Pět důvodů, proč Vám voda pomáhá přinášet odpovědi

Jste ve sprše a dostanete skvělý nápad! Proč tomu tak je?

  1. Voda podporuje meditaci, protože je symbolem emocí a podvědomí. Meditace spojená s vodou nás otvírá naslouchání a poslouchání instrukcí.
  2. Voda nás uklidňuje svými zápornými ionty, zejména voda tekoucí, jako je sprcha, vodopády a vlny. Negativní ionty nám přinášejí pocity blaženosti.
  3. Voda má léčivé vlastnosti. To je důvodem, proč léčivé prameny v Lurdách, Francii dokumentují případy zázračného uzdravení.
  4. Voda je magneticky přitažlivá a udrží energetické vlastnosti modlitby a pozitivních afirmací.
  5. Voda je regenerační a očistná. Nejen, že smyje fyzické nečistoty, ale očistí nás i od absorbované negativity.

žena ve vodě

Pokud máte pocit, že jste uvízli a potřebujete vedení, jděte si dát sprchu nebo se ponořte do vany, kde ponecháte otevřený kohoutek.

Poté si ponechejte svou otázku v mysli a pošlete dotaz k nebi. Následně otázku propusťe neboť to uvolní vaši mysl, abyste mohli slyšet odpověď, kterou hledáte.

Odpovědi k vám přicházejí jako myšlenky, pocity, vize nebo slova. Všímejte si jakýchkoliv dojmů a vjemů, které zaznamenáte ať již ve vaší mysli nebo na těle. Pokud nemůžete pochopit co znamenají, položte si otázku: “Co to znamená? Prosím vysvětlete blíže” a pak si všímejte svých postřehů, obdržíte objasnění.

Některé z poznatků nemusí dávat smysl hned, ale až později. Takže je dobré si zapsat své myšlenky, které k vám přicházejí, protože obsahují odpovědi na vaše otázky. Můžete také obdržet pokyny, kterých se zaleknete, protože máte pocit, že na daný úkol nebo projekt nejste dost kvalifikovaní, dost připraveni. Znovu si všimněte svých pokynů a věřte, že je brzy pochopíte.

Doreen Virtue

*  *  *

zdroj: https://www.angeltherapy.com/blog/5-reasons-why-water-helps-you-get-answers