Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.9. 2016

karetní výklad

Milí přátelé,

měsíc září nám už od samého začátku přináší samá překvapení. Ne vždy jsou příjemná a ne ze všech jsme zrovna nadšení. Toto období vyvolává na povrch naše dosud potlačené a nevyjádřené pocity frustrace, ukřivdění, hněvu nebo dalších, které v nás zanechaly naše životní rány a které jsme dosud nevyléčili.
Přestože toto období na nás může působit jako jeden velký naschvál, poodstoupíme-li trochu a podíváme-li se na tento čas s nadhledem, uvidíme v něm mnoho příležitostí k vlastnímu očištění se od těchto starých odpadků, které nám kazily radost ze života a přitahovaly k nám nežádoucí energie ve všelijakých formách. Také si neuvaříme polévku v hrnci, ve kterém hnijí zbytky starého oběda. Nicméně chceme-li si ve svém životě “uvařit novou polévku” – navázat nové a zdravé vztahy, začít budovat finanční hojnost apod. – a přitom se odmítáme vzdávat svých starých návyků – neboli oněch starých zbytků, budou tyto staré zbytky neustále kontaminovat každou novou věc, kterou si v životě vytvoříme. Jedovaté myšlenky plné hněvu na někoho, kdo nám kdysi ublížil, začnou kazit zcela nový a krásný vztah s člověkem, který nám přitom nic neudělal; negativní a omezená přesvědčení o penězích nám začnou do života přitahovat finanční ztráty i přesto, že se nám ve finanční oblasti dobře daří a děláme všechno ostatní správně. Tento čas k nám přišel jako požehnání v tom smyslu, že vyvolává na povrch všechny ty staré zbytky, které prosakují do našeho současného života, abychom je mohli propustit a zbavit se jich. Tím, že se od nich osvobodíme, zároveň osvobodíme svou budoucnost. Cokoli nezdravého z minulosti, co stále udržujeme při životě – ať už vědomě či nevědomě – je nám stavěno tváří v tvář, abychom si uvědomili, že to tam někde je a že to potřebuje odejít. Musíme umýt svůj hrnec. Teprve pak si v životě můžeme uvařit vynikající polévku, kterou si budeme moci plně vychutnávat, aniž by nám to kazila pachuť minulosti. Bez ohledu na to, o které konkrétní věci se u každého z nás jedná, princip je stejný: uvědomit si, že problémy, které prožíváme, upozorňují na ty, které v sobě nosíme už delší dobu a takto se pouze zrcadlí, abychom si jich všimli; být ochotni tyto problémy konečně vyřešit nebo je propustit; dovolit si přijmout potřebnou pomoc a vedení; přijmout, že ne všechno se vyvíjí tak, jak bychom chtěli, nebo ne tak rychle, jak bychom chtěli; mít na paměti, že Bůh/Vesmír vidí dále než my a i když zatím nerozumíme všem souvislostem, on ano a přesně ví, proč se co má jak dít – a že přesně tak je to v pořádku.

Naši andělé nás vedou k tomu, abychom se současnými nepříznivými okolnostmi NEBOJOVALI. Boj na nich nic nezmění – pouze je posílí a přitáhne k nám ještě více boje. Kromě toho, že zbytečným bojem a odporem vyčerpáme hromadu své energie, navíc se tím oddálí výsledky této hromadné očisty. Místo toho, abychom toto období nechali naplnit svůj účel – očistit nás od starých, negativních energií -, vztekáme se, bojujeme, vztahujeme si vše, co se děje, na sebe, a daná situace nemůže svůj účel naplnit: což pak vede k tomu, že trvá a trvá a trvá… dokud ho nenaplní. Jinými slovy, dokud nám nedojde, že nám nepřišla škodit, ale pomoct, a dokud jí nedovolíme, aby v našem životě a naší osobnosti vykonala to, co vykonat přišla. Bůh/Vesmír nemá žádný zájem na tom, aby nám jakkoli škodil. Vše, co se děje, nám přichází na pomoc. Zejména pocity frustrace, které jsou v tomto období zesíleny, nám mají pomoci k důležitým změnám a proměnám, které jsme jinak nebyli ochotni udělat.

Nemějme tedy z tohoto procesu strach, neberme si nic z toho osobně, mějme nadhled a odstup a dopřávejme si také čas, který potřebujeme na zpracování toho, co se v našem děje, i na pochopení některých souvislostí, které nám současné okolnosti přišly ukázat. Nejsou to naši nepřátelé. Tyto situace slouží obdobně jako popeláři nebo jiní pracovníci, kteří se starají o čištění prostor od odpadků a špíny. Jsou stejně tak důležité jako ty ostatní a v našem životě rozhodně mají své místo. Buďme tedy vděční za příležitost k novým uvědoměním, očištění se a léčení, a dovolme současné energii, aby nám v tom pomohla tím nejlepším možným způsobem. Naši andělé nás v tom rádi podpoří, požádáme-li je o to. 

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je velmi šťastná karta Desítka Citů. Vypovídá o naplnění v oblasti našich citů a vztahů, o šťastném rodinném životě, o velké lásce v jakékoli formě a také o podpoře lidí kolem nás. Tato karta nám připomíná, že v tom nejsme sami a že existuje spousta lidí připravených nám pomoci, budeme-li to potřebovat. Říká nám, abychom nezapomínali na to, že nemusíme všechno zvládat sami a že máme kolem sebe lidi, kteří rozumí velice dobře tomu, jak nám je. Kromě toho to také znamená, že si na své naplňující a radostné vztahy máme udělat čas, zvlášť pokud jsme v poslední době jen řešili samé problémy.Přestože máme jistě pořád co na práci, tuto práci je nutné rovnoměrně vyvažovat odpočinkem a příjemnými aktivitami – v tomto období zejména těmi, které sdílíme s druhými lidmi, s nimiž se cítíme dobře.

Druhou kartou je Strážce Hojnosti, který symbolizuje osobu, jež je úspěšná a schopná, stojící nohama na zemi a aktivně uskutečňující své představy. Může také nás samé vybízet k tomu, abychom zůstali nohama pevně na zemi a nenechali vnější okolnosti, aby námi zmítaly. 

Ohledně situace vypovídá o období úspěchu, nových (nejen pracovních) příležitostech a o tom, že jsme sami pány své hojnosti, ať už se jedná o cokoli, ne jen o peníze či kariéru. V souvislosti s momentální energií nám připomíná, že bez ohledu na to, jak nepříznivé jsou okolnosti v našem životě, stále máme všechno ve svých rukou, i když nám to tak vůbec nepřipadá. Mnohé věci změnit nemůžeme, ale spoustu dalších ano a k těm, které nezměníme, můžeme změnit svůj přístup. Tato karta nám připomíná, že vše, co se děje, můžeme prakticky využít ve svůj prospěch.

Třetí kartou tohoto týdne je Čtyřka Činu, karta oslav a přívětivé atmosféry. Vypovídá o tom, že všechna práce, kterou na sobě vykonáme, se nám bohatě vyplatí a my se budeme moci těšit z toho, co jsme dokázali. Znamená také, že se nám dostane odměn a výsledků této práce. Obdobně jako první karta nám připomíná, že se nemáme zapomínat radovat, a to hlavně během těžkých časů, kdy zdánlivě nemáme čas ani náladu na nějaké radostnění. Přitom právě radost a šťastné, vděčné energie nám mohou nejvíce pomoci projít těžkými obdobími tím nejsnazším způsobem. “Brát život vážně” neznamená utápět se ve starostech a tíze. “Brát život vážně” můžeme i tehdy, jsme-li plni radosti, protože bereme na vědomí, že energie radosti je pro náš život lék, a ten užíváme PRÁVĚ PROTO, jak moc nám na životě záleží a jak vážně ho bereme! Udělat si čas na radost, potěšení a příjemnou společnost není nic nezodpovědného ani nevhodného. Když si nedovolujeme žádnou radost a neustále se zabýváme jen problémy, propadáme se v nich hlouběji a hlouběji a v naší mysli je čím dál větší tma. Ve tmě toho logicky moc neuvidíme. Dovolíme-li světlu radosti, aby vstoupilo – byť jen na okamžik – do naší mysli a našeho srdce, velmi brzy dostaneme nové nápady a uvědomění, díky kterým problémy vyřešíme nebo s nimi alespoň pohneme. I v těch nejnešťastnějších okamžicích v životě existují věci, za které můžeme být vděční, a tato karta nám to připomíná.

SHRNUTÍ

Výklad pro tento týden je pro nás důležitou připomínkou toho, že bez ohledu na to, jaké jsou okolnosti v našem životě, stále je v něm přítomna velká podpora našich andělů na Zemi i na Nebesích, mnohá požehnání a pomoc, a že i když se můžeme cítit jako oběti vnějších okolností, vždy máme ve svých rukou to, jak se k tomu postavíme a vypořádáme se s tím.

Všechny tyto karty odvádějí naši pozornost od negativního zaměření k tomu pozitivnímu. Hromadí-li se nám v životě nepříjemné zážitky anebo se plní temnotou “jen” naše mysl, pomáhají nám naši andělé uvědomit si, co všechno dobrého nám život dal a za co můžeme být právem vděční. Vedou nás tímto výkladem k tomu, abychom se neutápěli v negativitě, ukřivděnosti, frustraci a podobných energiích, ale abychom se zaměřili na požehnání, kterých se nám v tomto období dostává – byť v ne zrovna očekávané formě.
Budeme-li se soustřeďovat na podstatu toho, co nám chce daná situace sdělit, namísto toho, abychom se začali hněvat nebo s ní bojovat, velmi rychle nám tato situace předá své sdělení, čímž naplní svůj účel a bude moci odejít. To znamená, že čím ochotnější budeme nechat se očišťovat a přetvářet tak, jak to potřebujeme (i když si to třeba nemyslíme), tím dříve daná situace pomine a tím dříve dojdeme úlevy. Zároveň se tím také urychlí plnění našich přání, kterým dosud nevyléčené a nevyřešené bloky stály v cestě.
Celý tento proces je investice do naší budoucnosti. Cokoli teď vyřešíme a pustíme, nebude nám už bránit ve štěstí v budoucnosti. A přesně to je smyslem všeho, co se nyní odehrává. 

* * *


zdroj:

https://andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: