Nejlepší ze všech pomocníků

láska

Každý z nás má v sobě rádce a anděly, kteří s námi chtějí mít více přímé komunikace. Byly časy, kdy jsem se bála o tomhle tématu veřejně mluvit. Věděla jsem s jistotou, že bych utržila opovržení a posměch. Jako představitelka čtvrté generace metafyziků jsem vyrůstala v domácnosti, kde Bůh, Ježíš a andělé byli pravidelnými tématy rozhovorů. Byla jsem svědkem zázračných uzdravení a během celého života jsem měla spirituální zážitky. Například se mi zjevil u postele můj dědeček hodinu po tom, co ho zabil opilý řidič, a řekl mi, že je na onom světě a že nemám truchlit.

Když jsme, já i můj bratr, vyrostli, varovali nás, abychom o uzdravování s nikým nemluvili. Duchovní uzdravování se ten­ krát považovalo za „výmysl“, takže jsme si to nechávali pro sebe. Jako dospělá jsem držela své duchovní vědomosti i nadále pod pokličkou, hlavně ze zvyku a trochu ze strachu. Dneska je však duchovno veřejným tématem! Díky pionýrské práci lidí, jako jsou Louise Hay, Wayne Dyer, Marianne Williamson, Betty Eadieová, Dr. Brian Weiss, Deepak Chopra a dalších, můžeme konečně o duchovních záležitostechsvobodně mluvit.

Od té doby, co jsem začala mluvit o svých duchovních praktikách otevřeněji, se ani jednou nenaplnila má obava, že mě někdo zesměšní. Vlastně se stal pravý opak. Teď, když svět ví o mé duchovní psychologické práci, se počet žádostí o konzultaci se mnou zvýšil o 200 procent.

Nakonec jsem tedy svůj strach otevřeně mluvit o duchovních silách, které jsou nám k dispozici a mohou nám všem pomoct, překonala. Je toho mnohem více, co s vámi budu ve svých dal­ších knihách ráda sdílet, včetně lekcí, které jsem dostala od svého vnitřního rádce – úžasné lekce o ráji, věčném životě, Ježíši a Bohu. Podělím se o ně s vámi ve svých příštích knihách a přednáškách, protože záběr této knihy přesahují.

My všichni máme vnitřní rádce, kteří nám mohou pomoci s jakýmkoliv problémem, který řešíme. Tito průvodci jsou něco jako dispečeři v letecké dopravě: dívají se z ptačí perspektivy a vidí, co je před námi, za námi i po obou stranách. Možná už jste příklady jejich pomoci zažili, když jste někdy slyšeli „hlas“, který vám našeptával radu nebo rázně zasáhl těsně před hrozící nehodou. Naši průvodcové by nám rádi pomohli častěji, jak v našich každodenních činnostech, tak i v dlouhodobých plánech. Musíme se však jejich pomoci otevřít.

Mnoho klientů mě žádá o radu, jak dosáhnout, aby uslyšeli svůj vnitřní hlas. Duchovní a motivační knihy často radí „uklidnit se a naslouchat klidnému, slabému hlásku hluboko v našem nitru.“ Jenomže někteří mí klienti jsou nešťastní, protože tvrdí, že nic neslyší. Mají pocit, že dělají něco špatně, nebo se domnívají, že je jejich „komunikační linka“ odpojena (nebo vůbec nikdy nebyla zapojena). Některé oběti dětského zneužívání si dokonce dělají starosti, jestli je nevynechali, když se vnitřní průvodce „rozdával“, nebo se obávají, že si žádného nezaslouží.

Ano, tak jako každému člověku, i vám byl s láskou přidělen průvodce. Žádné náhody nebo pochybení nejsou v našem spořádaném vesmíru přijatelné a vy máte neustále u sebe určitě jednoho nebo více milujících průvodců. O tom není pochyb!

Když poskytnu svým klientům informace, které se právě chystáte číst, jsou schopni k této duchovní moudrosti pohotově získat přístup. Často jsou překvapeni, když zjistí, že hlas vnitřního rádce zní podobně jako jejich vlastní. Někteří lidé však hlas nikdy neuslyší, protože jejich komunikační kanál s duchovnem není sluchový.

z knihy: „I’d Change My Life If l Had More Time”, Doreen Virtue

Pokračování 3. 3. 2016