Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.11. 2016

karetní výklad

Milí přátelé,

po poměrně obtížném období, které bylo pro mnohé z nás náročné hlavně emočně, přichází čas, kdy se máme ztišit, uklidnit, ustoupit do ústraní a odpočinout si. Je třeba se postarat jak o své fyzické tělo, tak i o svou duši a její potřeby. Bude pro nás dobré hodně spát, meditovat, psát si do deníku nebo dělat cokoli jiného, co nám pomůže k vnitřnímu zpracování všeho, co jsme dosud zažili a možná stále zažíváme. Vyvarujme se nutkání před tímto vnitřním zkoumáním utíkat k návykovým látkám, jídlu, nebo třeba i vztahům a práci, kdy se těmto věcem věnujeme jen proto, abychom nemuseli být sami se sebou.

Naši andělé nás žádají, abychom péči o sebe a své vnitřní zkoumání udělali v tomto týdnu prioritní a dávali jim nejvyšší možnou přednost. Rádi nám přitom pomohou všechno zorganizovat tak, abychom zvládli i všechno to ostatní, co je třeba udělat. Když si odpočineme, snáze se srovnáme s tím, co máme za sebou, a zároveň se připravíme na vše, co máme ještě před sebou. 

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou

img_9898pro tento týden je Duchovní učitel, v tradičním tarotu karta Poustevníka, která vypovídá o tom, že ustoupíme do ústraní, abychom mohli v sobě v klidu zpracovat všechno, čím jsme prošli, co jsme zjistili a co si potřebujeme přebrat. Je to karta zdravé samoty, která je velmi prospěšná naší duši a která nám dává prostor pro velký duchovní růst, nová poznání a uvědomění. I tehdy, pohybujeme-li se mezi mnoha lidmi, si můžeme najít pár minut oddechu v povzdálí, a tak si ji neváhejme dopřát, kdykoli k tomu pocítíme vedení.

Druhá karta
a35767cf1a5aafa8578eda66cf3f8023je Devítka Myšlenek, která poukazuje na naši negativitu, bezesné noci, přehnané starosti a přemíru stresu způsobenou naším vlastním myšlením. Tato karta neříká, že nás čekají problémy, ale že si je vytvoříme, pokud se nepřestaneme strachovat a nezačneme na základě své úzkosti a paniky i jednat. Neuvážené jednání by se nám mohlo vymstít – a pak ano, pak problémy nastanou. My se tomu však můžeme vyhnout, dáme-li si v tomto čase pozor na svůj sklon utápět se v negativitě a nebo se přehnaně snažit mít pod kontrolou budoucnost. Uvědomme si, že velká většina temných scénářů, které si ve své mysli vymýšlíme, se nikdy neuskuteční a velmi často jsou i úplně mimo realitu. Berme tedy vlastní myšlenky i emoce s rezervou, přijměme je, ale nenechme se jimi ovládat.

Třetí kartou

guardian-angels-1000x525je Trojka Činu, která nádherně doplňuje předchozí dvě – říká nám, že všechno bude dobré. Je to znamení optimistické a pozitivní budoucnosti, a to nejen té nejbližší, ale i té daleké. Nemáme se strachovat a místo toho máme svou energii soustředit do plánů k uskutečňování našich přání. Je to pro nás jakési potvrzení, že i když nemáme v rukou nic, co by nám dokazovalo opodstatněnost naší víry ve zlepšení nebo nalezení řešení, existuje to a přijde to. To, že sami nevíme, jak by se něco mohlo vyřešit, neznamená, že to řešení neexistuje. Uvolnění a pročištění vlastní mysli a celkové zklidnění nám pomůže nové ideje přijmout, protože jim konečně vytvoříme místo a sami budeme dostatečně otevření.

SHRNUTÍ

Toto je týden práce se sebou samými a péče o sebe. Introspekce a zabývání se svým nitrem (viz. první karta) nás mohou přivést k negativitě, kterou jsme v sobě dosud nevyléčili a nevyřešili – k výčitkám svědomí, obviňování se, strachu o budoucnost a úzkosti (viz. druhá karta). Může to být pro nás také varování, abychom ze zdravého sebezpytování a zpracovávání svých zážitků nesklouzli do výčitek a obviňování a nezačali se trestat za věci, které jsme podle svého mínění měli udělat jinak. Je nám připomínáno, že všechno bylo přesně tak, jak to mělo být, že lekce, které jsme tím vším dostali, jsme přesně takto dostat měli, a že všechno je v pořádku i nadále, tak jak to je. 

Naši andělé nám připomínají, že i když se v našem životě mohla stát spousta věcí, které jsme nechtěli a proti kterým jsme bojovali, nebo se je snažíme zachraňovat a za každou cenu udržet, někdy pro nás opravdu může být lepší, když se věci změní způsobem, který se nám nelíbí, neboť ne vždy je naše představa opravdu tou nejlepší a jednoho dne pochopíme, jak velké požehnání to pro vás ve skutečnosti bylo.

Rovněž nás vedou k tomu, abychom se nelitovali a nestavěli se do pozice ublížených obětí, neboť tím sami sobě jen přitěžujeme prostřednictvím pocitů bezmoci a porážky, které přitom vůbec nemusejí odpovídat situaci a jsou pouhým naším subjektivním dojmem. Jakoukoli formou stresu ubližujeme svému tělu a našemu celkovému zdraví, a tak se rozhodněme se stresu vyhýbat a ten, který jsme si již způsobili, zdravým způsobem odbourat. Nestresovat se neznamená být nezodpovědní nebo ignorovat rizika. Můžeme být zcela objektivní, aniž bychom si působili stres. Když budeme zdraví, budeme moci dobře fungovat a všechny možné problémy zvládneme mnohem lépe, než kdybychom byli vyčerpaní, unavení a zničení.

Neotálejme v tomto týdnu se zdravou péčí o sebe, neboť je to dobrá a ve všech ohledech prospěšná investice, která se nám posléze ve spoustě krásných podob vrátí nazpátek. 

* * *

zdroj:

https://andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: