Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.11. do 4.12. 2016

Milí přátelé,

stejně jako v předchozích týdnech budeme i nyní pracovat na tom, abychom si ze své cesty za štěstím odstranili to, co si do ní sami klademe. Vesmír nám v tom pomáhá všemi možnými prostředky, zejména aby nás upozornil na to, CO vlastně potřebujeme změnit, protože teprve když pochopíme, kde a jak si vytváříme překážky, můžeme s nimi začít něco dělat. Situace, lidé či podmínky, které nás potkávají, nám mají za úkol ukázat, kde je třeba učinit potřebné změny. Místo však, abychom je takto brali a vzali si z nich to poučení a informace, které nám přišly dát, vztáhneme si je na sebe, postavíme se do role oběti, stěžujeme si a obviňujeme, a svou cestu si tak zbytečně prodlužujeme a blokujeme se. 

V tomto období jsou mnozí z nás stavěni tváří v tvář situacím, v nichž se setkáváme s tím, co jsme dříve odsuzovali. Pokud jsme byli zvyklí soudit určitý typ lidí, jejich jednání či názory, můžeme najednou zjistit, že jsme se ocitli přesně na jejich místě a že najednou chápeme, že ne všechno je takové, za jaké jsme to považovali. Můžeme je tak lépe pochopit a více s nimi soucítit, což nás vyvede z pozice soudícího ega a nasměruje nás místo toho k lásce. Existuje nespočet možných podob, jaké na sebe tato výzva může vzít, společným znakem je však to, že naše ega jsou konfrontovány láskou a skutečnou pravdou, která může mít nekonečně mnoho tváří, na rozdíl od “pravdy ega”, která je ve skutečnosti jen velmi omezeným, nesoucitným soudem, který nám má zajistit jakousi jistotu; názor či přesvědčení, na které se můžeme spolehnout a které se nikdy nezmění. Ego vždy usiluje o neměnnost, jenže život je proměnlivý a neustále v pohybu, a proto nás snaha žít podle ega vede jen k bolesti a nic pak doopravdy nefunguje.

Právě soudy a úzkoprsá přesvědčení naší mysli jsou jednou z největších a nejčastějších překážek, které nám stojí v cestě za štěstím a za splněním našich přání. Zatvrzelé přesvědčení, že věci by měly být tak a tak, a že jedině tak a tak jsou správně, může být sice v některých případech pravdivé, ale stejně tak pravdivé být nemusí, změní-li se okolnosti nebo obsazení.
Učíme se mít otevřenou mysl. Je to hlavní téma tohoto období, které nás vede k tomu, abychom povolili, ve smyslu našeho stylu vnímání a souzení.

Čím budeme otevřenější a ochotnější pohlížet na věci jinak, nově, nezaujatě, se soucitem a s pokorou, s vědomím, že nemusíme vědět všechno nejlépe, tím snáze a tím rychleji se náš život znovu rozproudí a začne nám přinášet nové, pozitivní zkušenosti, které k nám dosud neměly přístup, protože jsme je svou odměřeností odháněli. Když se zbavíme svých škodlivých návyků souzení a omezování vlastního myšlení, otevřeme si tím cestu ke spoustě možností, příležitostí a zdrojů, k nimž jsme předtím přístup neměli. Je to další krok k našemu osvobození, štěstí, lásce a hojnosti. Vystupujeme z vězení vlastní mysli. I když můžeme mít pocit, že nás tato klec z pevných a neměnných přesvědčení a názorů chrání a dává nám určitou jistotu, stejně tak jsou tato přesvědčení a názory tím, co nás drží zavřené v kleci a co k nám nepřipouští to, co bychom si přáli. Nebesa toto vědí a povedou nás přesně tak, jak bude třeba, aby toto období naplnilo svůj účel. 

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou

kar1pro tento týden je Devítka Citů. Ta nás vybízí k tomu, abychom si vychutnávali život se vším, co k tomu patří, zejména v citové oblasti. Andělé poukazují na to, že silné city nemusíme zažívat pouze ve svých milostných vztazích, na které spousta z nás myslí především, ale také v jiných vztazích – rodinných, přátelských, pracovních – a nebo i mimo vztahy – pocity naplnění z toho, jací jsme, co děláme, čemu se věnujeme, jak si hrajeme, nebo z jiného požitku, jako je třeba čtení dobré knihy nebo příjemný odpočinek. Je to karta, která nám říká, že si máme dopřávat, a to bez výčitek svědomí nebo neustálého omezování se např. penězi. Je mnoho věcí, které si můžeme dopřát bez ohledu na aktuální podmínky v našem životě, a tak si na ně udělejme čas a nehledejme si výmluvy, proč tak neučinit. Tato péče je projevem zdravé sebeúcty a sebelásky, která se pozitivně promítne na naší energii a její přitažlivost – a v důsledku toho si k sobě přitáhneme další podobně naplňující příležitosti.

Druhou kartou

kar-2je Nový začátek. Tato karta vypovídá o lehkosti, bezstarostnosti a svobodném myšlení nezkaleném negativitou. Každý člověk na své dosavadní cestě prožil mnoho bolestných a negativních zkušeností, je však důležité nenechat si jimi otrávit své myšlení a prožívání. Ve spojení s první kartou je toto důrazné vedení k tomu, abychom veškerý stres, strach, hněv a odpor ze své mysli vytěsnili tím, co nám dělá radost, co nás těší a co nás naplňuje. Místo toho, abychom pořád řešili, co nám život sebral a stále bere, se zaměřme na nové příležitosti, které jsme tím získali. Naši andělé nám rádi pomohou odlehčit našemu myšlení a dívat se na svět i svůj život z nové, radostnější a uvolněnější perspektivy.

Poslední kartou

kar-3tohoto týdne je Tvořivost a hojnost, karta užívání si luxusu, požitků a radosti. Vypovídá o hojném a plodném období, ať už to pro nás individuálně znamená cokoli. Hojnost může mít spoustu podob, a tak ji přijímejme, ať už přijde v jakékoli z nich, protože jsme-li zaměřeni pouze na jednu jedinou konkrétní formu hojnosti, kterou očekáváme, může nám mezitím tato hojnost uniknout, buď proto, že ji ignorujeme a nebo ji dokonce odmítneme s tím, že jsme přece chtěli něco jiného. Máme být vděční za vše, čeho se nám dostává, bez ohledu na ztráty, kterými jsme možná prošli, a těšit se z toho, co máme, i z toho, co je zatím na cestě k nám. Tato příjemná energie je tím nejlepším prostředkem k tomu, abychom svým přáním napomohli k jejich splnění.

SHRNUTÍ

Tento týden jsme důrazně vyzýváni k tomu, abychom si odlehčili a přestali neustále řešit problémy. Andělé nám připomínají, že život není jen o problémech, a že i když jsou důležité, radosti našeho života jsou důležité úplně stejně. Varují nás před tím, abychom radost a potěšení odsouvali na vedlejší kolej jako něco, co “může počkat”, jen co nejprve vyřešíme problémy. Stejně tak nám připomínají, že i když v životě máme problémy, stejně se můžeme radovat – nemáme svou radost podmiňovat a dělat ji závislou na tom, zda zrovna máme či nemáme nějaký problém. Radost a potěšení je otázkou volby a bez ohledu na podmínky v našem životě můžeme vždy najít něco, co pohladí naše srdce. Zaměřme se tedy právě na to – abychom nacházeli co největší potěšení a náležitě si ho vychutnali.

Kdo má problémy s přijímáním a dopřáváním si dobra, nechť požádá své anděly o pomoc a vedení, neboť pocity nezasloužení si nebo nedůležitosti vlastní osoby zbytečně blokují proud dobra v našem životě a způsobuje nám jen další zbytečné problémy navíc. Kdo si nedovoluje těšit se ze života, protože mu to přijde nepatřičné, nevhodné nebo méně důležité než řešení problémů, bude veden k důraznému přehodnocení tohoto postoje. 

V tomto týdnu pokračujeme v odstraňování toho, co nám stojí v cestě – zejména v oblasti našeho myšlení, našich přesvědčení a postojů, v nichž jsme zatvrdli – a to skrze emoční i fyzické potěšení. Masáže, objetí, dárky, milé hovory, sledování příjemných filmů nebo tvořivá činnost – to všechno má nyní svou chvíli. Jsme to však my, kdo si to musí z vlastní vůle dopřát. Pokud čekáme, až nám k tomu někdo dá svolení, až nám někdo odsouhlasí, že ano, že máme právo se z něčeho těšit, a nebo čekáme, až budou všechny naše problémy vyřešené, a teprve pak si dovolíme se uvolnit, SAMI podmiňujeme to, kdy můžeme nebo nemůžeme cítit radost a sami se děláme oběťmi okolností nebo mínění jiných lidí. My sami musíme uznat svou hodnotu a dát si svolení těšit se ze svého života, zvlášť pokud jsme dlouhodobě řešili těžkosti a byli jsme ve stresu. Toto dopřávání si a těšení se je stejné jako zdravá potrava pro naše tělo, vitamíny a další živiny, které potřebuje ke svému fungování a bez jejichž příjmu strádá a stůně. Budeme-li si potěšení a zábavu odpírat, život nám sám brzy připomene, co je opravdu důležité.

* * *

zdroj:

https://andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: