Karetní výklad strážných andělů pro prosinec 2017

Milí přátelé,

na poslední měsíc tohoto roku nám andělé přinášejí krásná poselství lásky a připomínají nám, jak důležitá je láska pro náš život i náš svět.

Uplynulé měsíce nám přinesly mnoho těžkých zkoušek, ale zároveň také velkou podporu a obrovské množství lásky, přestože ne vždy se nám jí dostalo od těch, od nichž jsme to čekali. Máme za sebou mnoho překvapení, milých i nemilých, ale přesto jsme stále tady a znovu se ohlížíme za téměř uplynulým rokem.

Protože je prosincové období plné rozmanitých emocí, můžeme jako vysoce citliví lidé tyto emoční energie vnímat o to silněji, a to nejen své vlastní, ale i emoce ostatních lidí a lidstva jako takového.Svátky jsou časem, kdy se sjednocujeme a konáme pro sebe navzájem dobré věci a připomínáme si kouzlo vděčnosti a laskavosti. Když se však podíváme i na jiná období, včetně těch, v nichž došlo k různým nešťastným událostem, zjistíme, že i ty nám mnohdy pomohly se sjednotit a vytrvávat ve víře v lásku. Láska je naším kompasem v dobrých i zlých časech.

Naši andělé nám také radí, abychom zůstávali spokojení sami se sebou bez ohledu na to, že se nám možná za celý rok nepodařilo naplnit vše, co jsme si “předsevzali”, nebo co jsme si přáli, aby se v tomto roce splnilo. Připomínají nám, že všechno má svůj nejlepší čas a že pokud se něco nesplnilo tehdy, kdy jsme si to přáli, nebo se to stalo jinak, než jsme chtěli, nakonec to poslouží tomu největšímu dobru pro nás i pro všechny, kterých se to týká, i když to teď možná vidíme jinak. Radí nám, abychom své štěstí a spokojenost nepodmiňovali tím, kdy se co a jak stane. Sami si tak totiž klademe do cesty k pocitům štěstí zátarasy a stavíme se do pozice obětí závislých na vnějším dění – a přirozeně také máme snahu mít všechno pod svou kontrolou a neustále dohlížet, zda se vše děje tak, jak chceme. Snažíme se mít kontrolu nad budoucností a v samé snaze ji neustále řídit zapomínáme žít. Naši andělé však vědí (a my někde hluboko uvnitř také), že skutečně šťastní se můžeme cítit jen v přítomném okamžiku. Snít o budoucnosti a mít v životě směr je samozřejmě skvělé, neměli bychom se však stát závislými na tom, zda se všechno stane tak, jak si to představujeme, a naopak bychom svému životu měli ponechat svobodu a prostor, tak aby mohlo všechno přirozeně zapadat na své místo. Jestliže do toho zasahujeme, tento přirozený a dokonale fungující systém, v němž do sebe všechno skvěle zapadá, tím narušujeme a plnění našich přání tak jen komplikujeme a zdržujeme. Když si dovolíme těšit se z toho, co máme teď, přestože to nemusí být dokonalé, naše vibrace spokojenosti k nám začnou přitahovat vše, co nás v nich bude nadále podporovat – a zároveň díky tomu přestaneme úzkostlivě ochraňovat svou budoucnost a snažit se mít kontrolu nad všemi a nad vším, na čem jsme své štěstí udělali závislým.

Láska, na kterou se podle andělů máme tento měsíc zaměřit, se netýká pouze Vánoc a dávání či přijímání dárků nebo dobrých skutků pro druhé. Je to láska obecně – láska ve všem a ve všech. Je to láska v nás, která udržuje naživu naše bijící srdce a pomáhá nám prožít každý nový den, ať už je příjemný či nepříjemný. Je to láska v lidech, kteří jsou pořád s námi, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, když jsme zaměřeni na někoho nebo na něco jiného. Je to láska našich andělů a dalších laskavých průvodců, kteří nám pomáhají kráčet po naší lidské cestě plné zkoušek a jsou tu vždy pro nás. Je to láska, která léčí naše srdce i srdce druhých a které je bezmezné množství. Je to láska Vesmíru, který pro nás zařizuje vše, co potřebujeme, i kdy to potřebujeme. Je to láska přírody, která se o nás stará stejně samozřejmě jako o všechny ostatní živé bytosti, a přeje si, abychom s ní byli v kontaktu. Je to láska Slunce, které nám každý den dává světlo, i Měsíce, který sluneční světlo odráží a svítí nám na cestu i v temných nocích. Nikdy nejsme sami a vždy jsme milováni. To je prosincové poselství pro nás. Není to jen měsíc Vánoc a konce roku, ale především měsíc zaslíbený lásce ve všech podobách. A je na nás, zda se do tohoto proudu lásky rozhodneme zapojit také. 

– Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první čtvrtinu prosince

je tu karta Obejměte své blízké, která nám připomíná, jak je důležité být obklopeni lidmi, s nimiž sdílíme své pravé hodnoty jako je upřímnost, věrnost aj. Připomíná nám, že potřebujeme žít v integritě a že by náš život měl odrážet to, jací skutečně jsme a jaké hodnoty vyznáváme. Říká nám, že máme být upřímní, a to nejen k druhým lidem, ale i sami k sobě – a abychom si přiznali, že něco v našem životě zkrátka neodpovídá naší vnitřní pravdě a že je načase to uvést s touto pravdou do souladu. Možná jsme uvěřili pravdě někoho jiného, která nám ubližuje a která nám vůbec nesedí. Možná jsme uvěřili jiné pravdě kvůli zklamání a ranám, které jsme utrpěli a které podkopaly naši původní víru. Nyní nastal čas vrátit se zpátky na svou pravou cestu a oprostit se od všeho, co nás z ní odvádělo. Přejeme-li si žít v lásce, potřebujeme se odpoutat od všeho, co nás od lásky odvádělo nebo nám v ní dokonce bránilo – např. lpění na hněvu a neodpuštění, naslouchání lidem, kteří podkopávají naši víru, sklony k závislosti a snaze mít nade vším kontrolu, ale i vztahy či zaměstnání, v nichž s námi druzí zacházejí s neúctou nebo které se neslučují s našimi skutečnými hodnotami. Pokud milujeme přírodu, ale pracujeme ve společnosti, která ji ničí, nebo pokud vyznáváme pravdomluvnost, ale jsme ve vztahu s někým, kdo nám opakovaně lže, nacházíme se ve vážném nesouladu mezi naši vnitřní pravdou a hodnotami, a tím, co opravdu děláme a v čem setrváváme. Naši andělé nám rádi pomohou tento stav změnit, budeme-li ochotní to udělat. Potřebují jen, abychom se sami svobodně rozhodli to změnit a dovolili jim výslovně, aby nám pomohli tím nejlepším možným způsobem v ten nejlepší možný čas, a oni tak učiní. Musíme však zůstat naladěni na své vnitřní vedení, abychom poznali, kdy máme jednat a co máme udělat, až přijde čas.

V neposlední řadě nám tato karta říká, abychom se nenechali strhávat k věcem, které sami necítíme jako správné nebo dobré pro nás, přestože druzí lidé (nebo i náš vlastní rozum) mohou mít mnoho přesvědčivých argumentů a důkazů. Naše pravda je ta nejlepší pro nás a jejich pravda je ta nejlepší pro ně. Nemusejí se vždy shodovat a neznamená to, že jeden z nás se musí mýlit. Mějme na paměti, že každý člověk, přestože je součástí velkého celku, je stále individualita a unikát a stejně tak individuální a unikátní je jeho cesta. Nenechme si tedy nic vnucovat, nelžeme sami sobě a zůstaňme věrní své vlastní pravdě. A samozřejmě – ani my nevnucujme svou pravdu a cestu jiným. Můžeme ji ukázat a nabídnout, ale co a jak dělají druzí, je čistě jejich svobodná volba a stejně jako my, i oni vědí nejlíp, co je pro ně nejlepší.

Pro druhou čtvrtinu prosince

tady máme Pětku Myšlenek. Tato karta nám říká, že i když se v našem životě něco nevyvinulo tak, jak jsme si přáli, nemáme kvůli tomu zahořknout. Mnohým z nás se staly věci, jež je hluboce zasáhly a mohly také otřást naší vírou. Jestliže se však zatvrdíme, zůstaneme sami uvěznění ve vězení plném bolesti, vzteku či beznaděje. Naši andělé chápou, že je těžké zůstat pozitivní, když zažíváme negativní zkušenosti nebo něčemu věřit, když nám svět nebo i život sám ukazuje vlastně přesný opak. Vzdát se své víry, snů a přání však znamená vzdát se sebe samých, protože tato víra, sny a přání jsou součástí nás a jsou velmi důležité pro nás i pro svět. Věřit v lásku a upřímnost, když přitom všude kolem sebe vidíme jen přetvářku, lži, faleš a zraňování, je skutečná zkouška naší síly. Mějme na paměti, že právě v tomto čase právě s těmito sny o lásce tady nejsme náhodou. Přišli jsme sem, abychom pomohli těmto důležitým lidským hodnotám nezmizet ze světa, který je nemocný.

Vyživovat v sobě hněv a starou bolest nebo se dokonce začít sami měnit v jedny z těch, kteří nám tak ublížili, nepomůže ani nám, ani nikomu jinému. Naopak, ještě tím přihodíme další polínko do zničujícího ohně. Přestože můžeme mít pocit, že je nás málo, kdo jsou schopni být milující, upřímní a věrní, a že se naše společnost nenávratně ubírá nešťastným směrem, stále zůstáváme těmi, kdo zde lásku a víru udržuje naživu a kdo ji pomáhá uskutečňovat. Také nesmíme zapomínat na lidi kolem nás, které často inspirujeme k velkým a krásným změnám, aniž bychom o tom věděli. Náš přínos pro svět je mnohem větší, než si uvědomujeme. A děje se to právě díky hodnotám, které máme, právě díky snům, které si přejeme naplnit, byť je mnozí jiní mohou považovat za nemožné a snaži se nám je vymluvit.

Tato karta nás vede k tomu, abychom učinili prioritou svého života lásku. Když bude láska naší prioritou, nebudeme už dále vyživovat starou bolest, strach ani hněv, nebudeme se chtít mstít, nebudeme v sobě uchovávat pomstychtivé myšlenky, nebudeme věnovat čas ani energii tomu, co se nám nelíbí, a nebudeme už přispívat ke kolektivnímu utrpení. Staneme se majáky, které svítí na velké vzdálenosti, i kdyby měly být jediným světlem široko daleko. A to je naším posláním.

Pro třetí čtvrtinu prosince

je tady Devítka Myšlenek, která nás varuje před pesimismem a přehnanými starostmi. Z velké části se může jednat o energii strachu, stresu a starostí, které můžeme vnímat z jiných lidí. Období svátků nepřináší jen stres z nakupování dárků, návštěv apod., ale vyvolává také depresi u lidí, kterým každý takový svátek připomíná, že jsou sami, že už nemají někoho, koho milovali, nebo v nich vyvolává smutek z jiného důvodu. Pokud jsme my sami jedním z těchto nešťastných lidí, připomínají nám naši andělé, že rozhodně nejsme sami, že jsou tu pro nás a že jsme milováni, i když to nevidíme nebo to nejsme schopni cítit. A pokud budeme v kontaktu s někým, kdo je nešťastný, pozvedněme ho, ale zároveň se nenechme stáhnout do jeho deprese. Abychom mohli nešťastným lidem pomáhat, potřebujeme být sami v pořádku. Chraňme se tím, že se budeme soustřeďovat na lásku a udržovat ji ve své mysli i srdci.Přestože v těžkých chvílích čelí lidé obrovským pocitům beznaděje, vždy je tu pro nás všechny světlo, které nám svítí na cestu, a tím je právě láska.

Chránit se můžeme také pomocí krystalů (nejlepší je vybrat si podle vlastní intuice, tedy podle toho, který kamínek nás nejvíce přitahuje), modliteb, vizualizace ochranného světla kolem nás či nějakou jinou metodou, ale i tím, že sami v sobě budeme udržovat mír a budeme o sebe dobře pečovat.

Tato karta nám také připomíná, abychom se netrýznili pocity viny. Přestože jsme se mohli dopustit různých chyb, pocity viny to nevyřeší ani nespraví. Převzít zodpovědnost za své jednání je samozřejmě důležité, ale nikomu nepomůže, že se začneme obviňovat a shazovat. Uvědomit si svou chybu, znovu ji neopakovat a – je-li to možné – udělat maximum pro nápravu. To je celý smysl chyb, které děláme na své cestě a které nás mají naučit důležité věci. Sebetrýznění v nás možná vyvolá pocit spravedlnosti a zaslouženého trestu, ale dané situaci nijak nepomůže ani neprospěje, jen se tím zbytečně obereme o sílu, kterou bychom mohli místo toho využít k něčemu dobrému a prospěšnému.

V souvislosti s obdobím Vánoc a obecně s tématem lásky tato karta poukazuje na to, jak pocity viny stojí v cestě lásce, jež chce vstoupit do našeho života. Kdo má pocit, že něco pokazil, že udělal něco špatného nebo že není dost dobrý, může mít problém přijímat dobré věci do svého života a těšit se z nich. Mnohdy tento pocit získávají už malé děti, když vidí utrpení rodičů nebo když je jim něco přímo vyčteno. Mohou si pak celý život nést pocit, že je s nimi něco špatně a že si nezaslouží být milovány. Kdo takový pocit má, udělá dobře, když zapracuje na léčení ran ze svého dětství, svých vzpomínek a kořenů těchto pocitů. Naši andělé nám s tím rádi pomohou a dovedou k nám i potřebné prostředky a pomocníky. Každý z nás je hoden lásky a pokud to tak někdo necítí, znamená to, že si něco neodpustil a že k němu láska nemůže přijít, protože s ní není v souladu. My ale v lásce žít máme, protože jsme-li plní lásky, plníme tak láskou další kousek světa.

Pro závěrečný týden prosince

 

i celého roku 2017 je tady Pětka Citů, karta odpouštění a léčení našeho srdce plného žalu. Je to karta zvěstující obrovskou citovou očistu, kdy se budeme pouštět starých citových bolestí a břemen, která jsme mohli na svých bedrech tahat i dlouhé roky. Ne náhodou nám toto léčení a očišťování vychází na závěr roku. Budeme pouštět všechno, co s sebou nechceme brát dál do dalšího roku. Je to znamení velkého odpoutání, odlehčení, jako bychom chtěli letět v horkovzdušném balónu a vyhazovali z něj všechna závaží, která nám v letu výš mohla bránit. Tato očista a léčení nejsou nic špatného ani negativního a není třeba se toho jakkoli bát. Je to požehnání pro závěr našeho roku, který nebyl lehký a který mnohými z nás velmi otřásl. Díky všemu, co jsme prožili, teď ale umíme roztřídit, co je pro nás opravdu důležité a co naopak budeme moci nechat za sebou.

Stejně jako všechny předchozí karty, i tato nám pomáhá otevřít své srdce lásce a přestat jí bránit v cestě k nám. Kromě odpouštění a očišťování našeho srdce od starých bolestí vypovídá také o léčení žalu, který mohl někde v nás zamrznout ve snaze vyhnout se další bolesti a zůstat pevní a neotřesitelní. Každý člověk má ale uvnitř citlivé a hodné srdce, kterému je přirozeně pocity cítit a nechat je plynout, a pokud jsme mu v tom bránili, nastal čas mu konečně prostor dopřát. Na pláči není nic špatného. Mnohdy právě smutek a žal pomáhají roztát ledu, který jsme si v srdci vytvořili a který spolu s dalšími příčinami bránil lásce vejít dovnitř. Cítíme-li smutek, je to pro nás velké požehnání, které nám pomáhá přestat se bát a konečně se otevřít. Dovolit si cítit smutek a oplakat to, co oplakat potřebujeme, patří mezi projevy lásky. Láska sama nám pomůže – uzdravit se, milovat i být milovaní

* * *

SHRNUTÍ

Prosinec tohoto roku je věnován ohromnému léčení našich srdcí a jejich otevírání. Ať už jsme prožili cokoli (a v rámci tohoto roku toho opravdu nebylo málo), budeme se toho všeho nyní pouštět a nechávat to za sebou. Podíváme-li se na karty pro každý týden společně, uvidíme, jak krásně na sebe navazují. Začínáme rozhodnutím uvést náš život do souladu s láskou a s našimi pravými hodnotami, které jsou pro nás důležité. Pokračujeme rozhodnutím vzdát se hněvu a hořkosti vůči druhým nebo vůči životu samotnému, protože jsme hodně utrpěli a protože si neustálým oživováním těchto bolestí nechceme ubližovat ještě více. Následně se vzdáváme pocitů viny vůči sobě samým, protože i my sami jsme se mohli dopustit chyb, jejichž následek nežádoucím způsobem ovlivnil druhé nebo i nás samé. A na závěr pak budeme odpouštět, zbavovat se emočních a myšlenkových břemen, která jsme za sebou tahali, a začneme léčit svá srdce, abychom je mohli naplnit láskou – k čemuž jsou naše srdce určena.

Soustředíme se na lásku. To také znamená, že se nebudeme snažit kontrolovat druhé a jejich jednání, trýznit sami sebe kvůli domnělým či skutečným chybám, nebudeme si lhát a vzdávat se svých hodnot, nebudeme už v sobě vyživovat starou bolest a zatvrzovat svá srdce kamenem. Přestože se naše navyklé chování samozřejmě nezmění ze dne na den, začneme si toto chování více uvědomovat a postupně ho přeměňovat na jiné, které nám bude prospívat a pomáhat. Tímto růstem všichni postupně projdeme. Kdybychom však setrvávali v oné hořkosti, kontrole nad druhými, pocity viny a nedostatečnosti nebo v jiných věcech, od kterých se nám prosincová energie bude snažit pomoci odpoutat, zasekli bychom se na místě a jen bychom se na své cestě zdrželi.

Všechny tyto hluboké změny přicházejí právě v tento čas ve jménu lásky. Život nás miluje a přeje si pro nás, abychom žili milovaní a milující. A až uplyne tento rok, můžeme s ním nechat odplynout zároveň všechno, co nám v láskyplném životě bránilo.  

*  *  *

Chcete-li podpořit činnost Magdy Techetové finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítá ♥, srdečně děkuje za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE NA NAŠE PRODUKTY URČENÉ NA PODPORU NEZISKOVKY ZDRAVOTNÍ KLAUN :-) 

Kartičky pohlazení a pomoci

KOUPIT

Shamballa náramek, růžovo – žlutý

KOUPIT

Náušnice modré, ledové

KOUPIT

zdroj: fb: svět zázraků
Magda Techetová

Děkujeme

svět zázraků

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: