Proč máme odevzdávat

děkuji

Každý, kdo četl o spiritualitě, léčitelství nebo náboženství, se setkal se slovem odevzdání. Odevzdat se znamená vzdát se programů a úsudků o tom, jak by život „měl“ vypadat nebo jaký by měl být, a přijmout život, jaký je. Znamená to také požádat o pomoc vyšší duchovní moc a rozhodovat se až po poradě s tímto zdrojem. Úplné odevzdání se Duchu přináší pozitivní výsledky z několika příčin:

  • Existují reálné a účinné duchovní síly, které mohou zasáhnout, když požádáme o pomoc. Zákon svobodné vůle říká, že náš vnitřní rádce nám nemůže pomoct, pokud ho konkrétně nepožádáme o pomoc (kromě případů život ohrožujících situací, kdy zasahuje i bez našeho požádání).
  • Tím, že se odevzdáme, uvolníme se a pak lépe uslyšíme svou intuici. Přesvědčíme se, že k sobě můžeme být upřímní v tom, čemu opravdu věříme a co chceme, a pak tuto vnitřní moudrost následovat. Uvolněný stav také umožňuje, aby se kreativní řešení vynořilo z podvědomí do bdělého vědomí.
  • Odevzdání spouští ideální emocionální stav pro vytváření spolupracujících vztahů. Vaše naděje a víra v zásahy vyšší moci tvoří základ, ze kterého se vyvine milující a oblíbená osobnost, která bude přitahovat ostatní lidi. Průzkumy ukazují, že nejpřitažlivější osobnostní styl, stejně tak pro ženy, jako pro muže, je laskavá, uvolněná a sebejistá osoba.

z knihy: „I’d Change My Life If l Had More Time“, Doreen Virtue