Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.11. 2016

karetní výklad

Milí přátelé,

obdobně jako v minulém týdnu bude pro nás nyní důležité dobře se o sebe starat a mít péči o své duševní i fyzické zdraví na prvním místě. Znamená to dovolit si přijímat všechno, co potřebujeme, a odmítat to, co si nepřejeme, ať už úkoly, které nejsou opravdu nezbytně nutné, anebo žádosti druhých, kterým bychom se snažili vyhovět jen z pocitu viny nebo ze strachu z jejich nepřízně. My jsme také důležití a je třeba přestat stavět všechny a všechno ostatní nad sebe a své vlastní potřeby. Není to žádné sobectví, ale projev zdravé sebeúcty. A když k sobě budeme mít úctu, svět kolem nás nám tuto úctu bude v mnoha ohledech odrážet nazpět a budeme si do života přitahovat takové osoby, vztahy, zážitky a podmínky, které budou odrážet naši lásku a péči. Přestože energie tohoto období může být velmi intenzivní, nemusí nás to porazit, budeme-li soustředění sami v sobě a dění ve svém životě budeme vnímat spíše jako pozorovatelé než přímí účastníci. Když si nebudeme toto dění brát osobně, ušetříme si spoustu energie a věci se nás nebudou zbytečně dotýkat. Mějme svůj vnitřní mír jako prioritu, a Vesmír tento náš záměr všemi prostředky podpoří. 

– Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou

healer-of-emotionpro tento týden je Léčitel Citů, což může představovat konkrétní osobu, která nám bude v tomto období nápomocná a která je vnímavá, citlivá a velmi starostlivá. Stejně tak však my sami můžeme být vybízeni k zaujetí tohoto postoje, a to nejen k druhým, ale i vůči sobě samým.

Tato karta nám říká, že jsme zvyklí starat se o všechno a všechny ostatní, ale na sebe přitom zapomínáme, jako bychom snad byli méně důležití než všechno to, co se musí zařídit, a všichni ti, na kom nám tolik záleží. Je to pro nás připomínka, abychom se nyní postarali sami o sebe a své vlastní potřeby, než se pustíme do dalšího konání, a to zejména o potřeby citové. Dopřejme si posezení s přáteli, válení se u pěkného filmu nebo cokoli jiného, co momentálně potřebujeme, abychom se cítili dobře.

Druhou kartou

j4-of-emotion-guardian-angel-tarotČtyřka Citů, která vypovídá o tom, že se příliš zaměřujeme na to, co nemáme, místo toho, co máme, a cítíme se pak nenaplnění, otrávení a znudění. Je to pro nás výzva k přesměrování své pozornosti na to hezké, čeho se nám dostává, protože toho není zrovna málo, ale nám to tak připadá, protože to nevidíme. Nebesa nás vyzývají, abychom se pořádně rozhlédli, než si začneme stěžovat a fňukat, jak nic dobrého nemáme nebo jak toho není dost. JE toho dost, byť nemáme třeba ještě úplně všechno, co bychom si přáli. Čím více se zaměřujeme na to, co nám chybí, nebo na to, co nefunguje, tím větší prostor v naší mysli to zabírá, tím více naší pozornosti to získává, a tím hůř se cítíme. V souvislosti s první kartou je to tedy poselství o tom, abychom začali být více vděční a méně si stěžovali, protože negativním naladěním sami sobě ubližujeme. 

Třetí karta

15-choose-freedompro tento týden dokonale doplňuje předchozí dvě a jmenuje se Zvolte si svobodu. Je to karta, která vypovídá o tom, jak si sami kazíme svůj život tím, jak přemýšlíme. Říká, že jsme uvízli v mentalitě oběti, kdy si stěžujeme, jak jsou druzí lidé nebo vnější okolnosti proti nám, jak jsme bezmocní a jak nic nezmůžeme, místo abychom šli a něco s tím udělali. Tato karta nám říká, že oběťmi se děláme v první řadě my sami, rozhodneme-li se za ně považovat. I když jsme samozřejmě mohli hodně utrpět vlivem jiných lidí a jejich činů nebo nepříznivých vnějších okolností, stále jsme to my, kdo má v rukou naši svobodu a kdo se jí může buď chopit (navzdory podmínkám) a nebo se jí vzdát (kvůli podmínkám).

SHRNUTÍ

Tento týden budeme pracovat na tom, abychom si přestali ubližovat svým myšlením. Naše myšlení přímo ovlivňuje i naše city a pokud citově strádáme, je třeba změnit styl uvažování a úhlu pohledu. Pokud potřebujeme pomoc, naši andělé jsou nám vždy k dispozici a rádi nám pošlou do cesty jakékoli pomocníky nebo prostředky, které naši pozornost pozvednou k pozitivnějším vlnám. Je však třeba, abychom byli OCHOTNÍ tuto změnu učinit a přestali lpět na své ublíženosti nebo bolesti.  K péči o sebe patří totiž i odpuštění, čímž je myšlena ochota přestat si ubližovat lpěním na křivdách a nemarnit už čas přemýšlením nad tím, co nám kdo udělal. Pokud potřebujeme s někým něco dořešit, učiňme tak, jak se cítíme vedeni, ale pak to nechme být a spravedlnost ponechme Nebesům. My tu nejsme proto, abychom dohlíželi na druhé a jejich jednání – ale abychom dohlédli na svůj vlastní život a dovedli ho k jeho naplnění. Jsme-li příliš soustředěni na druhé a na to, co a jak dělají, budeme vedeni k tomu, abychom se opět soustředili sami na sebe. Druhé změnit nemůžeme, ale sebe ano. Naše pocity frustrace z toho, že nemáme moc nad druhými lidmi a jejich jednáním, vycházejí jen z našeho ega, které se snaží pojistit si své bezpečí tím, že bude mít pod kontrolou všechno a všechny, aby se všechno dalo předvídat a ovládat. To však nejde a naše srdce to ví – a bez ohledu na vnější podmínky nebo jednání druhých nás vede bezpečně a správně, ať už je tato cesta sebevíc nelogická a nepředvídatelná. Buďme tedy ochotni otevřít se i nepředvídaným cestám, dobře se o sebe starejme, a naše srdce nás tímto dočasným obdobím temnoty mysli rádo provede na druhý konec. 

* * *

zdroj:

https://andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: