Karetní výklad strážných andělů pro týden od 17. do 23.10. 2016

karetní výklad

Milí přátelé,

v tomto období můžeme být velmi unavení, a to nejen z důvodu kratších a ne zrovna slunečných dní, ale také kvůli nedávnému emočně nabitému úplňku a období kolem něj. Naši andělé nás vedou k tomu, abychom měli sami se sebou (a také s druhými lidmi) velký soucit, chovali se k sobě s láskou, dobře o sebe pečovali, dopřávali si to, co potřebujeme, a nebáli se odmítat žádosti, které nechceme a nemusíme naplňovat. Radí nám, abychom ze svého rozvrhu a plánů vyškrtali všechno, co v něm nemusí být a co může počkat, a ponechali si v něm jen to nejnutnější společně s časem na odpočinek a aktivity, které nám energii dobijí, místo aby nás o ni připravily. Rovněž nám doporučují zdržovat se mimo nákupní centra a podobná zatížená místa, zvláště jsme-li vysoce citliví a pobyt mezi větším množstvím lidí nás vyčerpává. Doporučují nám používat svíčky různých barev, pracovat s krystaly a nosit oblečení a doplňky v barvách, které nás budou povzbuzovat nebo uklidňovat, jak bude kdo z nás potřebovat. Rovněž nám pomůže příjemná hudba, kterou když si doma pustíme, budeme pozitivně vnímat nejen my sami, ale také pročistí energie v našem domově – ve kterém někdy zůstávají zbytky starých energií, zvláště v dlouho přehlížených či neuklizených částech. Využití principů feng-shui nám v tomto ohledu velmi pomůže, neboť tak, jak my působíme na místo, ve kterém žijeme, působí zpětně ono na nás. Když se tedy postaráme o své prostředí, pomůže i ono nám, protože stagnující energie, která se úklidem, prosvícením nebo při hraní hudby rozproudí, se takto odrazí i v nás a našem životě, kde se dají věci do pohybu.
Andělé nám připomínají, že nijak nevadí, pokud nyní nemáme sílu na to něco řešit, měnit nebo rozebírat, a že nás naše lidskost nedělá nijak méně duchovními nebo dobrými. Jsme-li vůči sobě soucitní a máme k sobě úctu i přesto, že způsob našeho žití momentálně neodpovídá našim ideálním představám, je tento soucit, úcta a láska naší hlavní vibrací, a právě na té nejvíce záleží. Zdůrazňují také, abychom se nenechali soudit jinými lidmi a nenechali si mluvit do toho, jakým způsobem máme prožívat své období, neboť to je u každého z nás silně individuální a každý si potřebuje tímto procesem projít sám, svým způsobem. Přestože mohou mít druzí zcela logické a nevyvratitelné argumenty pro to, proč bychom měli to či ono dělat jinak, a mohou mít v jistém smyslu pravdu, pouze my dokážeme poznat, zda s daným názorem souzníme a nebo nikoli. Není nic špatného na tom nesouhlasit s věcmi, které se zdají být zcela jasně pravdivé, když nám nesedí a neodpovídají naší individuální situaci. Vždy totiž existují cesty, kterými se náš život ubírá, ale které my – ani druzí lidé – nevidíme. Pouze cítíme, že tam jsou a že když uděláme věci jinak, tak, jak cítíme, že je udělat máme, pak po té správné cestě půjdeme. ♥

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

messenger-of-emotionPrvní kartou pro tento týden je Posel Citů. Je to velmi milá karta vypovídající o potěšujících zprávách, nově probuzených citech, laskavých gestech a také o větší vnímavosti. Andělé říkají, že pro momentální “škarohlídy” tato karta znamená, že se jim bude dostávat mnoha povzbuzení ve vnějším světě, aby ze svého současného negativního a pesimistického náhledu na svět zase vybředli. Nemusí se jim to povést úplně, ale rozhodně se mohou začít cítit lépe. Zároveň však podotýkají, že je důležité, aby ti, kterým tato povzbuzení budou do života přicházet, byli OCHOTNÍ svou energii a náhled pozvednout. Andělé nikdy nesmí zasahovat do svobodné vůle nikoho z nás, a pokud se tedy někdo dobrovolně rozhodne se vztekat, mračit a vidět svět černě, ani tisíc pozitivních znamení s tím nic nenadělá.

Pro většinu z nás je toto poselství o laskavosti, které se nám dostane ze strany druhých lidí a Vesmíru a které máme s vděčnosti přijímat. Je to balzám pro naši duši, která je tolik zvyklá dávat a pracovat, aniž by cokoli čekala nazpět. Je to záležitost vyrovnání, kdy se zase bude mnohé pomoci a dobrých věcí dostávat nám. Dovolíme-li ostatním, aby nás těšili a pomáhali nám, moc nám to pomůže a o to lépe pak budeme moci pokračovat ve svém konání, jakmile se na to budeme zase cítit.

Tato karta představuje kromě situace také člověka – citlivého, nesmělého, stydlivého, ale velmi jemného a hodného, který nám v tomto období může být nápomocný. Stejně tak to však může znamenat i nás a naše vlastnosti, které budeme moci pozitivně využít.

Andělé také dodávají, že tato citlivá stránka naší osobnosti se nyní bude hodně projevovat a my se máme o své citové bezpečí dobře postarat, abychom svému citlivému já dopřáli prostor k sebevyjádření a také k vyléčení, pokud bylo někým/něčím zraněno. Znamená to trávit čas o zdravé samotě, popř. jen s lidmi, s nimiž se cítíme dobře a mezi kterými můžeme své citlivé já nechat vyjít na povrch v láskyplné atmosféře. Je tedy důležité odmítat pobývat v hrubém prostředí, a to bez jakýchkoli výčitek svědomí. Ohleduplnost vůči nám samým je stejně tak důležitá jako ohleduplnost vůči druhým.

bez-nazvu-1Druhá karta pro tento týden je Sedmička Činu, která nás vybízí k tomu, abychom si stáli za svým a nenechali se ve svých rozhodování zviklat jinými lidmi. Toto je karta, která krásně navazuje na tu předchozí ve smyslu asertivní ochrany vlastního já a jeho citlivé, vnímavé stránky, která nyní potřebuje laskavou, bezpečnou atmosféru, a pokud ji někdo narušuje, je třeba ho do ní odmítnout vpustit. Bez ohledu na to, zda se jedná o nejbližší a nebo naopak cizí osoby, nyní jsme prioritou my (a naše těla i duše nám to dávají zcela nevybíravě najevo). Je naprosto v pořádku starat se nyní o sebe a zajistit si čas i podmínky k uzdravení, odpočinku a péči, které tolik potřebujeme. Tato karta nám říká, abychom si nedělali žádné výčitky, když nám bude někdo vnucovat názor, že něco neděláme dobře a nebo že to neděláme tak, jak “bychom měli” – včetně vlastního ega! Máme sami sebe milovat natolik, abychom si nenechali nikým ubližovat a dopřáli si zcela nekompromisně čas sami na sebe.

2-of-abundance-2Třetí kartou pro tento týden je Dvojka Hojnosti, která říká, že v tomto období budeme potřebovat být přizpůsobiví. Věci se budou hodně měnit, v každém okamžiku mohou být úplně jinak, a na nás je, abychom se k ničemu nepoutali a prostě nechali věcem svůj prostor k proměňování se. Pokud se nám nebude líbit, jak se v tomto čase vyvíjejí naše záležitosti, můžeme si být jisti tím, že to ještě není hotová podoba a že se dané záležitosti budou nadále ještě vyvíjet. Nemáme se nechat zastrašit nečekanými změnami a zvraty, které všechny slouží k těm nejlepším výsledkům, a cokoli se bude odehrávat, bude nezbytné k probourání dosavadních nehybných bloků, které jsme si možná sami v životě udržovali. Naši andělé budou neustále po našem boku a vždy nám zajistí vše, co budeme potřebovat.

SHRNUTÍ

Toto je velký týden péče o sebe, kdy je naše vlastní duševní i fyzické zdraví naprostou prioritou, a té máme podřídit vše ostatní. Kdo to zatím nedokázal, bude k tomu přiměn – vlastní duší či tělem. Jako lidé máme své hranice a je důležité na ně brát ohled. Pokud se setkáváme ve zvýšené míře s lidmi, kteří jsou bezohlední a kteří opakovaně překračují naše hranice a nárokují si naši energii, můžeme najít příčinu v tom, jak přistupujeme sami k sobě. Klademe na sebe příliš velké nároky? Trestáme se a kritizujeme se za to, že nám něco nejde tak, jak jsme chtěli? Ženeme se dál i přesto, že jasně cítíme, jak si potřebujeme odpočinout? Tyto neláskyplné činy, které sami sobě projevujeme, se nám promítají ve vnějším světě.

Kromě již zmíněného setkávání se s bezohledností v různých podobách můžeme také ztrácet peníze, dostávat nečekané účty nebo přijdeme o něco cenného, abychom si konečně uvědomili, že někde ztrácíme energii a že je třeba tomu zamezit. Mít se rádi a rozhodovat o svém životě i bez svolení jiných lidí je zcela v pořádku, necháváme-li se přitom vést svým srdcem. Na rozdíl od ega, srdce nikdy nepotřebuje žádné potvrzení ani důkazy, že míří správně – prostě to cítí. Ego nás brzdí – vyžaduje nejprve důkazy, ujišťování, přesvědčení a stoprocentní jistotu podloženou logickými argumenty, a přesto bude mít vždycky tisíce pochybností a důvodů, proč nevěřit a raději zůstat ve své pohodlném omezeníčku.

V tomto období se bude hodně věcí měnit a budou se měnit i nadále, a tak, pokud se poutáme k mysli a k egu, budeme vystaveni velkým nepříjemnostem. Kdo se dokáže poddat proudu života a následovat vedení srdce bez ohledu na to, že nemá v ruce žádné důkazy ani záruky, čistě jen pocit, že jde správně, bude mít tímto k dispozici vše, co potřebuje. Schopnost být flexibilní a otevření, nechat se utvářet a modelovat do krásy, to všechno nám nyní bude sloužit k dosažení nové svobody a většího štěstí. Naše zvýšená vnímavost má sloužit právě k tomu, abychom dokázali lépe vnímat své srdce, i přes ječení panikařící mysli, která se najednou nebude mít čeho chytit a zoufale se bude snažit něco najít. Jsme zvyklí více přemýšlet a řešit věci hlavou, než cítit a prostě jen vnímat. To se v tomto období změní, aby se činnost naší analytické mysli zdravě vyrovnala vnímavostí srdce. Toto období slouží k odplavení všeho, co nám dosud jen překáželo, a k proměně nefunkčních věcí do nové, smysluplné podoby. Je to všestranné uzdravování, ke kterému můžeme nejlépe přispět tím, že se budeme dobře starat sami o sebe a budeme pamatovat na to, že i ostatní jsou jen lidé, kteří potřebují atmosféru lásky ke svému uzdravení. ♥

* * *

zdroj:

https://andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: