KARETNÍ VÝKLAD STRÁŽNÝCH ANDĚLŮ PRO TÝDEN OD 10. DO 16.10. 2016

Milí přátelé, 

protože jsem od září hodně pracovně vytížená (ale příjemně! :)), může se občas stát, že mi nezbyde energie a čas na to, abych v tradičním čase, tj. v neděli, zvládla výklad a překlady našich oblíbených výkladů, za což se případně předem omlouvám. Na tento týden jsem pro vás udělala menší výklad s jednou kartou, která, jak věřím, i tak obsáhne to nejdůležitější, co bychom měli mít v tomto období na paměti.

Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

– Magda

nine-of-abundancePro tento týden je to DEVÍTKA HOJNOSTI, karta spokojenosti a užívání si. To je samozřejmě krásné a příjemné, avšak v kontextu nynějších energií tato karta spíše poukazuje na to, že si toto uvolnění a užívání NEDOVOLUJEME. Upozorňuje nás na to, že kdo se zanedbává a staví se na poslední místo, bude svým vlastním životem veden zpátky k sobě a přiměn k důkladné péči tam, kde ji zanedbal.

Je to také karta zdravé, prospěšné samoty, kdy sami sobě věnujeme čas a dosahujeme naplnění díky dostatečné pozornosti a péči, kterou si dáváme. Když to neděláme, logicky se stáváme závislými (někdy až zoufale) na našich vztazích, na tom, zda nás někdo druhý má nebo nemá rád, jestli si o nás náhodou nemyslí něco špatného, a máme potřebu neustále kontrolovat, jestli jsou naše vztahy v pořádku, a snažíme se od druhých získávat to, co jsme si nedali sami. Pokud nastanou v našich vztazích nějaké problémy, jako že se druzí od nás budou držet dál apod., je to s největší pravděpodobností ono vedení, jímž nás život upozorňuje, že takhle to nefunguje, a že nemůžeme své vztahy, práci a další záležitosti stavět na první místo nad sebe samé a čekat, že budou naplňovat naše potřeby, když my sami si jejich naplnění upíráme. Teprve když my sami “fungujeme”, funguje i náš život. A co v něm nefunguje, je pak přirozeně uzdravováno nebo nahrazováno něčím lepším.

Pokud si nedovolujeme dostatečnou a potřebnou péči, nebo si bráníme v přijímání, popř. se omezujeme jen na základní potřeby a odpíráme si naplnění všech ostatních, náš vnější svět to jen přirozeně odráží.

Sám nám nijak neubližuje, ani na tom nemá žádný zájem. Nikomu nepomůže, když budeme trpět a strádat. Dokud budeme soustředění na “boj o přežití”, těžko budeme vykonávat všechno to dobro pro svět, které jsme sem vykonat přišli. Není nic špatného na tom, mít se dobře! Není to nic, co by nás dělalo materialistickými, požitkářskými lidmi, kteří si ničeho neváží nebo kteří dostatečně nesoucítí s trpícími. Dostatek, ať už ve formě hmotné, finanční, citové nebo jakékoli jiné, je nezbytný pro každého z nás, přestože se svou podobou i množstvím může lišit. Nemá ale smysl si nalhávat, že něco nepotřebujeme, když to potřebujeme, nebo že se bez něčeho obejdeme, když to není pravda. Nedělá nás to nijak méně duchovními a pokud tento strach máme, začněme s ním pracovat.

Nakonec nám tato karta říká, že si nemáme nechat kazit dobrou náladu lidmi, kteří si myslí, že když se oni mají špatně, mají právo brát druhým.

Tato domnělá “spravedlnost” je vede k ne zrovna hezkému jednání a my jim nijak nepomůžeme, když od nich jejich energii přejmeme a necháme se “nakazit”. Můžeme jim nabídnout pomoc či rady, budeme-li se k tomu cítit vedeni a budou-li ochotni na svých problémech zapracovat. Nikomu ale nepomůže, když si necháme sebrat svou vlastní hojnost, ať už v jakékoli formě. JE V POŘÁDKU CÍTIT SE DOBŘE, I KDYŽ SE NĚKTEŘÍ JINÍ DOBŘE NEMAJÍ! Rozhodně to neznamená, že s nimi nesoucítíme nebo že je nebereme vážně. PRÁVĚ PŘEHNANÁ VÁŽNOST, SE KTEROU MNOZÍ Z NÁS K ŽIVOTU PŘISTUPUJÍ, NÁM PŮSOBÍ NEJVĚTŠÍ UTRPENÍ! Je třeba udržet si určitý nadhled a brát věci takové, jaké jsou, aniž bychom si jejich “hrůzu” ještě přikrášlovali.

Negativita, pesimismus a sarkasmus, přehánění, shazování pozitivity druhých a podrývání každého nabídnutého řešení hromadou výmluv, argumentů či pochybností nikam nevede a nikomu to nepomůže.

Pokud to děláme my sami, máme nejlepší čas k tomu se tohoto návyku zbavit. A pokud to dělá někdo nám, upozorňuje nás tato karta na to, že tento přístup nemusíme tolerovat a můžeme tyto lidi požádat, aby s tím přestali, nebo se s nimi nestýkat – i to je součástí péče o sebe. Za druhé lidi nemůžeme rozhodovat, ani je nemůžeme měnit – to mohou jen oni sami z vlastní vůle. My je můžeme pouze inspirovat vlastním příkladem.

Andělé nám závěrem připomínají i to, že je zcela v pořádku vyjadřovat své pocity, byť nejsou právě příjemné, upřímně, popravdě, tak jak jsou, a nechat je jít. Připomínají nám, že PROSTÉ VYJÁDŘENÍ pocitů nemá nic společného s negativitou. Negativita je postoj, přístup, styl myšlení a vnímání. Nešťastné či nepříjemné pocity jsou POCITY a jako takové jsou neutrální. Pokud však v sobě nějaký pocit udržujeme, neustále ho rozpitváváme a sami sebe udržujeme v této energii, pak se z něho postupně utváří náš postoj, styl myšlení… a tehdy opravdu začínáme být negativní. Z pocitů samotných však není třeba mít žádný strach a čím větší volnost jim necháme při jejich procítění a následném vypuštění, tím snáze se nám uleví a my budeme moci přijmout do svého života nové, krásné pocity.

* * *

zdroj:

https://andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: