Karetní výklad strážných andělů pro týden od 17. do 23.8. 2015

karty

Milí přátelé,

pro tento týden nám andělé doporučují, abychom se podívali na to, jakým způsobem nakládáme se svým časem a naší energií. Ne všechno, co si žádá naši pozornost, ji totiž skutečně potřebuje, a mnohdy svůj čas vyplýtváme na věci, které nám ani nikomu jinému nic dobrého nepřinášejí. Tento čas bychom přitom mohli věnovat něčemu skutečně důležitému či někomu, kdo ho opravdu ocení. Jde tady o vědomí naší hodnoty a hodnoty našeho času, který jsme sem přišli využít pro nejvyšší dobro všech. Plýtváme-li však například svým časem na nekonečné naslouchání někomu, kdo si neustále jen stěžuje, ale přitom si nepřeje na svém stavu nic měnit, je to marnění drahocenného času, který mohl být věnován někomu, kdo opravdu potřebuje pomoc a kdo si opravdu přeje něco změnit. Je třeba umět říci Ne, jsme-li k tomu vedeni, důvěřovat svým pocitům, nenechat si je vymlouvat argumenty rozumu (nebo jinými lidmi), a také nepovažovat odmítnutí za zradu nebo něco jiného negativního, co nám obvykle druzí lidé předhazují, když se s odmítnutím z naší strany setkají. Odmítnout udělat něco, co necítíme jako to nejlepší, je naše přirozené právo. Vždy přitom můžeme být asertivní a vyjádřit své stanovisko jasně a láskyplně. Vyjádříme-li se upřímně a v souladu s naším srdcem, je to vždy v pořádku. Za to, jak se druhý člověk rozhodne odmítnutí chápat, však už nejsme zodpovědní. Svůj náhled na věc a svou reakci si každý volí sám a je nemožné se vždy všem zavděčit, protože ne všichni lidé umí překonat své ego a ponechat své srdce otevřené i přes odmítnutí. Pamatujme, že každému člověku je k dispozici zdroj všeho, co potřebuje – zdroj mnohem vyšší a větší než bychom kdy mohli být my. Není třeba podporovat něčí závislost na nás tím, že vždycky na všechno kývneme. Jedná-li se o dospělého člověka, který je schopen se o sebe postarat (tj. není vážně nemocný či postižený) a který má tudíž stejnou schopnost jako my nacházet řešení pro své vlastní problémy, je třeba mu umožnit, aby se to naučil – i skrze upřímné odmítnutí. A pokud my sami máme ze sebe dobrý pocit pouze tehdy, když někomu pomáháme, je ve hře také problém nízkého sebevědomí, na kterém potřebujeme zapracovat. Hodni lásky jsme vždy – i tehdy, když zrovna někomu nepomáháme.
Dobře využitý čas poznáme podle dobrého pocitem z toho, co jsme udělali, i z toho, že jsme to udělali. Nemusí to být činnost, která je založena na výkonu a viditelných výsledcích. Zahrnuje to také péči o sebe samé, spánek, relaxace, zábava, koníčky a další aktivity, které nám z logického hlediska mohou připadat neproduktivní, ale které nám dodávají energii potřebnou k aktivitám ostatním. Jedná se tedy o stejně důležité věci jako jsou ony úkoly a aktivity s konkrétními výsledky. Dobré zdraví si potřebujeme udržovat bez ohledu na cokoli, abychom mohli vůbec fungovat – péče o sebe je tedy naprostý základ, na němž teprve můžeme stavět naše činnosti, vztahy, růst a další věci.
Pomůžeme-li někomu, kdo si ve skutečnosti nepřeje nic měnit, nebo uděláme-li něco, co pro nás nemá žádný smysl, můžeme jasně pocítit, že jsme svůj čas nevyužili efektivně. Můžeme si sice myslet, že jsme udělali správnou věc, když jsme danému člověku pomohli, nebo že jsme si svou činnost jakž takž užili, ale doopravdy necítíme, že bychom dotyčnému skutečně pomohli něco změnit a necítíme se nijak naplnění. Naše pocity a někdy i vnější projevy druhých lidí nám vždy napoví, zda se něco opravdu mění a nebo ne a zda jsou tedy náš čas a energie v této záležitosti skutečně tak nezbytné. 
Také naše závislosti nás mohou okrádat o čas a energii. Nejsou to přitom jen závislosti na návykových látkách nebo jídle, ale také na činnostech jako nakupování, přílišné neustálé uklízení, workoholismus, snaha být neustále s někým druhým a vyhýbání se zdravé prospěšné samotě, nebo i přílišné sledování Facebooku či televize. Je v pořádku podívat se na oblíbený pořad, podělit se o své zážitky s přáteli a dopřát si dobrý zákusek, ale ve formě závislosti jsou tyto věci stejně škodlivé jako závislost v jakékoli jiné formě a nepřinášejí nám skutečné potěšení. Obírají nás o čas, který potřebujeme na skutečně důležité věci. Mnohdy jsou to také odkládací taktiky našeho ega, které se brání změnám a které se snaží vše odkládat co nejdéle to jde. Navíc, když děláme věci, o nichž jasně cítíme, že nejsou dobré, nebo naopak neděláme ty, o nichž víme, že dobré jsou, podkopáváme své vlastní sebevědomí, nemáme sami ze sebe dobrý pocit a nevěříme si. O to hůře se pak odvažujeme k nějakým změnám a o to více také potřebujeme slyšet slova uznání od druhých lidí – a máme potřebu pro ně neustále něco dělat. Andělé nám tedy v této oblasti radí alespoň trochu zredukovat své návyky, nejsme-li ochotni či schopni se jich úplně vzdát, a začít dělat věci, které potřebujeme dělat. S tím také souvisí dokončení rozdělaných úkolů nebo vyřešení problémů, do kterých se nám dosud velmi nechtělo. Když to uděláme – třebaže i přes svou původní nechuť – vzroste náš dobrý pocit ze sebe samých, a ten nás následně podpoří v dalších dobrých změnách.
Mějme se tedy natolik rádi, abychom si dovolili žít život podle sebe, tak, jak si ho opravdu přejeme žít, a neztráceli čas a energii tím, co nikam nevede. Sami jsme schopni velmi dobře poznat, kdy opravdu pomáháme nebo děláme něco dobrého, a kdy svůj čas a energii pouze ztrácíme. Poslouchejme tedy své srdce a dělejme vše tak, jak to opravdu cítíme. To bude mít ve všech ohledech ty nejlepší možné výsledky, byť to tak někdy nemusí na první pohled vypadat. Důvěřujme Vyšší Moudrosti, že ví nejlépe, co je pro nás a pro druhé nejlepší, a dejme vždy na její volání, které se ozývá skrze naše srdce. 

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Devítka Citů. Je to karta radosti, spokojenosti a splněných přání. Vypovídá o tom, že ať už si přejeme cokoli, zhmotňuje se to do reálné podoby, a v případech, kdy se nám již něco splnilo, se z toho máme zaslouženě těšit. Také nám říká obecně, že se máme více těšit z vlastního života. Často na něj zapomínáme, protože upřednostňujeme druhé a jejich problémy před vlastní spokojeností. Máme si tedy nyní dopřát odměnu za vše, co jsme již udělali, potěšit se něčím, co nám udělá radost, a to všechno bez pocitů viny nebo dluhu vůči jiným lidem či vlastním povinnostem. 
Druhá karta vytáhla z balíčku společně s sebou ještě další, která takto doplňuje její význam. Tyto dvě karty jsou Sedmička Citů a Obraťte se do svého nitra. Sedmička Citů vypovídá o potřebě se v něčem rozhodnout, do čehož se nám ale nechce, protože máme strach, co na to řeknou druzí lidé a co všechno by se mohlo stát, když se postavíme za sebe samé a za to, co opravdu chceme. Karta Obraťte se do svého nitra k tomu říká, že nám s tím mohou velmi pomoci meditace (zejména na téma sebeúcty, zdravé sebelásky a životního poslání) a že než se rozhodneme, je třeba si udělat pořádek ve svém nitru – ujasnit si, kdo jsme, co chceme, co je pro nás skutečně důležité, určit si priority, znovu nabýt pocit vlastní hodnoty, pokud jsme ho předtím ztratili nebo na něj zapomněli, a teprve pak se pustit do rozhodování – na základě jasných skutečností, které jsme si uvědomili díky meditacím a času stráveném se sebou samými. Tak se nenecháme zviklat nikým jiným ani vlastním egem a rozhodneme se snáze.

Poslední kartou pro tento týden je Oslava. Je to karta šťastné budoucnosti, která říká, že všechno bude dobré. Je příslibem světla na konci tunelu, a tak, pokud jsme dlouho kráčeli nějakým temným obdobím, je tato karta dobrým znamením, že se blíží šťastný konec a vyřešení problému. K tomu ovšem musíme také sami přispět – viz. předchozí karty – tím, že si uvědomíme svou vlastní hodnotu, budeme se více těšit ze svého života, vyjasníme si spoustu věcí sami v sobě a rozhodneme se tak, aby to bylo v souladu s tím, co si opravdu přejeme, a ne s tím, co si od nás představují druzí lidé nebo naše vlastní ego. Tato karta také říká, že nastal vhodný čas k vytváření dlouhodobějších plánů. S tím souvisí také naše uvědomění si toho, co si přejeme v životě dokázat, co bychom si v budoucnu přáli uskutečnit, a podle toho pak zařídili svou přítomnost – a začali lépe využívat čas, který máme k dispozici.

SHRNUTÍ
Celkově karty pro tento týden říkají, že je třeba brát více ohled na sebe samé a své sny. Pomáhat druhým je dobré, ale nemusíme tomu obětovat všechen svůj čas. Jakákoli nerovnováha je v životě nezdravá a neprospěšná. Pokud přespříliš dáváme a nedovolujeme si nic přijímat, přirozeně se po čase ocitáme na dně, a to jak z hlediska energie, času nebo pocitů, tak i třeba z hlediska peněz. Upřednostňujeme-li druhé před sebou samými, v podstatě tím vysíláme do vesmíru signál, že nestojíme za to, abychom něco dobrého přijímali, že nejsme dostatečně hodnotní na to, abychom si zasloužili také nějaký čas pro sebe – a tato energie nedostatečné hodnoty se pak odráží na penězích, protože i ty představují určitou formu energie hodnoty. A vyzařuje-li z nás pocit nedostatečnosti a strádání, nemůžeme si do života přitáhnout nic jiného než právě to. Dovolit si přijímat je tedy nezbytné ve všech ohledech. Budeme-li mít sami dostatek všeho, co potřebujeme, snadno pak můžeme pomáhat druhým k tomutéž. Naproti tomu, pokud nepřijímáme a jen dáváme, nakonec nemáme z čeho dávat a končíme ve stavu vyčerpání, v němž nikomu a ničemu pomoci nemůžeme.
Rozhodnutí učiněná na základě zdravé sebeúcty a upřímných přání budou mít vždy dobré výsledky, a to i přesto, že se proti tomu druzí stavějí negativně a mnohdy se nás snaží přesvědčit, že se rozhodujeme špatně. Andělé nám říkají, že máme vždy poslouchat vlastní srdce, a pokud máme pochybnosti, máme se věnovat meditacím a pobýt nějakou dobu bez ostatních lidí, jen sami se sebou, abychom uslyšeli hlas vlastního srdce. Když si sami v sobě ujasníme, co opravdu chceme, a uvědomíme si, že je opravdu zcela v pořádku to chtít, nebudeme pak váhat (nebo alespoň ne tolik) a rozhodneme se skutečně od srdce. A jakékoli rozhodnutí učiněné od srdce vede vždy k tomu nejvyššímu dobru všech.

Začneme-li se mít opravdu rádi a více si sebe vážit, odrazí se to velmi pozitivně v mnoha oblastech našeho života. I situace, které se zdály být bezvýchodné, mohou najednou dojít šťastného konce, po němž se nám dostane úlevy a míru v duši. Bez zdravé sebelásky to však tak snadno nepůjde, a tak nám andělé radí žádat je o pomoc při zbavování se strachu, pochybností, při problémech najít si čas sami na sebe, a se vším ostatním, co budeme potřebovat pro odblokování své schopnosti přijímat a milovat se. Můžeme použít např. modlitby jako:

“Drazí andělé, Bože, Vesmíre [nebo kdokoli, s kým jsme duchovně spřízněni], jsem nyní ochoten/ochotna propustit vše, co mi brání mít se opravdu rád/a a kvůli čemu se necítím hoden/hodna dobrých věcí ve svém životě. Pokud je k tomu třeba propustit něco, co zatím nejsem ochoten/ochotna propustit, žádám vás, abyste mi pomohli k této ochotě dojít. Pomozte mi prosím činit jasná rozhodnutí, která jsou v souladu s mým srdcem a Vyšší Moudrostí, která si přeje to nejlepší pro všechny. Pomozte mi prosím cítit se hoden/hodna toho, abych do svého života přijal/a dobro a mohl/a ho tak využívat ve prospěch svůj i ostatních. Dovoluji vám v mém životě učinit vše, co je potřebné k mému štěstí, a prosím o jasné vedení co se týká kroků, které mám udělat já sám/sama. Děkuji, amen.”

Nejúčinnější modlitby jsou ty od srdce, i ty nejkratší, které jsou často nejupřímnější. Andělé neřeší ani tak slova modlitby, jako to, co vyjadřují. Nezáleží tedy vůbec na tom, zda je modlitba nějak “učesaná” – záleží pouze na tom, abychom se upřímně rozhodli požádat o pomoc a byli ochotni ji přijmout, i kdyby přišla v jiné podobě, než v jaké jsme ji původně čekali.

Andělé chtějí, abychom přestali zaměňovat sebelásku se sobectvím a přestali se zdráhat ji rozvíjet kvůli strachu, že se z nás stanou bezcitní a bezohlední sobci. Nic není dále od pravdy. Přestože vídáme spoustu takových lidí, neznamená to, že budeme stejní, dovolíme-li si přijímat. Doporučují nám začít s menšími věcmi – dovolit si nechat se pozvat někým na kávu, dovolit si koupit něco pěkného pro sebe, nechat si udělat manikúru od kamarádky nebo se rozhodnout věnovat jedno odpoledne pobavení s přáteli místo řešení problémů. Tím vším projevujeme své duši úctu a začínáme se cítit milovaní. A když se cítíme milovaní, přirozeně k nám proudí hojnost ve všech podobách, protože cítíme, že jsme jí hodni. Tento týden tedy zapracujme na tom, abychom tento pocit měli – a začněme sledovat zázraky, které se tím spustí. 
* * *

zdroj: andelskydenik.blogspot.cz

děkujeme

svět zázraků