Karetní výklad strážných andělů pro týden od 3. do 9.10. 2016

karetní výklad

Milí přátelé,

v prvním říjnovém týdnu jsme vedeni k jemné formě očisty a k dosažení úlevy. Kráčíme po cestě, na níž bude třeba pokračovat volně a s lehkostí, a to není možné, klátíme-li se pod tíhou břemen, která s sebou vláčíme. Je to jako v oné počítačové hře, kde hrdina po cestě získává a sbírá různé předměty, ale když už jich má moc, hra mu oznámi: “Nemůžete pokračovat, jste přetíženi. Odložte nepotřebné předměty.” A ať chce hrdina sebevíc, nehne se z místa, dokud něco nezahodí.
Každý z nás má někde svůj limit toho, co unese. Tento limit nemá nic společného se slabostí ani neschopností. Je to stejné, jako když prostě dojde palivo v nádrži auta. Nádrž nepojme více paliva, než je její limit, a nevydá ho více, než je její limit. Je to prostě tak. Jsme lidé a žijeme ve fyzickém světě, který je spojen s mnoha omezeními. A máme-li v tomto světě žít ve zdraví a pomáhat ho měnit k lepšímu, je třeba mít k sobě soucit a neklást na sebe víc, než cítíme, že zvládneme.

Chceme-li pokračovat dál na své cestě, pak cokoli nás příliš zatěžuje, cokoli nám ubližuje, cokoli nám brání v pohybu kupředu (a nebo už pouze stát na nohou) musí být uvolněno. Neznamená to přitom, že se s tím musíme nutně rozloučit – můžeme to předat ze svých rukou do rukou Boha, aby se o to postaral, a pokračovat s vědomím, že je na danou věc dále dohlíženo, i když ne námi samotnými. Často zapomínáme na to, že neexistujeme jen my a že nemusíme všechno zvládat sami. A tak, když si toho nabereme moc a nebo po nějakou dobu jen nabíráme a nepropouštíme, je třeba svému nákladu ulehčit.

V tomto období procházíme spoustou různých změn a konců, setkáváme se s lidmi z minulosti, vybavují se nám vzpomínky na věci, které jsme dávno zapomněli, a probouzejí se v nás zdánlivě bezdůvodné, neopodstatněné pocity smutku, nostalgie, žalu nebo lítosti. Andělé říkají, že nemusíme přesně VĚDĚT, s čím konkrétním jsou tyto pocity spojeny – stačí, že je procítíme, pustíme a necháme jít. Jsou jedním z břemen, která táhneme s sebou a s nimiž nemůžeme dále pokračovat, máme-li žít šťastný a naplněný život.

V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom propustili vše, co nás opravdu jen zatěžuje, ať jsou to vztahy, pocity, myšlenky, návyky, postoje, osoby, věci nebo něco dalšího. Nejsme-li si jisti, požádejme své anděly o jasné znamení a potvrzení, že je to ta pravá volba. Nebuďme však na vnějších potvrzeních závislí. Mějme důvěru v to, že naše srdce spojené s nejvyšším a nejmoudřejším vedením přesně ví, proč nás vede k tomu či onomu kroku, a že to pro nás bude to nejlepší, třebaže naše mysl nechápe proč.

Dostává se nám nyní spousty důležitých vhledů a náhlých pochopení, stejně jako v nás vystávají různé pocity, vzpomínky a myšlenky, jejichž smysl úplně nechápeme. Všechny nám však slouží jako ukazatele toho, kde leží problém a kam je tedy třeba soustředit léčivou energii, tak abychom se mohli hnout dál. Neodbývejme je a využijme je k jejich pravému účelu, kvůli kterému vyvstaly na povrch: k našemu uzdravení, odlehčení a pohybu kupředu. 

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Pryč se starým, sem s novým. Tato karta obvykle zvěstuje náhlá, průlomová uvědomění a zjištění, otevření očí a pochopení některých souvislostí. Vyzývá nás k tomu, abychom dovolili starým, nefunkčním základům se rozpadnout, a novým, pevným základům umožnili jejich vybudování.Nebesa nám posílají znamení, že je třeba změnit směr, protože v tom dosavadním nejsme šťastní a chybí nám pocit naplnění. Je to výzva k uskutečnění změn, které uvedou náš život do souladu s tím, co si opravdu přejeme a jaký ho upřímně chceme mít. Je to konec nalhávání si, že je všechno v pořádku, když není, a začátek akce, která vše do pořádku uvede, ať už přeorganizováním původního stavu věcí a nebo vytvořením úplně nového. I když se nám změny mohou zdát být hrozivé, protože zasahují do našeho zažitého falešného pocitu jistoty a bezpečí ve starém a známém, ve skutečnosti nám přinesou úlevu, uzdravení a pozitivní budoucnost. Naši andělé nám připomínají, že v bezpečí jsme vždy, a že i když nevíme, co jak bude nebo proč se něco děje, nic to na této skutečnosti nemění. Naše mysl se cítí v bezpečí pouze tehdy, když vidí všechny logické souvislosti – což znamená, že si tak připadá jen málokdy. Na nás je, abychom věřili svému srdci, a nesnažili se mít pod kontrolou každý jediný záchvěv změny. Mějme důvěru v to, že vše dopadne tím nejlepším možným způsobem pro všechny zúčastněné a že kdyby tato změna nebyla potřebná, nepřišla by. Všechno má svůj dobrý smysl, přestože ho zatím nemusíme chápat.

Druhou kartou tohoto týdne je Strážce Činu, karta, která nám říká, že některé věci máme stále ve svých rukou, a na ty se máme zaměřit. Znamená také, že po předchozím prozření a zjištění (viz. předchozí karta)začneme jednat a začneme svůj život aktivně měnit tak, aby více odpovídal tomu, co bychom chtěli. Je to karta vůdcovství, inspirace a osobní síly, která nás vybízí k tomu, abychom vše, co můžeme sami změnit, opravdu začali měnit.

Karta pro nás může také představovat nápomocnou osobu, která je vůdčí, činorodá, charismatická, inspirativní a sebevědomá. Také může vyzývat nás, abychom v sobě tyto vlastnosti probudili a využívali je.

Třetí kartou pro tento týden je Strážce Hojnosti, která říká, že všechny naše kroky, které podnikneme, budou mít úspěch a přinesou nám své plody. V určitém smyslu vypovídá i o nové stabilitě po předchozím rozbourání starých nefunkčních základů. Společně s předchozí kartou Strážce Činu vypovídá o tom, že rozhodně nejsme bezmocní a že spoustu věcí můžeme sami ovlivnit k lepšímu, necháme-li se vést svým srdcem a budeme-li uskutečňovat změny, ke kterým se budeme cítit vedeni.

Pro některé z nás je to poselství o novém zaměstnání nebo jiné příležitosti vedoucí k hojnosti a úspěchu.

Karta může také představovat nápomocnou osobu, která je velmi schopná ve své odbornosti, je věrná svým přesvědčením, je spolehlivá, pracovitá a stojí nohama pevně na zemi. Rovněž však může vybízet nás samé, abychom v sobě tyto vlastnosti rozvinuli a využili je.

SHRNUTÍ

Toto je týden péče o sebe, poznávání sebe samých i hloubky svých myšlenek a pocitů, a uvolňování všeho, co nás dosud blokovalo a zatěžovalo. Pomáhají nám v tom náhlá uvědomění, vzpomínky, setkání a různé další synchronické události, které směřují naši pozornost tam, kde leží příčina naší stagnace nebo jiných problémů. Těmito uvědoměními se nemáme nechat porazit, ale naopak je konstruktivně využít k jejich pravému účelu – uzdravení, odblokování a rozproudění energie v našem životě. Současná energie nás podporuje v “úklidu” našeho života i našeho nitra, ze kterých máme propustit vše, co v něm jen zabírá místo, (zejména věci z minulosti, které nám nic dobrého nepřinášejí) a uvolnit prostor tomu novému, co k nám přichází. Je třeba mít sami v sebe důvěru, stejně jako v Boha/Vesmír, že nás podpoří v tom, na co sami nestačíme. Vše, co je třeba, nakonec zvládneme, ať už sami nebo s něčí pomocí. Tak či tak však v tomto období poznáme svou sílu a schopnosti v celé jejich kráse, pozitivně je využijeme a dosáhneme skutečné změny nejen ve svém vnějším životě (ve vztazích, práci, financích, domově, atd.), ale i v tom vnitřním, v našem prožívání, v našich pocitech i myšlenkách, v postojích a chování. Jsou spolu navzájem provázány, a tak ať už si vyklidíme skříně a nebo si napřed uklidíme ve svých myšlenkách, vždy to pozitivně ovlivní i to druhé. Dosáhneme odlehčení, úlevy a vzniklý uvolněný prostor k nám přitáhne nové, naplňující zážitky, které nám přinesou oživení, lásku a radost. 

* * *

 

zdroj:

https://andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: