Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.9. do 4.10. 2015

karty

Milí přátelé,

v tomto období nám naši andělé vzkazují, abychom si nedělali těžkou hlavu kvůli některým nedorozuměním, k nimž v poslední době dochází, kvůli věcem, které se zdánlivě kazí, ani kvůli situaci ve světě, která v mnohých z nás vyvolává strach a obavy o budoucnost. Připomínají nám, že jsme sem přišli jako mocní tvůrci a že všechny informace a poznání, jichž se nám dosud dostalo, můžeme v každém okamžiku naplno prakticky využívat, tak abychom vytvářeli mír jak ve svém vlastním osobním životě, tak i ve vnějším světě. Energie v nynější retrográdní fázi Merkuru má na nás vliv, na některé více, na jiné méně, přesto však může vyvolávat spoustu nedorozumění, problémů v komunikaci, sebevyjádření, mylného chápání skutečností a všelijakých komplikací v rámci cestování, ať už fyzického nebo duchovního. Naši andělé nám radí, abychom těchto zdánlivě negativních okamžiků využili ke svému růstu a naučili se:

– nebrat si věci osobně,
– zůstat uvolnění a v pohodě i přesto, že ne všechno je tak, jak bychom chtěli,
– věřit, že všechno je tak, jak má být, i když to tak vůbec nevypadá,
– důvěřovat Bohu/Vesmíru, že se o nás postará vždy a za všech podmínek,
– chápat nesnadná období jako příležitosti k léčení, poznání a rozvíjení se,
– vyzařovat pozitivní energii i tehdy, když jsme ze všech stran obklopeni negativitou,
a mnohé další věci.

V každé situaci v našem životě se skrývá dar. Jak v těch šťastných, tak i v těch méně šťastných. V této souvislosti nám andělé také připomínají, že ke svému růstu nepotřebujeme trpět, protože právě utrpení jsme na tuto planetu přišli vyléčit. Je pravda, že někdy nám utrpení může pomoci k větší schopnosti soucitu, lásky a hlubokým uvědoměním, není však podmínkou pro to, abychom rostli, a je pro nás důležité pouze v některých určitých případech – tzv. lekce, které si předem zvolila naše duše pro svůj růst. Máme-li však toto přesvědčení, že kvůli růstu nebo kvůli tomu, abychom si zasloužili dobro, musíme trpět, si pak sami vytváříme utrpení, v domnění, že tak budeme růst. Když si však dovolíme být šťastní a uvědomíme si sílu svého pozitivního působení, můžeme růst stejně tak, a kromě toho také do světa vyšleme spoustu krásné energie, která mu pomůže.
Otevřeme tedy svou náruč radosti a štěstí, pozveme je do svého života, uvolněme jim cestu tím, že z ní odstraníme vše, co jim brání přijít, a staňme se majáky, které budou svítit na cestu mnohým dalším. 

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je nádherná karta Otevřete své srdce. Ta vypovídá o pro nás důležitých vztazích, které jsou nejbližší našemu srdci, a o lásce, která v nich vládne. Pro mnohé z nás může znamenat další krok k nalezení milujícího partnera či partnerky, nebo také větší lásku v současném vztahu. V obojím však hraje roli naše otevřené srdce. Máme-li srdce uzavřené, ať už z jakéhokoli důvodu – např. ze strachu ze zklamání, z přijímání dobra, ze ztráty, z důvěry, ze zranění apod. – pak je úplně jedno, kolik lásky nám druzí lidé dávají, protože ji necítíme. Máme pak pocit, že nám jí nedávají dost a cítíme se nemilovaní. Avšak místo toho, abychom se podívali do svého vlastního srdce a otevřeli ho, ukazujeme prstem na ostatní a viníme je za to, jak se cítíme. Jsme tedy nyní vedeni k tomu, abychom se zaměřili na otevírání svého srdce lásce – a zároveň také odstraňování všeho, co nám v tom brání. Pomoci nám mohou meditace, upřímné rozhovory s důvěryhodnými přáteli, s anděly nebo třeba i psaní do deníčku, vyplakání se, terapie, léčení krystaly nebo cokoli jiného, co každému z nás vyhovuje. Důležité je přitom nesoudit své pocity ani myšlenky, jednoduše je vyjádřit, pustit na svobodu a nechat je, aby odešly. Máme-li strach z toho, že by tyto uvolněné energie mohly něco nežádoucího způsobit či přitáhnout k nám, požádejme archanděla Michaela, aby se o tyto energie postaral a proměnil je tak, jak to bude nejlepší.

Druhou kartou je Tvořivost a hojnost, která nádherně navazuje na kartu předchozí a nese nám poselství o hojnosti a dostatku. Když totiž otevřeme své srdce lásce a štěstí, přirozeně ho začneme přitahovat a vytvářet ve svém životě. Tato karta znamená, že se nám dostane všeho, co potřebujeme, když se nebudeme bát vyjádřit své pocity a uzdravit své srdce. Dovolíme-li si své srdce otevřít a přijímat i dávat lásku a radost, jedná se o projev sebelásky a sebeúcty, které podpoří náš pocit vlastní hodnoty, a ten pak přitahuje zpětně k nám všechno, co nese energii hodnoty a dostatku – tedy vše, co potřebujeme. Vybízí nás také k tomu, abychom se upřímně těšili z vlastního života a vychutnávali si ho, čímž tyto příjemné energie ještě podpoříme. 
Je také příznivým znamením pro všechny, kdo se zabývají nějakou tvořivou činností, a ty pobízí k tomu, aby se svému tvoření s radostí věnovali. V neposlední řadě také znamená spokojený a vřelý domov, harmonické manželství a početí nebo narození dítěte.

Poslední kartou je Pozitivní poznání, která úžasně završuje celý výklad. Je to karta štěstí a radosti, která vypovídá o tom, že všechno dobře dopadne, že budeme úspěšní a že se nám dostane veškeré podpory.Říká, že se nám dostane nových nápadů, jak něco změnit či podniknout, a že také to, co podnikneme, bude mít dobré výsledky. Může se nám rovněž dostat uznání od našeho okolí nebo nějaké jiné formy ocenění. Kromě toho také říká, že se můžeme spolehnout na ty, kteří nás podporují, a věřit jim. Máme být otevřeni příležitostem, které se nám naskytnou, a bez obav jich využít.

Všechny tři karty pro tento týden patří do Velké Arkány, což znamená, že se jedná o důležité a velké změny, které zásadním způsobem ovlivní náš život nyní i do budoucna. 

SHRNUTÍ
V tomto týdnu nastanou ty nejideálnější podmínky k tomu, abychom mohli uzdravit své srdce a otevřít se lásce a štěstí. To obnáší nejrůznější formy citového léčení, během kterého uzdravíme svá stará zranění a také obavy vycházející z těchto starých zranění, kvůli nimž máme srdce uzavřené. Přivítejme tedy příležitosti k tomuto léčení a využijme jich tak, jak se k tomu budeme cítit vedeni.
Jakmile se uvolníme a dovolíme si poddat se léčivému proudu energie, která vynese na povrch vše, co nás trápilo, a odplaví to pryč, bude k nám moci přijít všechno to dobré, co bychom si přáli, protože už tomu nebudou bránit naše vnitřní bloky. Dostane se nám k tomu všeho, co budeme potřebovat, a za všechnu práci, kterou na sobě vykonáme, se nám dostane pozitivní odezvy, ať už ze strany jiných lidí nebo přání, která se nám začnou plnit. Karty nesou příslib toho, že se nám dostane vší lásky, hojnosti a světla, které si přejeme, otevřeme-li své srdce a vzdáme se starých trápení nebo návyků a vzorců chování, které nám trápení působily. Ať budeme vedeni k jakýmkoli změnám, máme k nim to nejpozitivnější povzbuzení. Využijeme-li tohoto období k uzdravení svého srdce, všechno přinese ty nejlepší výsledky, a to i do dalších období. 

* * *

Zdroj: Andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme:

svět zázraků