Lady Nada

Lady Nada je členkou karmické rady a Chohanem 6. paprsku (rubínově červeno zlatého).

Žila v Atlantidě a tančila na počest měnících se ročních období a chválila Zemi a všechny její bytosti ve vší jejich vznešenosti. K jejím úkolům patří bezpodmínečná láska, vděčnost a obětavost.

Jejím úkolem je otevřít srdce lidí pro vyšší lásku a nechat ji vysílat do světa myšlenek, slov a činů. Otevírá nás novým zážitkům, jakými jsou vnímání tónů hudby nebo hlasů v podobě světla.

Lady Nada souvisí s Kristem. Když ve svém nitru probudíme Kristovo vědomí, můžeme se propracovat k rozpuštění mužské a ženské polarity v nás. Lady Nada nás vede k uvědomování si kvality lásky nedotčené časem, jakožto i neměnné a všudypřítomné síly péče a tepla. Tato láska je základní lidskou potřebou. Často ji hledáme vně, přestože ji nalezneme pouze v nás samotných.  Lady Nada nám pomáhá v harmonizaci nás samých a pomáhá nám rozpomenout se na toto místo v nás.

Lady Nada také pomáhá lidem, kteří se cítí být negativně ovlivňováni fázemi Měsíce.

Energie Lady Nady ukazuje, jak láskyplně a bezpodmínečně přijmout sebe sama, své tělo a druhé lidi. Léčí nedostatek lásky: Pomáhá nám v sebepřijetí a  přijmout své silné a slabé stránky. Vede nás k uvědomění si toho co pořebujeme, abychom se cítili dobře. Její energií se mění nejen vyzařování každého, kdo je do těchto energií zasvěcen, ale také se stabilizují pocity, zesiluje sebedůvěra, podporuje činnost jak fyzické, tak i psychické harmonie.

Lady Nada přivádí ženu k tomu, aby akceptovala své vlastní tělo a objevila svoji jedinečnou krásu. Skrze vyzařování srdeční čakry žena objeví, že její vzhled působí krásněji a příjemněji, když se její srdce naplní energií lásky.

Na co všechno ještě energie Lady Nady působí a ovlivňuje?

◦      čištění těla a energetických kanálů

◦      rozpouští a odstraňuje blokády

◦      sjednocuje s vyšší úrovní

◦      rozšiřuje světelný kanál

◦      čistí karmu

◦      sebeuzdravování