Karetní výklad strážných andělů pro srpen 2017

Milí přátelé,

máme tady srpen, během kterého budou z velké části pokračovat témata, jimiž jsme se zabývali v červenci – to znamená připouštět více k vedení našeho života své srdce místo rozumu, který se snaží mít vždy všechno pod kontrolou a který šílí, když něco pod kontrolou nemá. Jsme vedeni k tomu, abychom se uvolnili, a to i přesto, že nemáme hotové, vyřízené či dokončené všechno, co bychom si už přáli mít za sebou. Máme se naučit nacházet vnitřní klid i BĚHEM složitých období, ne jen po jejich odeznění. Bohužel jsme zvyklí považovat vnitřní klid za něco podmíněného – jsme přesvědčeni, že vnitřní klid nastane, AŽ bude něco tak či onak, a dokud to tak není, logicky klidní nejsme. Nabízí se otázka, zda s danou situací můžeme něco udělat. Pokud ano, následujme svou intuici a jednejme tak, jak nás vede. Pokud ne nebo ještě nevíme jak, je třeba se situace pustit. To neznamená, že zůstane nevyřešená. Znamená to, že připustíme i jiné řešení než své vlastní. Znamená to projevit důvěru, že existují i jiná řešení, než ta, o kterých sami víme. Vždy jich existuje více, než kolik jich vidíme. V tomto ohledu je třeba věřit svému srdci a intuici, které nejsou závislé na logice, a tedy vidí mnohem dál a vycítí i ty možnosti, které si zatím rozum nedokáže nijak logicky spojit s řešením, protože nemá všechny potřebné informace. Rozum musí všechno vědět, aby uviděl celou cestu až k výsledku. Andělé nám však připomínají, že není nutné všechno vědět, abychom mohli cítit klid a mír a dovedli danou záležitost k úspěšnému vyřešení. “Vědět” je záležitost mysli a mysl není jediný prostředek, který máme k dispozici. Nevadí tedy, že nevíme, co a jak bude, kdy se co stane, jestli se něco stane, atd. Protože pokud jsme doslova “s rozumem v koncích”, znamená to, že jsme “se srdcem na začátku”. Jinými slovy, jak říká Mikeš v pohádce O statečném kováři: “Když zklame i rozum, tak určitě napoví hlas srdce.” Pokud nevíme, znamená to, že máme vnímat.

Abychom mohli jasně vnímat, potřebujeme se pustit všeho zmatku, paniky, snahy dostat všechno rychle pod kontrolu a hlavně se vzdát neustálého boje a obranného postoje. Mnozí z nás se nachází ve stavu permanentního boje proti životu, protože mu nevěří a myslí si, že co si nezajistí sami, to nebude. Mají vyhlédnutý jeden konkrétní směr, jeden konkrétní způsob, a když je život vede jinudy, začnou proti němu bojovat ze strachu, že na té jiné cestě utrpí, protože nevidí, kam vede – na rozdíl od cesty, kterou si sami vybrali a na které jasně vidí, kudy vede cesta k výsledku – co je třeba jak udělat, aby se stalo to či ono. Naše mysl má sklon ve změnách primárně hledat ohrožení, možné ztráty a negativa, místo aby byla nadšená z nových začátků. Když se pustíme, přestaneme bojovat a zklidníme se, najednou zjistíme, že všechno plyne přesně tak, jak má, a mnohem lépe, než kdybychom nadále zuby nehty lpěli na námi vybraném způsobu. Proud života ví, kam naši loďku nese, a pokud se snažíme pádlovat proti němu, jen se zbytečně vysílíme. Abychom tedy zbytečně neztráceli energii, máme přestat bojovat a raději se zklidnit, abychom vnímali své vnitřní vedení. To nás v konečném důsledku opravdu někam dovede a je to mnohem více efektivní než plýtvání energií na vztek, strach, pochybnosti a snahu všechno řídit.

Dodatečně nám také andělé připomínají, že naše bezpečí nespočívá v ovládání druhých lidí či vnějších okolností, ale v důvěře ve vlastní intuici, která nám BEZ OHLEDU NA PODMÍNKY vždy dokáže poradit a vždy nám k bezpečí pomáhá, pokud podle ní jednáme. Lidé se budou vždy chovat podle vlastní volby, kterou nemusíme mít možnost ovlivnit; vnější podmínky se budou vždy měnit nejrůznějším způsobem bez ohledu na to, jak bychom si je sami představovali. Tak to prostě je a my to potřebujeme přijmout. Potřebujeme se smířit s tím, že ne vždycky bude všechno tak, jak chceme, a že ne vždy se budou lidé chovat tak, jak chceme. Nikdy nebudeme mít jistotu v druhých lidech ani vnějších podmínkách. Vždy ji však máme ve svém vnitřním vedení, které nás za JAKÝCHKOLI podmínek vede tím nejlepším způsobem pro nás i pro všechny zúčastněné. I když se pak někdo chová způsobem, který nechceme, nebo nastanou v našem životě okolnosti, které nechceme, dokážeme najít cestu, jak si udržet vnitřní klid a mír i přesto – a jak být v míru a šťastní bezpodmínečně. Je třeba vzdát se potřeby kontroly nad lidmi a vnějšími okolnostmi a místo vnějšího světa se zaměřit dovnitř. Tam spočívá skutečné bezpečí. Nasloucháme-li sami sobě a svému vnitřnímu vedení, pak nezáleží na tom, jak se kdo chová nebo co jak zrovna je, protože vnímáme, co máme či nemáme dělat, aby se vše vyvinulo co nejlepším způsobem. Srdce nám nikdy neřekne “bude to tak a tak, a na to se můžeš spolehnout”, ale “spolehni se, že když mě poslechneš, vše bude nakonec nejlepší pro tebe i pro ostatní, i když nevíš, jak přesně to bude”. Skutečně si pak vytváříme své bezpečí – s čímž nám snaha ovládat neovladatelné nikdy nepomůže. Když se místo snahy ovládat druhé lidi a vnější okolnosti soustředíme na sebe samé a na to, abychom si vybudovali jistotu sami v sobě, ušetříme si spoustu energie a utrpení a náš život se změní k lepšímu. Budeme vědět, že bez ohledu na to, jak se budou chovat jiní lidé nebo jaké budou vnější okolnosti, vždy se budeme moci spolehnout sami na sebe a na to, že to zvládneme. Abychom však mohli mít jistotu sami v sobě, musíme přestat dělat věci, o nichž víme, že nám škodí – ať už jsou to nezdravé návyky, negativní myšlení, setrvávání v dysfunkčním vztahu, dovolování druhým, aby nás zneužívali, odkládání svých snů, nebo cokoli jiného, co víme, že bychom dělat neměli, ale děláme to. Aby nám naše vlastní já uvěřilo, musíme mu napřed dokázat, že jsme jeho důvěry hodni – a tak vzhůru do toho ;)

– Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Karta pro první srpnový týden

je Šestka Činu. Je to karta vítězství, oslav, úspěchů a také uznání za dobrou práci. Pro některé z nás to může být i znamení veřejného vystoupení. Obecně je tato karta příslibem radostných změn a dosažení cílů, na kterých nám záleželo.

Pro ty z nás, kterým se nedaří, nebo kterým se nedaří tak, jak by chtěli, je tato karta výzvou, aby začali myslet jako vítězové a ne jako poražení. Naše mentální i emoční energie mají velkou sílu a ať už myslíme pozitivně či negativně, vždy k sobě přitahujeme okolnosti, které nás v našem naladění utvrzují. Náš život se může proměnit, jakmile se přestaneme považovat za oběti, kterým “zlý svět” ubližuje, a vezmeme svůj život do vlastních rukou. Neustálé poukazování na to, co nám kdo udělal, na tom za prvé nic nezmění, a za druhé se tím zbytečně nadále udržujeme v situaci, která už patří minulosti. Přestože samozřejmě mohou existovat situace, v nichž skutečně oběťmi jsme, ve spoustě jiných situací jsme se za oběti začali sami považovat, i když jimi nejsme. Často vše vidíme mnohem černější, než jak to je. I když mohou opravdu existovat věci, které nemůžeme ovlivnit, stále jsou tu ty, které ovlivnit můžeme. I když se můžeme cítit v určité oblasti poraženi, skutečně poražení jsme až ve chvíli, kdy se za ně začneme považovat. Namísto sebelítosti a obviňování druhých či nepřízně osudu můžeme svou energii mnohem lépe využít v záležitostech, které tuto energii potřebují. Možná nám nefunguje partnerský vztah, nebo se nám zrovna úplně rozpadl, ale to neznamená, že nemůžeme být úspěšní a spokojení v práci nebo že se nemůžeme tešit z večírku s přáteli. I když nám třeba v životě nefunguje více oblastí, neznamená to automaticky, že nefunguje NIC a že VŠECHNO je špatně. V životě je vždy spousta krásy, přestože prožíváme velkou bolest. Tato karta nás vede ke změně svého smýšlení a vyzývá nás, abychom přestali žehrat na to, co nefunguje, a raději se zaměřili na to, co funguje a co můžeme změnit.

Karta pro druhý srpnový týden

je Obejměte své blízké. Tato karta vypovídá zejména o integritě – tedy o uvedení svého života do souladu s tím, jaký ho opravdu chceme mít. Přestože název karty vypovídá o blízkých lidech a nabádá nás tedy k udržování vztahu s lidmi, kteří jsou na stejné vlně, toto téma zahrnuje i všechny ostatní životní oblasti jako je kariéra, životní styl, místo bydliště a další. Říká nám, že pokud cítíme, že máme ve svém životě něco, co už s ním neladí, je načase to propustit nebo tomu alespoň nevěnovat tolik energie – a místo toho ji vynaložit na utváření toho, co do našeho života zapadá. 

Pro mnohé z nás je to připomínka, že nemáme plýtvat energií na snahu udržovat dysfunkční vztahy, tj. takové vztahy, ve kterých nedochází k žádné změně ani přes jakékoli úsilí, popř. se snaží pouze jedna strana. Neznamená to samozřejmě, že máme zahodit vztah, jakmile nefunguje. Je jasné, že nikdo není dokonalý a že v každém vztahu mohou být problémy, ale pokud v určitém vztahu druhá strana odmítá jakoukoli změnu a každá energie, kterou jí věnujeme, je jako hozená do kanálu, nemá smysl v takovém vztahu setrvávat. Je něco jiného, když druhá strana opravdu potřebuje pomoc a opravdu se po této pomoci hne z místa; když vztah sice nefunguje, ale obě strany pracují na zlepšení a posouvají se dál. Takový vztah je funkční i přesto, že se v něm vyskytují občasné nesoulady. Naše vynaložená energie a pozornost, které druhému člověku a našemu vztahu věnujeme, má v případě funkčního vztahu efekt. V dysfunkčním vztahu tento efekt není a pokud ano, tak jen na chvíli. Pokud druhý člověk nic měnit nechce, nebo nám dokonce nějak ubližuje, nemáme žádnou povinnost ve vztahu setrvávat a “ušlechtile” si nechávat odčerpávat energii. Jestliže si nejsme jisti, zda daný vztah ze života propustit či nikoli, požádejme o jasné znamení a dostaneme ho. Není nic špatného na tom rozhodnout se, že už se nebudeme stýkat s lidmi, s nimiž si nerozumíme. Vytvoříme tak prostor pro ty, kteří mohou mít z naší společnosti skutečný prospěch a s nimiž bude vztah oboustranně obohacující.

Pro třetí srpnový týden

vyšly dvě karty, a to Osmička Myšlenek vypovídající o našem omezeném myšlení a iluzi bezmoci, a Pozitivní poznání s poselstvím oprávněného optimismu, naděje a dobrých výsledků. Tyto karty nádherně ukazují kontrast mezi tím, jak věci vnímáme, a jaké tyto věci skutečně jsou. Vypovídají o tom, že náš život je krásný, ale my si ho ve svých očích kazíme tím, jak o něm smýšlíme. Můžeme mít život plný požehnání, a přece budeme nešťastní nebo nahněvaní, protože naše mysl je místo deseti hezkých věcí plně zaměřena na jednu negativní, nebo proto, že na všem tom hezkém, hledá to špatné, namlouvá nám, jak to určitě nebude pravda nebo že to zase brzy přejde a zase bude zle… však to známe. Tyto karty jsou dalším důrazným poselstvím o tom, že to, jak o svém životě přemýšlíme, v nás vyvolává odpovídající emoce, a tyto emoce pak určují, jak svůj život vnímáme. Může být úžasný a my ho přesto budeme vidět jako hrozný nebo alespoň “ne dost dobrý”. Musíme tedy přestat hledat na všem něco špatného, přestat si kazit požitek z toho hezkého strachem, že to zase pomine nebo že se něco stane, když si to dovolíme, a začít život skutečně žít, protože není zdaleka tak špatný, jak si myslíme. Je to pro nás doslovná výzva “Už si konečně sundejte ty černé brýle.” Protože přes černé brýle nikdy neuvidíme, kolik světla je skutečně kolem nás.

Pro čtvrtý srpnový týden

je tu Strážce Myšlenek, což je karta, která může představovat osobu, nebo vypovídat o určité situaci a způsobu, jak se k ní postavit. Pokud se jedná o osobu, je to někdo, kdo je velmi charismatický a kdo promlouvá o tématech, která jsou mu blízká. Tento člověk může být skvělý řečník a je zcela důvěryhodný. Je zkušený a dává lidem cenné rady. Taková osoba nám může být v tomto období nápomocná. Rovněž to však může být výzva k tomu, abychom sami využili tyto vlastnosti ve svém životě.

Pokud jde o situaci, tato karta nás vybízí k vyjádření se, ať už se jedná o nějaké společenské či globální téma a nebo osobní záležitost. Připomíná nám, jak je důležité jasně komunikovat. I když se jedná o nějaké nepříjemné téma, vždy se dá pravda podat s láskou a s ohledem na druhé, aniž bychom přitom jakkoli popírali sami sebe. Naši andělé nám rádi pomohou najít ta správná slova, pokud je o to požádáme a zůstaneme otevření inspiraci.

Nakonec je tato karta připomínkou toho, jakou moc mají slova, která říkáme, nad naším životem. Pokud si stěžujeme, jak to či ono není tak, jak jsme chtěli, nebo jak je to či tamto hrozné, nic tím neřešíme – jen opět ztrácíme energii, která přichází vniveč. Navíc tím daný stav ještě posilujeme, takže trvá o to déle. Stali jsme se mistry ve zhmotňování a udržování negativity – ale díky tomu vidíme, jak velké naše schopnosti jsou. Jakmile začneme přecházet k láskyplnějšímu naladění (a i komunikaci), můžeme se postupně stát úplně stejnými mistry ve zhmotňování a udržování pozitivity. Když dokážeme vynakládat kvanta energie na stížnosti a přitahovat si tak další důvody ke stížnostem, dokážeme si stejně tak začít přitahovat více důvodů k vděčnosti. Ve skutečnosti vždy budeme mít důvody k obojímu, jde ale o naše zaměření a naši volbu. Naučili jsme se být negativní a mluvit negativně a jak vidíme, nikam to nevedlo a štěstí ani bezpečí nám to nepřineslo. Je tedy načase vyzkoušet opačný postup. Nijak nám to neublíží. Někteří lidé si myslí, že být pozitivní znamená být naivní a přehlížet fakta, ale tak to není. Je to rozhodnutí nepřestat si všímat toho krásného, i když se děje spousta nepříjemných věcí. Na tom není nic špatného, ani tím nic nepopíráme a nepřehlížíme. Pouze se rozhodujeme věnovat větší pozornost tomu, co naše srdce vyživuje, než tomu, co ho zbytečně plní tíhou a bolestí. 

Pokud jsme prožili nějakou velkou ztrátu, je přirozené, že procházíme žalem a s ním spojenými fázemi hněvu a absence naděje. Takový proces je normální a potřebuje svůj čas, který je zcela individuální. V jeho průběhu je zcela normální proklínat celý svět a nevidět v něm nic dobrého. Jde však o to, abychom později, když už zase budeme stát na nohou, v těchto emocích nesetrvávali. Dopřát si čas na jejich prožití a vyrovnání se s novým stavem věcí je důležité. Někdy však spadneme do pasti nadále trvající negativity, která už nepochází z našeho žalu, ale která je naší volbou a kterou můžeme kdykoli změnit. Smutek, hněv a beznaděj, které přirozeně prožívá člověk po utrpěné ráně, NENÍ NEGATIVITA. Negativita, o které mluvíme, je způsob myšlení a vnímání, který si sami volíme mít MIMO toto období a který už není součástí procesu vyrovnávání se se ztrátou. Jestliže tedy žijeme v negativitě i přesto, že daná ztráta (nebo více ztrát) a období vyrovnávání se s ní je dávno za námi, pak jsme vybízeni k tomu, abychom svůj pohled, postoj, přesvědčení a naladění přehodnotili a začali je měnit. Pocity štěstí a lásky naše srdce nevyplní, dokud budeme lpět na hněvu, hořkosti, ukřivděnosti nebo strachu. Přitom stačí BÝT OCHOTNI se tohoto stylu uvažování a vnímání vzdát – a Vesmír na naši ochotu zareaguje tím, že nám poskytne konkrétní vedení.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto měsíci budeme pracovat na tom, abychom přestali zbytečně ztrácet energii nikam nevedoucími způsoby uvažování, vnímání nebo jednání založených na negativitě a iluzi omezení. Máme zapracovat na tom, abychom svůj život začali konečně žít tak, jak opravdu chceme – a učinili potřebné změny. Mnohé z nás brzdí pocit zodpovědnosti za možné pocity zklamání druhých lidí. Setrváváme ve vztazích s nimi jen proto, aby se necítili špatně, kdybychom se jim nevěnovali. To je však forma spoluzávislosti a kontroly nad jejich emocemi, a ta nepřinese nic dobrého nám, jim ani našim vztahům. Pokud víme, že sebevětší úsilí o zlepšení vztahu nefunguje, uděláme lépe, když tuto energii budeme věnovat tam, kde opravdu pomůže. Totéž platí v případě, kdy se trápíme kvůli věcem, které nemůžeme změnit – uděláme lépe, když se místo toho soustředíme na ty, které změnit můžeme, a svou energii věnujeme jim.

Obecně jsme nyní vedeni k tomu, abychom se naučili lépe hospodařit se svou energií a přestali ji zbytečně ztrácet.

Jakmile přestaneme ztrácet energii, budeme ji mít k dispozici pro ty záležitosti, které na ni celou dobu čekaly a na které jsme tuto energii neměli. Uvede se tak do pohybu mnoho věcí, které dosud stagnovaly.
Pokud se přestaneme považovat za oběti a místo toho se chopíme vlastního života, brzy zjistíme, že věci nejsou zdaleka tak špatné, jak jsme si mysleli, a to nás povzbudí k další aktivitě. Naši andělé nám v tom rádi pomohou, budeme-li ochotni požádat o jejich pomoc, a pak ji také přijmout. Znamená to být ochotni jednat podle toho, jak se budeme cítit vedeni, protože i když nám dají k dispozici své vedení, záleží na NÁS, co s ním UDĚLÁME. Pokud nás jasně vedou k lepší péči o sebe samé, ke zdravější výživě a pohybu, k odchodu z ubíjejícího vztahu nebo k něčemu jinému, co se nám nelíbí, a rozhodneme se toto vedení ignorovat, jedná se čistě o naše svobodné rozhodnutí. Pak se ale nemůžeme divit, že se nedostavily žádné výsledky. Nelze obviňovat anděly, Vesmír či Boha za to, že se něco nemění, pokud jsme se sami rozhodli nereagovat na jejich vedení. Andělé ani Vesmír/Bůh nemohou dělat věci za nás. Dají nám k dispozici materiál a co z něho vytesáme, už záleží na nás. Často nám v následování vnitřního vedení brání rozum, který nevidí žádnou logickou souvislost s výsledkem, a tak dané vedení odsoudí. Naučme se tedy naslouchat více svému srdci a otevře se nám mnohem více možností a cest, než kolik si umíme představit.

* * *
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥ Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
Číslo účtu: 2000715953/2010, IBAN: CZ9320100000002000715953, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Magda Techetová

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE NA NAŠE PRODUKTY URČENÉ NA PODPORU NEZISKOVKY ZDRAVOTNÍ KLAUN :-) 

Kartičky pohlazení a pomoci

KOUPIT

Shamballa náramek, růžovo – žlutý

KOUPIT

Shamballa náramek, bílé voskované perly

KOUPIT

zdroj: https://youtu.be/Fghfoq98JTc</i>

fb: Denní výklady Doreen Virtue a další předpovědi
překlad: Barbora Tománková

Děkujeme

svět zázraků

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: