Očištění a ochrana s archandělem Michaelem od Doreen Virtue

[rev_slider slider8]

Ahoj tady je Doreen Virtue. V těchto okamžicích se děje mnoho věcí po celém světě. Když udeří nějaká tragédie, když jsou televizní noviny plné záběrů na trpící lidi. My všichni jsme velmi citliví poslové světla  a mnoho z nás se momentálně spojuje s utrpením. Je důležité si uvědomit, že nikomu nepomáháte tím, že se napojujeme na bolest ostatních lidí. To opravdu ničenu nepomáhá. Ale co opravdu pomáhá je posílání pozitivní energie a víra.

A nyní vás vyzývám, abyste se ke mně připojili v této očišťující a ochranné meditaci.

Archanděl Michael je velmi mocná nebeská bytost. Pomáhá nám s uvolňováním a ochranou před nízkými energiemi založenými na strachu. Pomáhá nám  povznést se na vyšší úrovně a vyšší moci a síle, která je založena na soucitu, což je velmi nápomocné. Pomáhá nám činit kroky při naší cestě za životním posláním a ukazuje nám cestu. Archanděl Michael je ničím neomezená bytost  je dokonalým odrazem Boží všudypřítomnosti. Může být na jakémkoliv místě v jakýkoliv čas. Není omezen časem ani prostorem.

Stejně jako Bůh i Michael respektuje zákon svobodné vůle, který říká, že máte svobodnou vůli volit si své myšlenky, své pocity a své činy. Proto vám nemůže pomoci, pokud mu nedáte své svolení a vyčkává dokud ho sami nezavoláte.

Archanděl Michael dokáže prohlédnout skrze všechny naše chyby a pomáhá nám nalézt uvnitř nás všech dokonalé Božské stvoření.

Archanděli Michaeli voláme tě. Pomoz každému člověku, který je nyní s námi při této meditaci. Přijď teď ke každému z nás a pomoz nám zbavit se všech obav a nízkých energií, které jsou založeny na strachu i ty které jsme absorbovali nebo přijali od jiných lidí, ať už vědomě nebo nevědomě.

Obklop nás prosím svým léčivým purpurovým a zlatým světlem a odstraň prosím všechna pouta, která jsme si vytvořili ke starostem, stresu, strachu, hněvu a nízkým energiím.

Prosíme tě, abys svým mečem plným světla přerušil všechna pouta ke strachu mezi námi a druhými lidmi včetně těch které jsme potkali v minulosti ,situacemi, věcmi a místy. Pomoz nám abychom se osvobodili od všeho, co nás poutá ke strachu, abychom se osvobodili od omezení, které vycházejí z našeho ega a abychom skutečně vycházeli z našeho vyššího Já, které ví, že kolem nás je pouze láska.

Žádáme tě, abys nás zbavil všech starých energií, starého hněvu, žárlivosti i případů, kdy někdo žárlil nebo se na nás hněval. Prosíme tě, abys odrazil každý útok, kletbu a všechny ostatní myšlenkové formy, které vycházejí z ega a strachu.

Pomoz nám znovu se spojit s našimi dušemi a pocitem úplnosti a dokonalosti, který pochází z našeho božského stvoření. Nech prosím vytratit všechen náš starý strach  a stres z každého období našeho života.

Cítíme, že naše vnitřní síla stoupá. Cítíme tuto sílu. Toto uvědomění pochází z toho kdo jsme, mocní poslové světla, jejichž poslání je potřebné a kteří mají nekonečně mnoho lásky k dávání i přijímání. Přijímáme nyní nové vibrace pocházející z vyšších rovin, naplněné láskou, světlem a mírem.

Prosíme Archanděla Michaela. Prosím chraň nás a udržuj v nás tyto nádherné vibrace. Udržuj krásné světlo v našem emocionálním i fyzickém těle a chraň nás prosím přede všemi příchozími nízkými energiemi a dej nám velmi jasné vedení, kterému snadno porozumíme.

Ať jsme v jakékoliv situaci nebo v jakémkoliv stahu, které jsou nízko, naplň je prosím štěstím a pravdou. Dej nám prosím odvahu a sílu, abychom udělali potřebné změny v našem životě, abychom prožívali pouze takové situace a vztahy, které jsou založeny na radosti a lásce.

Dej nám odvahu a důvěru, abychom byli sami sebou, abychom vedli každý krok přímo ve směru našich životních tužeb a našeho poslání. Pomoz nám obejmout nádherné Světlo uvnitř nás a okolo nás.  Abychom byli schopni milovat, zpívat, hrát si. Abychom projevovali své Božství ve všem co děláme. Abychom byli odrazem Božské vznešenosti a abychom mohli vytvořit krásný příklad míru na Zemi.

Děkujeme ti Archanděli Michaeli za tvou pomoc, podporu, ochranu a vedení. Prosíme tě zůstaň s námi a pomoz nám pokračovat tak, abychom byli posly Světla, jimiž máme být. Amen.

Zdroj: youtube.com/watch?v=hA2StiKaFhg