Krystalová voda část 5. – kvalita léčivých kamenů

Kámen vybraný pro přípravu krystalové vody má vykazovat pro něj charakteristické vlastnosti, jako jsou barva, kresba, čistota, krystalická mřížka apod. Na silně zakalený křišťál se musíme dívat jako na mléčný kámen a u vybledlého růženínu nemůžeme očekávat dokonalé spektrum účinků. Spíš bude působit jako bezbarvý sněhový křemen.

SONY DSC

K přípravě krystalové vody je potřeba se vyvarovat různě upraveným kamenům. Ty mohou být obarveny, zahřívány, ozářeny, impregnovány nebo dokonce uměle vyrobeny (např. diamanty). Tyto “úpravy” kamenů mění jejich původní vlastnosti a vyvolávají tak nové vlastní působení. Proto takto upravené kameny není vhodné používat pro přípravu krystalové vody.

Rovněž naolejované, nebo voskované kameny mohou obsahovat nežádoucí, v případě zemí třetího světa, i nebezpečné látky.  Nejlépe uděláte, když k přípravě krystalové vody nebudete užívat navoskované ani naolejované kameny. Krystaly a kameny ponechané v přirozeném stavu, neobroušené a neleštěné, jsou k tomu nejvhodnější.

Při výběru vodních krystalů buďte pečliví. Pro přípravu krystalové vody by kameny měly splňovat tyto podmínky:

  1. Kameny by měly být přirozeně vzniklé, pravé, a především neošetřené. Naprosto nevhodné jsou obarvené, opražené a ozářené kameny, jakož i napodobeniny a syntetické a slepované kameny.
  2. Vhodné jsou přirozené krystaly, surové kameny ponechané v přírodním stavu a obroušené kameny, pokud kromě broušení nebyly nijak ošetřeny.
  3. Kvůli narušení kvality vody a případnému uvolňování nežádoucích látek jsou rovněž nevhodné naolejované a navoskované kameny.
  4. Vyvařování kamenů kvůli odstranění vosku a oleje by mělo být prováděno jen v krajním případě a jen u vhodných kamenů, není-li jiná možnost.
  5. Pro přípravu krystalové vody je možné používat pouze kameny, které nejsou jedovaté, nebo jinak škodlivé.

SONY DSC