Karetní výklad strážných andělů pro týden od 27.4. do 3.5. 2015

výklad karet
Milí přátelé,
s rozkvetlým jarem se nyní začínají rozvíjet květy také v našich životech. Obdobně jako se na větvičkách stromů klubou zelené lístky, i my začínáme pozorovat zárodky něčeho nového, co se v našem životě utváří. Víly, andělé přírody, nám říkají, že jsme však stejně jako některé stromy měli na svých větvích pár suchých, mrtvých lístků, které jsou nyní těmi novými, zelenými vytlačovány a jsou vyzývány k odchodu. Věci, kterých jsme se nechtěli vzdát, přestože nám ubližovaly nebo nám zbytečně zabíraly místo v životě, jsou nyní vyzývány k odchodu, neboť s tím, jak se ohlašuje vše nové, nastává chvíle pro rozhodnutí – zda lpět na těch starých, suchých lístcích a bránit tak těm novým zeleným v plném růstu, a nebo zda dovolit nové energii přirozeně vytěsnit tu starou. Cítíme-li, že v našem životě nastávají a nebo brzy nastanou nějaké změny, víly nám říkají, že je to naprosto v pořádku a že vše, co se děje, i to, co se stane, je pouhým přirozeným procesem, který nikoho z nás neohrožuje a nikomu nic nebere. Někdy věci vnímáme jako ztrátu, protože si dosud neuvědomujeme, že by nám v budoucnu přinesly spíše více zklamání než radosti. A protože si přejeme radost – neboť je to naše přirozená podstata! – všechno se vždy uspořádává tak, abychom jí dosáhli, ať už se to týká přeuspořádání vnějších okolností (našich vztahů, práce, apod.) a nebo vnitřních proměn (propuštění negativních návyků, uvolnění starých bolestivých emocí, ochota přijímat nové apod.). Nemáme se čeho bát. Strach z neznáma a ze změn je lidský, ale je v našich silách nenechat si jím rozkazovat. Kdykoli se nacházím ve fázi váhání a nerozhodnosti, andělé se mě zeptají: “Poslechneš lásku nebo strach?” Vždy mě přivedou k uvědomění, že sama rozhoduji o tom, zda změnu připustím nebo ne, ale spolu s tím také o tom, zda budu šťastná a nebo se uvězním v pasti omezujících přesvědčení – a šťastná nebudu. Je na místě si tuto otázku položit, protože i když se zdá být velmi prostá, je velmi důležitá. Rozhoduje o tom, zda se odvážíme jít za svým štěstím a nebo nikoli. Ego nám namlouvá, že když poslechneme jeho ustrašené myšlenky a argumenty, budeme v bezpečí. Ego ví o našich pochybnostech a slabinách a přesně tam také míří. Postrádáme-li pocity bezpečí a jistoty, bude argumentovat přesně tím – a řekne nám, že se nám něco špatného stane, když změnu připustíme. Postrádáme-li pocity lásky a cítíme-li se nemilovaní, bude argumentovat také přesně tím – řekne nám, že nás někdo nebude mít rád a to že nás ohrozí. Vždy najde něco, čím nás bude odrazovat. Ale jsme to my, kdo rozhoduje o tom, zda ho bude poslouchat nebo ne. Ego bude mluvit vždy. Je to vnitřní pokušitel, který nás neustále láká do svých zdánlivě příjemnějších iluzí falešného bezpečí. Protože jsme však jistě všichni ego mnohokrát poslechli, tak víme, že toto bezpečí ani spokojenost nejsou skutečné, nejsou naplňující a v konečném důsledku jen oddálí tu změnu, která nám může přinést požehnání. Rozhodujme se tedy na základě lásky (ze které vychází i naše nejupřímnější přání) a nenechme se od toho odrazovat strachem, ať už v podobě našich vlastních myšlenek a nebo i v podobě dobře míněných rad ze strany našich blízkých. Nedovolme vlastnímu či cizímu pesimismu, aby rozhodoval o našem životě. Náš život a čas jsou vzácné a je třeba je využívat co nejradostnějším způsobem. Nechť je tedy tento týden pro nás všechny časem, kdy necháme opadat staré ulpělé listí a dovolíme svým zeleným lístkům vyrůstat k modři oblohy a zlatavému svitu jarního slunce 
 
 – Magda
* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Všechny tři, které vybírám, platí v průběhu celého týdne, přestože na sebe jistým způsobem navazují, souvisejí spolu a doplňují se. Při čtení výkladu prosím vnímejte vlastní pocity a myšlenky nebo vize, slova a znamení, kterých se vám dostane, neboť mohou představovat doplňující osobní vedení konkrétně pro vás.
První kartou pro tento týden je Oslava. Je to karta šťastné budoucnosti a říká nám, že všechno bude dobré. Bez ohledu na to, co nyní prožíváme nebo co máme zrovna za sebou, toto je příslib lepších časů, a to i z dlouhodobého hlediska. Představuje jakési světlo na konci tunelu, úlevu po těžkých časech a velkou naději, kterou si máme chovat v srdci jako plamínek, který nám posvítí na cestu i v nejtemnějších chvílích. Chceme-li si vytvořit nějaké dlouhodobé plány do budoucna, je toto správný čas. Pro tento týden je však hlavním poselstvím této karty, že se nemáme čeho bát a že všechno dopadne dobře, přestože to tak nyní nemusí vypadat a může nám to přijít až neuvěřitelné. Máme se dívat na věci z dlouhodobého hlediska a stojíme-li před nějakým rozhodnutím, pomůže nám, když se zeptáme sami sebe, zda bychom při té které možnosti mohli být v budoucnu opravdu šťastní.
Druhou kartou je Desítka Myšlenek, která vypovídá o osvobození se od závislostí a ukončení nezdravých vztahů či situací. Na obrázku této karty je pár, který odchází z paláce. Andělé říkají, že tento palác představuje naše zdánlivé luxusní bezpečí, které pociťujeme, když setrváváme v navyklých a známých podmínkách. Je to však jen uzavřený palác, okolo kterého může být nádherná příroda, mnoho skvělých lidí a spousta příležitostí k prožitkům štěstí. Avšak jsme-li zvyklí na svůj palác a jeho pohodlí, pak vykročit ven do tmy, kde nic nevidíme a kde nevíme, co můžeme čekat, je oproti tomuto paláci dosti nevábná představa. Přitom však naše uzavření se v “bezpečí” paláce představuje zároveň obrovské omezení. Tato karta říká, že nyní nabereme dost odvahy k tomu, abychom iluzi bezpečí všeho starého a nám známého omezení překonali a vydali se dál, bez ohledu na to, zda víme, co nás potká nebo ne. Může se jednat o odchod z dlouhodobě frustrujícího vztahu, zaměstnání, zbavení se závislosti nebo nějakého negativního návyku, nebo o cokoli jiného, co nám pomůže se od něčeho osvobodit a vydat se do světa s čistým nádechem. Karta představuje velkou úlevu, která spočívá v ukončení něčeho, co nám ubližovalo nebo co nám bránilo ve štěstí. Jestliže tedy víme, o co by se mohlo jednat, je tato karta společně s tou předchozí potvrzením, že můžeme bezpečně opustit to, co cítíme, že opustit máme, a vše dopadne dobře.
Poslední kartou pro tento týden je Devítka Hojnosti, která vypovídá o velké spokojenosti a bohatství. Může znamenat úspěšný osobní podnik a samostatnou výdělečnou činnost. Zároveň také říká, že si máme více užívat života a nesoustřeďovat ho pouze na práci a výkon (a to se týká i naší duchovní práce). Je třeba se umět uvolnit a odpočinout si. Můžeme si vyjít do přírody nebo si dopřát masáž. Je zkrátka důležité něco si dopřát. Tento pocit hojnosti nám pak pomůže přitahovat si do života další hojnost, neboť budeme oplývat vědomím vlastní hodnoty a budeme cítit, že si všechno dobré opravdu zasloužíme. Tato karta nás povzbuzuje k tomu, abychom změny, k nimž se cítíme jasně vedeni, bez obav podnikli. Vypovídá o míru a spokojenosti, které se nám dostane, když sami sobě dopřejeme tuto změnu. Zároveň si máme pamatovat, že kdykoli učiníme něco dobrého pro sebe, posilujeme tak dobro i ve světě, a tak se nemáme zdráhat dělat věci, které nás učiní šťastnými, neboť tím prokazujeme dobrou službu i všem ostatním.
SHRNUTÍ
Karty pro tento týden nám jasně říkají, že nás čekají velmi prospěšné změny, které nám pomohou se osvobodit od dosavadních omezení a odemknout tak bránu ke svému štěstí. Uvědomíme si, že věci, o kterých jsme si takovou dobu mysleli, že nás omezují a že nám brání ve štěstí, nás vlastně vůbec omezovat nemusely – stačilo jen, abychom z této iluze vystoupili a vzali věci do svých rukou. Opouštíme nyní zažitá přesvědčení o tom, co je nepřekonatelné – a překonáváme to. Události, k nimž v našem životě dochází nebo teprve dojde, nám všechny pomáhají právě k tomuto osvobození. Berme je tedy jako své učitele a pomocníky, kteří nám přišli ukázat, co všechno bychom mohli změnit a vykonat, nikoli jako nepřátele, kteří nám přišli škodit a brát. Pocity vzteku, ukřivděnosti a zrady buďme ochotni odevzdat Nebesům. Naši andělé nám rádi pomohou s našimi pocity i s jejich léčením. Jsou to poslové Boha, nejvyšší lásky ze všech, která vnáší do našich životů zázraky a dokáže i zdánlivě nemožné. Otevřeme svá srdce těmto zázrakům a nebojme se změn, které samy o sobě mohou být zázrakem, přestože nám tak nepřipadají. Mnohdy zjistíme, jak moc nám pomohly, až po určitém čase. Nelpěme tedy na své snaze všechno hned chápat a všechno vědět, protože tím si zbytečně celý proces ztěžujeme. Místo toho se soustřeďme na skutečnost, že všechno důležité se vždy dovídáme v pravý čas, a že když budeme následovat své srdce a řídit se láskou místo strachu, vždy budeme přesně tam, kde potřebujeme být, tak, aby to přineslo štěstí nám i všem ostatním 

* * *

ze stránek andelskydenik.blogspot.cz.

Děkujeme

Svět zázraků