nového domova nebo pocitu zázemí obecně – získáme pocit, že někam patříme. To může znamenat také pozitivní vztahy a jejich navázání – čemuž dosud mohlo bránit naše lpění na vztazích starých, resp. na tom, co se nám v předchozích vztazích stalo (viz. první karta). Je to pro nás také vedení, abychom si tyto dobré pocity UŽILI – to znamená opravdu si užili to, že se máme dobře, že se nám něco podařilo a že máme ve svém životě tolik požehnání. Neměli bychom honem spěchat dál a snažit se dělat další věci – máme se zastavit a pořádně toto své štěstí prožít. O tom to je.

Čtvrtá karta, která vyšla jako dodatečné poselství, je Čtyřka Myšlenek, a ta vypovídá o období odpočinku, spánku, meditace a klidu. Je to karta nečinnosti, která nám připomíná, že i „nekonání“ je pro vývoj našich věcí důležité a že útlum či zpomalení, které nyní vnímáme, mají svůj dobrý smysl. Pokud můžeme, dopřejme si v tomto období potřebnou péči, popř. i léčení, protože věci se o sebe postarají samy. K čemu se budeme cítit vedeni, abychom udělali hned, to udělejme, ale zbytek nechme být. Požádejme své anděly, aby se o nás i naše záležitosti postarali, a my si mohli vychutnat zasloužený oddech. Řekněme klidné Ne všemu, co nemusíme a nechceme dělat. Je to období přijímání energie po jejím dlouhém vydávání.

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vedeni k vymanění se z pozice oběti a vystoupení z nekonečného opakujícího se kruhu negativity, kdy jsme si vlastní negativitou přitahovali negativitu zvenčí k sobě, a ta v nás opět vyvolávala další negativitu. Co víme, že nedokážeme vyřešit sami (nebo alespoň zatím), odevzdejme do rukou našim andělům a Bohu/Vesmíru, s vědomím, že oni vědí nejlépe, co a jak, a že když bude třeba, abychom něco udělali my, dají nám přesné vedení v pravý čas. Nemusíme všechno kontrolovat – a momentálně k tomu nemáme ani dost energie, jak jsme ji touto snahou skoro všechnu vyčerpali :)

Tyto změny se nám bohatě vyplatí – zmizí únava i nutkavé chutě k jídlu způsobené neustálým stresem v našem těle, zmizí problémy v našich vztazích, které byly vyvolány naší vlastní negativitou, a uskuteční se spousta dalších pozitivních změn, které by mohly dávno nastat, kdybychom jim nestáli v cestě. Jsme ve všech směrech podporováni v tom, abychom se zbavili zátěže, kterou nemusíme nést – zejména neodpuštění a lpění na potrestání druhých, nebo snahy mít kontrolu nad budoucností či minulostí. Cokoli dobrého nyní uděláme, to se promítne v našich zítřcích :) Když si tedy odpočineme a naše mysl i emoce se zklidní, snadno pochopíme, co potřebujeme změnit, a když to uskutečníme, dostane se nám přílivu nové energie, která náš život znovu rozproudí a my se pohneme správným směrem dál. 

* * *

Magda Techetová

zdroj: https://andelskydenik.blogspot.cz/

Děkujeme:

svět zázraků

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close