Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.3. 2015

Milí přátelé,

nadchází nám druhý březnový týden a naši andělé by se v jeho rámci rádi vyjádřili k naší lidské nedůvěře, s níž jsme se mohli potýkat během prvního týdne tohoto měsíce. Říkají, že při našem spoléhání se na výhradně logické možnosti a řešení, u nichž dokážeme vidět logické návaznosti, souvislosti a výsledky, je zcela pochopitelné naše zděšení, když žádné takové řešení nevidíme nebo si ho neumíme představit – a následně i panikaření, pochybování a nedůvěra. Zde je důležité odpoutat se od potřeby všechno vědět a chápat rozumem, protože tím si zbytečně ubližujeme a strašíme se. Chtějí, abychom se více zaměřili na své srdce a pocity, které máme – nikoli ony rozbouřené emoce, které přicházejí a zase odcházejí a střídají se jako na horské dráze, ale ty stálé, trvající hlubší pocity, které nám pomáhají rozpoznávat, co je pro nás dobré a co naopak není, kdy se vydat dobrodružství vstříc a kdy si spíše dopřát čas na další rozjímání a přehodnocení. Nevěříme-li svému srdci, sami si házíme klacky pod nohy. Snažíme-li se se svým srdcem hádat a balamutit ho logickými argumenty, nikdy nemůžeme uspět, protože srdce vnímá pravdu ležící daleko za hranicemi naší logiky a nenechá si namluvit nic, co pravdivé není, přestože rozum si to myslí. Dáme-li však svému rozumu přednost, srdce s tím nic nezmůže. Náš rozum je dobrý služebník, ale špatný pán, a necháme-li ho, aby vládl nám i našemu životu, obíráme se o všechny ty úžasné a krásné možnosti, o kterých srdce naprosto jasně ví a ke kterým nás bez okolků vede. Andělé chtějí, abychom byli vstřícnější a ochotnější více naslouchat vlastnímu nitru. Přestože si často říkáme, že s tím přece nemáme problém, oni určité problémy vidí. Hlavně v oblastech či záležitostech, na kterých nám velmi záleží a které mohou být velmi akutní. Začneme-li panikařit, naše mysl nás ovládne a vnitřní vedení srdce, které je vždy v míru a pokoji, tím přehluší. Ať už máme rozbouřené myšlenky nebo emoce, naši andělé nám s tím chtějí pomoci. Připomínají nám, že nedělat si starosti a neupadat do zoufalství neznamená, že je nám daná věc lhostejná nebo že nejsme zodpovědní. Je to zkrátka nezbytné pro to, abychom dokázali jasně vnímat své vnitřní vedení, které nás neomylně vede přesně tam, kam potřebujeme jít nebo kam se potřebujeme dostat. Nikdy se nezmýlí. Je však na nás, zda mu budeme naslouchat a zda ho také budeme skutečně následovat. Tato volba je vždy pouze na nás a nikdo jiný ji za nás neudělá. Sebevíc modliteb nemůže změnit fakt, že se svobodně rozhodujeme následovat “jistotu”, kterou nám předhazuje rozum, a že naše srdce pak zůstává nevyslyšeno a my se jen dostáváme do dalších omezení, která máme “jistá”, místo abychom zkusili vykročit do neznáma a s potěšením zjistili, že najednou všechno zapadlo tam, kam mělo. Naše důvěra v toto vedení je důležitá především pro nás samé, protože nám umožňuje otevřít se všem těm možnostem, které se nám nabízejí mimo dosahrozumu.

S tím souvisí také důvěra v Božské načasování, protože díky němu vždy všechno zapadne na své místo v dokonalý čas, a to ve prospěch všech, kterých se to týká, a někdy i těch, s nimiž to zdánlivě ani nesouviselo. Andělé i Vesmír vždy všechno zařídí tak, aby to bylo co nejlepší pro všechny. Ať už se tedy některé věci urychlí nebo naopak zpomalí, máme mít důvěru v dokonalost Božské Moudrosti a dovolit jí, aby se postarala o věci, o které bychom se sami postarali jen těžko. Máme-li jakékoli pochybnosti, naši andělé jsou tu vždy pro nás, aby nám pomohli se jich zbavit, popř. je pochopit, a posléze je nahradit míruplnou vírou, že vše je vždy tak, jak má být.

 

– Magda

 

* * *

 

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Všechny tři, které vybírám, platí v průběhu celého týdne, přestože na sebe jistým způsobem navazují, souvisejí spolu a doplňují se. Při čtení výkladu prosím vnímejte vlastní pocity a myšlenky nebo vize, slova a znamení, kterých se vám dostane, neboť mohou představovat doplňující osobní vedení konkrétně pro vás. 

 

První kartou pro tento týden je Sedmička Myšlenek. Vypovídá o nějakém důležitém zjištění, uvědomění, nové informaci. Může to být i informace zdánlivě nepodstatná, která však může být důležitá později, a nebo bude důležitá pro někoho jiného. Jedná se však především o objevení nějaké pravdy nebo skutečnosti, které jsme si dosud buď nebyli vědomi a nebo jsme si ji odmítali přiznat. Postavíme se tak možná čelem k některým svým falešným iluzím, které jsme si vytvořili ve snaze ochránit se před nepříjemnými pravdami, a nebo přesvědčením, která nám nepřinášela nic dobrého a která je nyní načase propustit. V souvislosti s obecným poselstvím andělů na tento týden bude také dobré nenechat se ve svých myšlenkách a rozumových úvahách příliš uvěznit a dopřát prostor také svému srdci. Protože se naše myšlenky i myšlenková nastavení budou všelijak měnit, bude o to důležitější chytit se pevného bodu, kterým bude právě naše srdce. Přestože můžeme měnit svá přesvědčení, odhalovat důležité pravdy a zjišťovat nové informace, které mohou rozpoutat bouři myšlenek v naší hlavě, naše srdce i jeho láskyplné vedení zůstanou neměnné a stálé, a tak se jich můžeme kdykoli chytit a nechat se jimi vést přes sebevětší chaos, který můžeme mít v mysli.

 

Druhou kartou je Osmička Myšlenek, která nám říká, že jsme sami sebe uvrhli do pasti omezujících přesvědčení. Poukazuje na ta přesvědčení, která nás udržují v pozici oběti, ať už “zlého osudu”, “zlých lidí”, minulosti nebo zdánlivých ohrožení, která vůbec nemusejí existovat, ale která bereme jako reálná. Z důvodu těchto omezujících představ se pak přímo stavíme do omezené pozice, cítíme se omezeně, myslíme omezeně, jednáme a chováme se omezeně… a vytváříme si omezení – zcela reálná omezení – která přitom původně vůbec neexistovala, ale kterým jsme dali vznik my sami svým omezeným náhledem na svět a na své možnosti.

Andělé říkají, že tyto negativní následky můžeme kdykoli zrušit a odvolat, jakmile si je uvědomíme a rozhodneme se tak učinit. Stačí v duchu či nahlas pronést “Prosím o zrušení a vymazání všech následků mého omezeného myšlení, cítění, jednání a naladění, a to ve všech směrech času. Dovoluji si nyní otevřít se novým možnostem, které budou ty nejlepší pro mě i pro všechny ostatní. Jsem ochotný/á vzdát se potřeby všechno vědět a otevírám se VŠEM dobrým možnostem. Také prosím o vyléčení či odstranění všech příčin, které vedly k tomuto mému omezenému smýšlení, vnímání, jednání či naladění, a to tak, aby to bylo dobré pro všechny nyní i v budoucnu.”

(Modlitbu/žádost si můžete libovolně upravit podle své potřeby. Andělé si cení upřímnosti a přejí si, aby každá modlitba šla do Nebes přímo od srdce. Vyberte si tedy klidně i vlastní slova, která vám budou blízká a která budou ladit s vaším srdcem.) Jakmile se na základě této žádosti začnou věci přetvářet, přeuspořádávat a my sami se začneme měnit, popř. začneme podstupovat různé zkoušky a lekce, je důležité to dovolit(!) a nesnažit se to honem zděšeně zahnat zpátky do původního stavu. Přestože nám následné změny mohou být nepohodlné, jsou odpověďmi na naše modlitby a vedou nás vždy pouze ke štěstí a svobodě, které jsme si přáli!

Omezení, která vnímáme ve svém životě, mohou být skutečná – avšak v tom případě jsme si je sami vytvořili nebo přitáhli, ale také zcela nereálná – hlavně co se týká myšlenek typu “co když” a “co kdyby”. Zhmotněná omezení můžeme klidně začít odstraňovat a nereálná omezení můžeme vždy přestat zhmotňovat. Andělé říkají, že meze se nám v tomto nekladou a ať se nám tedy v našich životech cokoli nelíbí (nebo BY se nám nelíbilo), máme to nyní propustit ze svého života pryč. Odevzdejme to andělům, aby to proměnili v něco dobrého a vrátili nám pak zpět čistou energii, kterou můžeme využít ke zhmotnění toho, co si skutečně přejeme.

 

Poslední kartou pro tento týden je Trojka Hojnosti, která nás vybízí k aktivitám a činnostem, které nám působí potěšení a které jsou tvořivé. Může to být cokoli – háčkování, šití, focení, malování, psaní, vyrábění něčeho, sochařství, modelování, vaření, zdobení, dekorace domova… Jde hlavně o to, aby nám to dělalo radost. Právě tato radost nám totiž pomůže odpoutat se od myšlenkové bouře, která bude pravděpodobně probíhat v naší hlavě, a zároveň přitom povznese naši energii na vyšší úroveň, takže nám pomůže přitahovat si pozitivnější zážitky a okolnosti. Nemáme se bát přestat myslet na své starosti. To je velmi důležité poselství nejen pro tento týden, ale pro každý okamžik. Šťourat se ve starostech je podle andělů podobné jako sedmihlavá saň, které pokaždé, když ji zasáhneme, narostou další hlavy. Je to nikam nevedoucí boj, který z nás jen odčerpává energii, a tak nám nyní andělé říkají: DOST! Uklidněte se a uvolněte, vypněte na chvíli svou mysl a odevzdejte se něčemu, co vás baví a naplňuje. Neberte život tak vážně, protože si tím kazíte své zdraví.(Mnozí už přitom zdravotní problémy mají, právě z neustálých starostí!) Náš život je cenný, a ať už si děláme starosti kvůli čemukoli, nestojí to za to, abychom si ho ohrožovali stresem. Stres je v naší společnosti brán jako normální, ale nemělo by to tak být. Pro každou bytost je tím nejpřirozenějším stavem láska, mír a štěstí, ze kterých pak vychází i skvělé fyzické zdraví a ochota o sebe dobře pečovat. Ničivou sílu stresu mnoho lidí podceňuje. Existuje však nepřeberné množství způsobů, jak se s ním zdravě vypořádat – např. již zmíněnými činnostmi, které nám v tomto týdnu přinesou velký prospěch, především duševní – a tím následně i v materiální rovině, neboť naše pozvednutá, odlehčená energie k nám přitáhne snadná a jednoduchá řešení. Kromě toho nám také doporučují fyzické cvičení a lehkou zdravou stravu s vysokým obsahem vody. Dehydratace organismu totiž také významně přispívá ke stresu. Důležité je rovněž co nejvíce omezit užívání stimulantů ve formě návykových látek, ať už syntetických nebo přírodních. Tyto stimulanty podporují v těle stres, aby ho udržely v chodu, a uvolňují v něm nežádoucí látky, které jen posilují naše pocity ohrožení a napětí. Kdo tedy trpí těmito pocity, ať se prosím obloukem vyhne všem těmto látkám, zvláště v období, kdy řeší nějaké problémy. Dostatečný příjem čisté vody naopak tělo podpoří v jeho detoxikaci, jak fyzické, tak energetické. Jako podporu také andělé doporučují nosit na těle čirý křišťál, nejlépe malý krystal zavěšený špičkou dolů (tak napomáhá vyvádět škodlivé látky i energie ven z našeho těla). Pokud vás napadne něco dalšího, neváhejte své vedení následovat :)

 

 

SHRNUTÍ

Vypadá to, že i tento týden bude hodně myšlenkový. V porovnání s minulým týdnem to navíc vypadá, že naše tendence uzavírat se ve své mysli a jejích scénářích má narůstající charakter. Protože naši andělé nechtějí, abychom se trápili – navíc úplně zbytečně – vedou nás v tomto týdnu k vnitřnímu zklidnění, a to jakýmkoli zdravým a tvořivým způsobem. Stres nikam nevede a nic neřeší, a přitom navíc škodí našemu zdraví, jak duševnímu, tak fyzickému. Milujme své tělo i svou duši a prokažme jim laskavost tím, že budeme starosti a stres odmítat. Místo toho si je navykněme odevzdávat svým andělům, odbourávat je zdravými způsoby a péčí o sebe, a naslouchejme svému srdci, jehož vedení je neomylné a které je nám neustále k dispozici, bez ohledu na výkyvy emocí nebo myšlenek.

 

Naše vnitřní vedení nikam nemizí ani se nemění, pouze ho slyšíme tu lépe, tu hůře, v závislosti na tom, jak hlasitá je zrovna naše mysl nebo jak rozvířené jsou naše emoce. Chceme-li tedy vnímat lépe své vnitřní vedení, je důležité naučit se usměrňovat svou mysl. Mysl nám má sloužit, ne nám vládnout. Ať už se utápíme v čemkoli, volba je pouze na nás – zda se opravdu rozhodneme přestat s tím, co teď děláme (a co nám jen ubližuje) a dát prostor našim andělům, aby se postarali o detaily a v pravý čas nám dali vědět, co bychom mohli udělat my sami. Je to jako štafetový běh – chvíli máme kolík my, chvíli ho nesou andělé, a pak nám ho zase předají zpět, a vše se takto děje až do okamžiku, kdy doběhneme do cíle. Do cíle míříme stejně jistě jako na sportovní dráze. Nevíme, kdy přesně nebo jakým způsobem do něj doběhneme, ale víme, že v určitém okamžiku jím projdeme. A to je jediné, na čem záleží, a jediné, na co se nyní máme podle andělů soustředit – že bez ohledu na to, co se bude dít nebo jak, do svého cíle zcela jistě dorazíme. Není nutné se starat o to, jak nebo kdy, prostě věřme, že to tak bude. Mezitím se naučme zdravě zacházet se svými myšlenkami, emocemi i fyzickým zdravím, pozvedněme svou energii a začněme si v tomto procesu sami pomáhat svou vlastní ochotou ke změně. Držme se svého srdce bez ohledu na chaos v mysli a následujme jeho vedení s míruplnou důvěrou. Právě ta nám pomůže všechno přestát a také nám přitáhnout do života úžasná, nečekaná a zázračná řešení ♥

Karty andělů strážných

* * *

Děkujeme:

Svět zázraků